Servicios - 450761-2020

Submission deadline has been amended by:  511238-2020
25/09/2020    S187

Hungría-Miskolc: Servicios sanitarios y de limpieza

2020/S 187-450761

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Número de identificación fiscal: EKRSZ_31769316
Dirección postal: Szentpéteri kapu 72–76.
Localidad: Miskolc
Código NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Código postal: 3526
País: Hungría
Persona de contacto: Czaga János
Correo electrónico: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Teléfono: +36 46515207
Fax: +36 46323694
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bazmkorhaz.hu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584292020/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000584292020/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Egészségügyi Intézmény
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Keretszerződés takarítása feladatok ellátására

Número de referencia: EKR000584292020
II.1.2)Código CPV principal
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Teljes körű takarítási feladatok ellátása a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.), Semmelweis Tagkórházában (3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.), Szent Ferenc Tagkórházában (3529 Miskolc, Csabai kapu 42.), illetve Diósgyőri Tagkórházában (3533 Miskolc, Kórház utca 1.)

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
90911200 Servicios de limpieza de edificios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Székhely 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76., Semmelweis Tagkórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11., Szent Ferenc Tagkórház 3526, Csabai kapu 42., Diósgyőri Tagkórház 3533 Miskolc, Kórház u. 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

„Teljes körű takarítási feladatok ellátása a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén, Semmelweis Tagkórházában, Szent Ferenc Tagkórházában, illetve Diósgyőri Tagkórházában”

Keretszerződés teljes körű takarítási feladatok ellátására

— a B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén

— Semmelweis Tagkórházában

— Szent Ferenc Tagkórházában

— illetve Diósgyőri Tagkórházában

Négyzetméter adatok:

Összes nettó alapterület/takarítandó padlófelület: 158 636,40 m2, melyből:

— B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház székhelyén nettó alapterület/takarítandó padlófelület 97 188,19 m2

— Semmelweis Tagkórházában nettó alapterület/takarítandó padlófelület 46 642,49 m2,

— Szent Ferenc Tagkórházában nettó alapterület/takarítandó padlófelület 11 677,79 m2,

— Diósgyőri Tagkórházában nettó alapterület/takarítandó padlófelület3 127,93 m2.

Ebből műtőhelyiségek (a műtőhelyiségekhez tartozó, funkcionális kiszolgáló egységek nélkül)alapterülete a székhelyen, ill. a miskolci tagkórházakban mindösszesen: 1141,72 m2.

A műtő helyiséghez funkcionálisan nem kapcsolódó kiszolgáló egységek azon helyiségek gyűjtőfogalma, melyek a műtő működéséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül, és szorosan kapcsolódnak. Ezen helyiségek az alábbiak:

— zsilip,

— műszermosók,

— raktár,

— mosdó-, és zuhanyzó helyiségek,

— betegelőkészítő, betegébredő helyiségek,

— a műtőkhöz vezető folyósok.

A fenti felsorolásban szereplő helyiségek-a műtőkhöz vezető folyósok kivételével-kiemelt ún. „bezsilipelt” (zsilipen túli) területek, amelyek kiemelt higiénés figyelmet igényelnek a takarítás során. A műtőhelyiség azonos a műtőteremmel, ahol a műtéti tevékenység zajlik.

AK az alábbiak szerint tájékoztatja ATket a takarítási gyakoriságokat illetően:

Kórházrész megnevezése, címe

Központi Kórház összesen: Semmelweis tagkórház összesen: Diósgyőr tagkórház összesen: Szent Ferenc tagkórház összesen: Kórházak mindösszesen

Takarítási gyakoriság Heti 1 x 1 602,41 478,38 38,72 450,17 2 569,68

Napi 1x

Heti 2x 2 800,77 1 045,01 31,26 0,00 3 877,04

Napi 1x

Heti 5x napi 1x 23 356,86 10 863,70 1 463,27 3 262,03 38 945,86

Napi 2x 4 575,52 2 051,07 1 165,03 1 470,75 9 262,37

Heti 6x 286,00 216,57 0,00 0,00 502,57

Napi 1x

Heti 7x napi 1x 12 630,64 18 300,12 0,00 389,60 31 320,36

Napi 2x 34 264,60 5 373,73 0,00 4 430,91 44 069,24

Eseti 17 671,39 8 313,91 429,65 1 674,33 28 089,28

AK az alábbiak szerint tájékoztatja ATket a szolgáltatás tárgyát képező falfelületek adatait illetően:

Kórházrész megnevezése, címe

Központi Kórház összesen: Semmelweis tagkórház összesen: Diósgyőr tagkórház összesen: Szent Ferenc tagkórház összesen: Kórházak mindösszesen

Falburkolatok (m2) Csempe 37 667,68 29 740,65 1 454,04 9 038,72 77 901,09

PVC 7075,39 387,04 358,50 53,25 7 874,18

Olajláb 490,33 0,00 0,00 0,00 490,33

Lambéria 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00

OSB 790,97 0,00 0,00 0,00 790,97

Fa 90,72 0,00 0,00 0,00 90,72

Beton 1 105,75 0,00 0,00 0,00 1 105,75

Só 0,00 0,00 0,00 53,16 53,16

Ʃ 47 710,83 30 127,69 1 812,54 9 145,13 88 796,19

Festett falfelület (m2) Festett (oldalfal + mennyezet) Oldalfal 154 952,68 84 744,20 5 349,01 20 930,25 265 976,13

Mennyezet 60 463,68 46 376,26 3 123,93 10 450,08 120 413,95

Ʃ 215 416,36 131 120,46 8 472,94 31 380,33 386 390,08

A táblázat egységes szerkezetben a dokumentációban található meg.

AK a megkötésre kerülő szerződés alapján 4 200 000 000 Ft + áfa összeghatárra von. vállal kötelezettséget eseti megrendelések leadására azzal, hogy az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő szerződés alapján összesen max 5 000 000 000 Ft + áfa összeghatárig adjon le megrendeléseket. Folyt.VI.3)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: 2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakirányú képesítéssel rendelkező szakemberek többletlétszáma - az alkalmassági minimumkövetelményeknél előírt létszámon felül: / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: 2.1. OKJ 31 853 07 10000000 tisztítás-technológiai szakmunkás és/vagy OKJ 32 853 03 tisztítás-technológiai szakmunkás végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 3 év egészségügyi takarítási területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember (min 0, max. 20 fő az alkalmasságon felül). / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: 2.2. OKJ 31 853 07 0001 31 01 tisztítás-technológiai szolgálatvezető és/vagy OKJ 52 853 02 tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 3 év egészségügyi takarítási területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember (min 0, max. 5 fő az alkalmasságon felül). / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 75
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A II.2.5) pontban megadott "Ár" kritérium az alábbi: Ár [rendszeres és munkaidőn túli rendkívüli (ügyeleti) takarítás ajánlati ára (nettó Ft/m2)]

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ESPD-t az EKR-ben (elektronikus közbeszerzési rendszer) kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására, figyelemmel a Kbt.69. § (6) bek-re.

Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok és az alkalmassági igazolások előzetes igazolása kapcsán figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X.30.) 1.-7. §-aira is.

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10.§, valamint 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő (továbbiakban: AT) az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15.§ (2) -ben meghatározottak szerint az ajánlattevő azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §].

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A Kbt.67.§(1)bek-ben foglaltak alapján AT köteles az alk-i köv-nek való megfelelés tekintetében az ESPD-ben foglalt nyil-át benyújtani. AK a gazdasági és pénzügyi alk. előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az ESPD-t az EKR-ben kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt. 41/A. § (5) bek. alapján.

Amennyiben AK a bírálat során a Kbt.69.§(4)-(7) bek. alapján felhívja AT-t az alk. igazolására, úgy ATnek az alk-át (közös AT) következőképp szükséges igazolnia:

P/1

Az ATnek a Kr.19.§(1)bek. b)pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges.

Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ATnek nyil. kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.

