Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Stavební práce - 450774-2021

07/09/2021    S173

Česko-Ostrava: Stavební úpravy školních budov

2021/S 173-450774

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Stavební práce

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 156-410731)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Národní identifikační číslo: 00845451
Poštovní adresa: náměstí Dr. E. Beneše 555/6
Obec: Ostrava - Moravská Ostrava
Kód NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
PSČ: 729 29
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Monika Frydrychová
E-mail: mfrydrychova@moap.ostrava.cz
Tel.: +420 599442983
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://moap.ostrava.cz/cs
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/moap

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Infrastruktura ZŠ - ZŠO, Ostrčilova 10 - Inovace - stavební část

II.1.2)Hlavní kód CPV
45214200 Stavební úpravy školních budov
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je modernizace odborné učebny fyziky ve 2.NP, chemie ve 3.NP a jejich kabinetů vč. skladu chemie, a stavební úpravy v nich, které spočívají v jednoúrovňových bezbariérových podlahách, nových rozvodech elektro a části zdravotechniky a dvou vestavěných skříních. Další úpravy se týkají cvičné kuchyně a přilehlé učebny v 1. PP, které představují nové dispoziční uspořádání, nový bezbariérový vstup, nové podlahy, úpravy rozvodů ZTI a elektro a dodávku a instalaci 3 ks kuchyňských linek (jedna sestava v úpravě pro imobilní). Součásti stavby bude vysázení zeleně solitérními keři zimostrázu a stromy (hrušeň, švestka a jabloň).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
02/09/2021
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 156-410731

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 14/09/2021
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 08/10/2021
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 14/09/2021
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 08/10/2021
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: