Servicios - 450524-2020

25/09/2020    S187

Suomi-Kuopio: Katujen puhtaanapito- ja lakaisupalvelut

2020/S 187-450524

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Sansia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2364760-8
Postiosoite: PL 2000, Viestikatu 3
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Postinumero: FI-70600
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanna Pirinen
Sähköpostiosoite: sanna.pirinen@sansia.fi
Puhelin: +358 447182928
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.sansia.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Tuusniemen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0173128-6
Postitoimipaikka: Tuusniemi
NUTS-koodi: FI1D2 Pohjois-Savo
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hallinto@tuusniemi.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.tuusniemi.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=308992&tpk=83a3e862-0d4c-402d-b117-d3091f71c857
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/sansia?id=308992&tpk=83a3e862-0d4c-402d-b117-d3091f71c857
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: yhteishankintayksikkö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yleisagentuuri

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kaavateiden auraus ja muu talvikunnossapito

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90610000 Katujen puhtaanapito- ja lakaisupalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sansia Oy pyytää osakkaansa Tuusniemen kunnan puolesta tarjoustanne kunnan hallinnoimien teiden, kevyen liikenteen väylien (sis. jalkakäytävät) sekä kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidosta sopimuskaudelle 1.1.2021–31.12.2024. Lisäksi mahdollinen optiokausi yksi (1) vuosi.

Hankinta on jaettu kahteen (2) osaan:

1. Tiet ja kevyen liikenteen väylät

2. Piha- ja parkkialueet (sis. tori).

Molempiin osiin valitaan yksi (1) toimittaja. Tarjouksen voi tehdä myös molempiin osiin.

Hankintayksikkö pyytää tarjoajia tutustumaan tarjouspyyntöaineistoon ja esittämään mahdolliset lisätietokysymykset 2.10. klo 9.00 mennessä. Hankintayksikkö ei vastaa tämän ajankohdan jälkeen esitettyihin kysymyksiin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tiet ja kevyen liikenteen väylät

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90610000 Katujen puhtaanapito- ja lakaisupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D2 Pohjois-Savo
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kaavateiden ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Kunnossapidettävät tiet ja väylät määritellään liitteessä 2 Kaavatiet ja liitteessä 3 Sanansijantien ja Hietarannan tiestö.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2021
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Optiokausi 1.1.2025–31.12.2025.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Piha- ja parkkialueet (sis.tori)

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90610000 Katujen puhtaanapito- ja lakaisupalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D2 Pohjois-Savo
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on piha- ja parkkialueiden sekä torin talvikunnossapito tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Kunnossapidettävät alueet on määritelty liitteessä 4 kiinteistökartta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2021
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Optiokausi 1.1.2025–31.12.2025.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/10/2020
Paikallinen aika: 09:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 23/01/2021
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 23/10/2020
Paikallinen aika: 09:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/09/2020