P/2

A Kbt.65.§(1)bek.a) pontja és a Kr.19.§(1)bek.c) pontja alapján AT nyil-a a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év von. a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatás) származó -ált. forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev-ét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző közbeszerzés tárgyából származó utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tev. megkezdése óta eltelt időszak teljes nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A Kr.19.§(3)bek. szerint, ha az AT a Kr.19.§(1)bek c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyil. benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcs. előírt alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyil-al vagy dok-kal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alk-át. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyil. benyújtása nem lehetséges és táj-t kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alk.i köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról.

P/3 Az AT-nek a Kr.19.§(1)bek. d) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes, takarítási tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolatát.

Az alk. igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65.§(6)-(9)és(11)-(12) bek-ei.

A Kbt.65 §(6)-(7)bek-nek alk. esetén felhívjuk ATk figyelmét a Kr.3§(2)-(3)bek-nek megfelelő alk-ra! A Kbt.67.§(3) bek. alapján a kap. rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk.i feltételnek történő megfelelést.

P/1.AT csat. az elmúlt 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját egyszerű másolatban, amennyiben azok adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon. Ha az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, AK a Kr.19.§(1)b)pontja alapján a pénzügyi alk-ot maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges. Amennyiben az AT azért nem rendelkezik ezen időszakra vonatkozó beszámolókkal, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlatához a Kr.19. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzés tárgya (takarítási szolgáltatás) szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatot köteles csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a saját, illetve jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül egynél több évben negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (takarítási szolgáltatás) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele nem éri el a 300 000 000 Forintot.

P/2 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának (továbbiakban: AFF) napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában

— a közbeszerzés tárgyából származó (takarítási szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított összesen 1 500 000 000 Forint árbevétellel,

— közbeszerzés tárgya szerinti (takarítási szolgáltatás) árbevétele tekintetében az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év időszakán belül legalább egy évben összesen a nettó 300 000 000 Forint árbevétellel, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységet, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak.

P/3 Ajánlattevő alkalmatlan, ha a 321/2015. (X.30.) 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint nem rendelkezik legalább 100 000 000 forint/káresemény és legalább 500 000 000 forint/év összegű, takarítási szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítással.

Közös ajánlattétel esetén a P/1., P/2. és P/3. pontokban foglalt követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A Kbt.67 §(1)bek.ben fogl. alapján az AT köteles az alk. köv-nek való megf. tek-ben az ESPD-ban foglalt nyil-tát benyújtani. AK a műszaki és szakmai alk. előzetes ig-ára elfogadja AT egyszerű nyil-át. (formanyomtatvány IV. rész „α” szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Az ESPD-t az EKR-ben kell űrlap formájában kell benyújtania, a Kbt.41/A. § (5) bek. alapján.

Ha AK a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek-e alapján felhívja ATt az alk. igazolására, úgy ATnek az alk-át (közös AT) következőképp szükséges igazolnia:

M/1 A Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(3)bek.a) pontja alapján az AFF napjától visszafelé számított megelőző3év(36 hónap)a közbesz. tárgya szerinti az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően telj. ref-iáinak ismertetését a Kr.22.§(1)és(2)bek-ei szerint igazolva.

A ref. nyil/igazolás min. tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,

— az szolg. tárgya, mennyisége,

— a szerződés teljesítésének ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),

— a szolg. tárgya az alk. megállapításához szükséges tartalommal,

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kr.21.§ (3a)bek. alapján AK3év teljesítéseinek igazolását írja elő és a vizsgált időszak alatt bef., de legfeljebb6éven belül megkezdett szolg. megrendeléseket veszi figyelembe.

Ha az AT a ref-t konzorciumban telj., úgy a ref. nyil-ból és/vagy ref.-ig-ból 1értelműen ki kell derülnie, hogy az AT a ref. mely részeit teljesítette. AK felhívja a figyelmet a Kr.22.§(5)bek-re!

