Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 450798-2016

22/12/2016    S247

Belgie-Brusel: Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě

2016/S 247-450798

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment
Poštovní adresa: BU 9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě.

Spisové číslo: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky na služby je podpora GŘ pro životní prostředí týkající se technických, vědeckých a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy v souvislosti s prováděním nelegislativních pilířů tematické strategie o půdě a podporou evropského partnerství v oblasti půdy. Zejména bude zakázka na služby řešit konkrétní požadavky spojené s:

— vypracováním zpráv týkajících se vědeckých, technických a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využití půdy (skupina 1),

— organizací a zajištěním obsahu internetových stránek Europa a kolaborativní webové wiki platformy o nástrojích politiky související s půdou (skupina 2),

— podporou pro pořádání workshopů (skupina 3).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 340 960.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato zakázka se týká podpory GŘ pro životní prostředí v oblasti technických, vědeckých a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy v souvislosti s tematickou strategií pro půdu a podporou provádění evropského partnerství pro půdu. Tato zakázka je rozdělena do 3 skupin:

— 1: tvorba zpráv týkajících se vědeckých, technických a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy. Poskytovatel služeb vypracuje 9 dokumentů v průběhu trvání zakázky (3 roky), z toho 6 hloubkových zpráv a 3 strategická shrnutí, které budou rovnoměrně rozloženy přes celou dobu trvání zakázky,

— 2: organizace a zajištění obsahu internetových stránek Europa a kolaborativní internetové wiki platformy o nástrojích strategie v oblasti půdy,

— 3: logistická podpora pro pořádání workshopů (příprava, zajištění hladkého chodu a provedení) na témata, která budou řešena v rámci skupiny 1. Na každý rok jsou naplánovány 2 workshopy pro maximálně 70 osob.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 34
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 16
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 143-258108
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 07.0201/2016/742739/SER/ENV.D.1
Název:

Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 0
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting Deltares
Poštovní adresa: PO Box 177
Obec: Delft
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 2600 MH
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) — State Research Institute
Poštovní adresa: Czartoryskich Street 8
Obec: Puławy
Kód NUTS: PL POLSKA
PSČ: 24-100
Země: Polsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Helmholtz Centre for Environmental Research — UFZ
Poštovní adresa: Permoserstraße 15
Obec: Leipzig
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 04318
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 360 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 340 960.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 24 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

19,5 % + 5 % = 24,5 %.Výše jsou povolena pouze celá čísla.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/12/2016