Usługi - 450648-2017

Wyświetl widok skrócony

11/11/2017    S217

Dania-Kopenhaga: Usługi ochrony oraz obsługi recepcji i centrali telefonicznej w Domu Unii Europejskiej w Kopenhadze, Dania

2017/S 217-450648

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10.10.2017, 2017/S 194-397376)

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Danii, Gothersgade 115, 1123 Copenhagen K, DANIA. Kontakt: Head of Administration. Tel. +45 33144140. Faks +45 33111203. E-mail: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

6.11.2017 (17:00), czasu lokalnego.

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom:

9.11.2017.

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

16.11.2017 (17:00), czasu lokalnego.

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom:

20.11.2017.