M/2)a) Az AT csatolja a Kr.21.§(3)bekb) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végz-ük és/v képz-ük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dok-ok:

— a szakemberek (SZE)bevonására, ismertetésére vonatkozó ATi nyil., amelyből derüljön ki, hogy mely SZEt mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a SZE milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra,

— a SZE-szakmai tapasztalatot ismertető-saját kezűleg (sk)aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel)olyan részletezettséggel, h abból egyértelműen derüljön ki az előírt alk.i feltétel(ek) teljesülése.

Az önéletrajznak tart. kell az adott SZE gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így kül. az adott SZE által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott SZE munkaviszonyban vagy fogl-ra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

— képz-et igazoló dok-ok egyszerű másolata

— a SZE által sk aláírt rendelkezésre állási nyil-a.

Az alk. ig. tek. irányadók a Kbt.65.§(6),(7)(9)és(11)-(12)bek-ei, valamint a Kr.22.§(1)-(2) bek-e

A Kbt.65.§(6)-(7)bek-e alk. esetén felhívjuk ATk figyelmét a Kr.3§(2)-(3 bek-inek megfelelő alk-ra!A Kbt.67.§(3)bek-e alapján a kap. rend. bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk.i feltételnek történő megfelelést.

AK a nyil-ok/igazolások vizsg. során a Kr.21.§(3a)bek.a) pontjában, ill. a 21/A. §-ban fogl. szerint jár el.

M/2) b)A Kbt. 65.§(1)bek.b) pontja, és a Kr.21.§(3 bek.h) pontja alapján a AFF napját megelőző utolsó 3 évre von.éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás cégszerűen aláírt nyil-al történő bemutatása az ig-ok benyújtására felhívott AT részéről.

M/3 a)ATnek a Kbt.65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(3)bek.c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek tek. csatolni kell a takarítási szolgáltatás területre kiterjedő,MSZ EN ISO9001:2001 szabványnak megfelelő tanúsítvány egyszerű másolatát.AK elfogadja az előírt jelű tanúsítvánnyal 1enértékű dok-ot.

M/3 b)ATnek a Kbt. 65.§(1)bek.b) pontja és a Kr.21.§(3)bek.g)pontja alapján a körny.véd. intézkedéseinek tek. csatolni kell a takarítási szolgáltatás területre kiterjedő ISO14001 szabványnak megfelelő tanúsítvány egyszerű másolatát.AK elfogadja az előírt jelű tanúsítvánnyal egyenértékű dok-ot

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

AK felhívja a figyelmet a Kr.24. § (3) bekezdésére.

M/1) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított 3 évben(36 hónap) összesen

— legalább 1db egészségügyi intézményben és legalább heti 5 napon, legalább naponta 100 000 m2 felületen végzett takarítási szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciamunkával, mely legalább 500 m2 műtőhelyiség (a műtőhelyiségekhez funkcionálisan kapcsolódó kiszolgáló egységek nélkül) takarítását is magában foglalja.

Az M/1) pontra bemutatott referenciák közül legalább egy esetében a belső takarítási alapterület (járófelület) meg kell haladja az 35 000 m2-t.

Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, AK a Kbt. 65.§(10) bek. alapján előírja, hogy az M/1. szerinti műtő takarítási feladat tekintetében az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó, az AT - közös ajánlattétel esetén valamely közös AT - köteles maga elvégezni. AK alapvető fontosságú területnek tekinti még a felhívás VI.3.23 pontjával összhangban a műtő, felnőtt és gyermek intenzív osztályok, őrzők, szülőszoba, laboratórium, fertőző osztály területeit, így AK a Kbt.65.§(10)bek. alapján előírja, hogy a műtő, felnőtt és gyermek intenzív osztályok, őrzők, szülőszoba, laboratórium, fertőző osztály takarítási feladatai tekintetében az AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó, az AT - közös ajánlattétel esetén valamely közös AT - köteles maga elvégezni. A fentiekben megjelölt alk. köv-nek az előbbieken közös ATk együttesen is megfelelhetnek, azzal, hogy azon követelménynek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. [Kbt. 65. § (6) bekezdés]

Az M.1) pontban foglalt alk. köv-ek tekintetében AT max. 3 referenciát mutathat be.

