Varer - 450526-2021

07/09/2021    S173

Tyskland-Karlsruhe: Levering af laboratorieudstyr til JRC Karlsruhe

2021/S 173-450526

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Det Fælles Forskningscenter (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.1 — JRC Sites, Radioprotection and Security
Postadresse: PO Box 2340
By: Karlsruhe
NUTS-kode: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Postnummer: 76125
Land: Tyskland
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9250
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9250
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forskningsinstitut

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af laboratorieudstyr til JRC Karlsruhe

Sagsnr.: JRC/KRU/2021/OP/1605
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33793000 Laboratorieartikler af glas
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tilbuddet omfatter levering af laboratoriemateriale til JRC Karlsruhe i forskellige produktkategorier, såsom:

— glas og kvartsprodukter og halvfabrikata

— varer af porcelæn, gummi, plast og cellulose

— elektrotermiske enheder og køleenheder

— mekanisk laboratorieudstyr

— måleinstrumenter og optiske instrumenter

— laboratorieudstyr til kontrol, regulering og dosering

— analyseudstyr

— laboratoriemøbler og tilbehør

— kemikalier.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33793000 Laboratorieartikler af glas
24300000 Uorganiske og organiske basiskemikalier
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
38437000 Laboratoriepipetter og tilbehør
42122500 Laboratoriepumper og tilbehør
39180000 Laboratoriemøbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Hovedudførelsessted:

Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

76344 Eggenstein-Leopoldshafen

TYSKLAND

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af laboratorieudstyr til JRC Karlsruhe.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 122-322247
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Åbningen af buddene vil finde sted elektronisk på den dato og på det tidspunkt, der er angivet i bekendtgørelsen. Det er muligt at overvære åbningen via videokonference.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3). I tilfælde af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i driften af de elektroniske kommunikationssystemer, der henvises til i afsnit I.3), inden for de fem kalenderdage forud for fristen for modtagelse angivet i afsnit IV.2.2), forbeholder den ordregivende myndighed sig ret til at forlænge denne frist og offentliggøre forlængelsen på internetadressen anført i afsnit I.3) uden forudgående offentliggørelse af en berigtigelse til denne bekendtgørelse. Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at registrere sig til udbuddet på adressen anført i afsnit I.3) for at blive underrettet, når nye oplysninger eller dokumenter offentliggøres.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2021