M/2) a) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt személyekkel:

— 1fő egyetemi vagy főiskolai végzettségű közegészségügyi-járványügyi felügyelő végz-el, v azzal egyenértékű végz-el, és legalább 3év közegészségügyi-járványügyi felügyelő pozícióban v azzal egyenértékű területen/pozícióban szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező SZE-vel,

— 2fő OKJ 31 853 07 0001 31 01 tisztítás-technológiai szolgálatvezető és/vagy OKJ 52 853 02 tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető végz-el v azzal egyenértékű végz-el, és legalább 3év egészségügyi takarítási területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező SZE-vel,

— 5fő OKJ 31 853 07 10000000 tisztítás-technológiai szakmunkás és/vagy OKJ 32 853 03 tisztítás-technológiai szakmunkás végz-el v azzal egyenértékű végz-el és legalább 3év egészségügyi takarítási területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező SZE-vel.

Párhuzamos szakmai tapasztalatot AK egyszer veszi figyelembe. 1 SZE több alk. köv. tekintetében nem bemutatható.

Tekintettel az elvégzendő feladat alapvető fontosságára és tárgyi létesítményben elhelyezett kiemelt fontosságú és értékű eszközparkra, AK a Kbt.65.§(10) bek. alapján előírja, hogy az AT - közös ajánlattétel esetén valamely közös AT - köteles maga elvégezni a szerződés alapján az M.2) a) alkalmassági követelmény szerinti SZE-k által ellátandó takarítási feladatokat. Erre figyelemmel az AT az M.2) a) pont szerinti alk. minimumköv. igazolásához nem támaszkodhat más szervezet (személy) kapacitására, az előírt SZE-ket az ATvel munka-, v egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló állományából kell biztosítania.

M/2) b) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 év mindegyikében min. 150 fő fizikai állománnyal, melyből legalább átlagosan 120 fő takarítási feladatokat ellátó személy - az átlagos statisztikai állományi létszámon belül.

M/3) a) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához kapcsolódó (takarítási szolgáltatás) tevékenységére vonatkozóan MSZ EN ISO 9001:2001 jelű szabványnak megfelelő érvényes tanúsítvánnyal, vagy az ezekkel egyenértékű dokumentumokkal, vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedésekkel (az azt igazoló iratok) a 321/2015. Kr. 24. § (3) bekezdése alapján.

M/3) b) Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgyához kapcsolódó (takarítási szolgáltatás) tevékenységére vonatkozóan ISO 14001 jelű szabványnak megfelelő érvényes tanúsítvánnyal, vagy az ezekkel egyenértékű dokumentumokkal, vagy a környezetvédelem biztosítása érdekében tett intézkedésekkel (az azt igazoló iratok) a 321/2015. Kr. 24. § (4) bekezdése alapján.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

A szolgáltatás ellenértékének megfizetése az elfogadott havi részteljesítést követően (havonta), a benyújtott számlák alapján átutalással történik, a számla kézhezvételét követő 60 napon belül történik, figyelembe véve a Ptk. 6:130. § (1) és (3) bekezdés és a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdés vonatkozó előírásait. Teljesítésigazolás módja: A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyes hónapokra vonatkozó tényleges teljesítéséről kimutatást készít a hónap utolsó napjától számított öt napon belül, melyet az ajánlatkérő leigazol (teljesítésigazolás). Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Hibás teljesítés esetén, amennyiben a jelzett hiba kijavítása 24 órán belül nem történt meg, úgy az adott terület adott havi díjának 1 %-a. Késedelmi kötbér szintén a késedelemmel érintett terület adott havi díjának 1 %-a. Meghiúsulási kötbér: 100 millió forint. KD szerint. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. § -ra

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 14:00
Lugar:
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § és az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

II.2.4). folytatása:

Ajánlattevő által végzendő konkrét feladatokat a vállalkozási keretszerződés, illetőleg ajánlatkérő által kibocsátott rendkívüli igénybejelentések (Eseti megrendelések) tartalmazzák. Az eseti jellegű igénybejelentések (rendkívüli igénybejelentés) külön mellékletben meghatározott „Eseti megrendelés” ajánlattevő részére való megküldéssel történnek, legkésőbb a feladat megkezdését megelőző napon. Az eseti megrendelések elszámolása a Szerződés 6.1. pontjában foglalt Ft/m2 áron, a havi számla kibocsátásával egyidőben történik, oly módon, hogy a számlán külön fel szükséges tüntetni a havi teljesítést, illetve az eseti megrendelések teljesítésének összegét. A teljesítés igazolása és a díj kifizetése a szerződés egyéb feltételei alapján történik. A keretszerződésben, illetőleg igénybejelentésben foglalt határidőket a Vállalkozó köteles elfogadni és betartani. További információkat a közbeszerzési dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmazzák.

VI.3) További információk

1) Ajánlatkérő (AK) a közbeszerzési eljárást az EKRr. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) folytatja le. Az ajánlat elkészítésének alapja az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) publikált dokumentumok. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, olvasható, nem szerkeszthető pdf formátumban. Az ajánlat összeállítása során ajánlattevőknek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltakra.

2) Az ajánlat követelményeit a dokumentáció (KD) tartalmazza.

3) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja az EKR-ben elektr.úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának megfelelőségét.

4) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban mindennemű kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik. Az EKR-en kívüli kommunikáció joghatás kiváltására nem alkalmas!

5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT alábbi nyilatkozatait: a Kbt. 66. § (2) és (5) bek, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti dokumentumokat, nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdése (nemleges is), Kbt. 65. § (7) bek. (opcionális) bekezdés alapján EKR űrlapon ATnek (kapacitást nyújtó szervnek) az ajánlatában be kell nyújtania az ESPD-t. A nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

6) AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint nyújt lehetőséget, az EKRr. 11. § (2)-(3) bek.ben foglalt rendelkezésekre figyelemmel.

7) A III.1.2) P/1., P/2, P/3 és a III.1.3) M/1. és M/2. a) és M/2.b), M/3. a) és M/3 b) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

8) AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.

9) AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

10) AK az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.

Karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § szerint

VI.3) pont folytatása:

11) A benyújtott ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján, a KD-ben részletezettek szerint történik. Az adható pontszám alsó és felső határa: 0,00-100,00 pont. Az ár a fordított arányosság, a minőségi kritérium egyenes arányosítás módszerével kerül elbírálásra.

12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.

13) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. rendelkezéseit.

14) FAKSZ: dr. Varga Krisztián felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00087, Zsófi Tímea felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 01153

15) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.

16) A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 9001, 14001, MSZ 28001 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsítvány, továbbá az ISO 27001 információbiztonsági rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása.

17) A takarításhoz használt fertőtlenítő- és tisztítószerek kizárólag az egészségre és a környezetre ártalmatlan, MAGYARORSZÁGon engedélyezett anyagok lehetnek. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek kifejezett nyilatkozatot kell tennie. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, miszerint nyertessége esetén a szerződéskötés feltételeként bemutatja az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer tanúsítványt, vagy azzal egyenértékű tanúsítványt.

18) Részajánlattétel kizárásának indokolása: bár különböző kórházrészek takarítása képezi az eljárás tárgyát, azonban azok gazdasági, műszaki működtetése azonos, az egyes részek egy egységet képeznek. Erre tekintettel fontos, hogy az adott kórházrészek ugyanazon higiéniai elvek és módszerek mentén kerüljenek takarításra. Továbbá fontos, hogy mivel egy kórházegyüttesről beszélünk, az egyes kórházrészek közötti átjárhatóság, gazdasági szempontból a személyzet helyettesítése, különösen az esetlegesen felmerülő váratlan helyzetek, vészhelyzetek okán.

23) A higiénés szempontból kiemelt, alapvető fontosságú területek takarítását ajánlattevő saját alkalmazásában álló takarítóinak kell elvégeznie. Higiénés szempontból kiemelt, alapvető fontosságú területnek minősül: műtő, felnőtt és gyermek intenzív osztályok, őrzők, szülőszoba, laboratórium, fertőző osztály.

24) Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020