Služby - 450798-2016

22/12/2016    S247

Belgie-Brusel: Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě

2016/S 247-450798

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Environment
Poštovní adresa: BU 9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě.

Spisové číslo: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této zakázky na služby je podpora GŘ pro životní prostředí týkající se technických, vědeckých a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy v souvislosti s prováděním nelegislativních pilířů tematické strategie o půdě a podporou evropského partnerství v oblasti půdy. Zejména bude zakázka na služby řešit konkrétní požadavky spojené s:

— vypracováním zpráv týkajících se vědeckých, technických a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využití půdy (skupina 1),

— organizací a zajištěním obsahu internetových stránek Europa a kolaborativní webové wiki platformy o nástrojích politiky související s půdou (skupina 2),

— podporou pro pořádání workshopů (skupina 3).

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 340 960.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Tato zakázka se týká podpory GŘ pro životní prostředí v oblasti technických, vědeckých a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy v souvislosti s tematickou strategií pro půdu a podporou provádění evropského partnerství pro půdu. Tato zakázka je rozdělena do 3 skupin:

— 1: tvorba zpráv týkajících se vědeckých, technických a socioekonomických aspektů ochrany půdy a udržitelného využívání půdy. Poskytovatel služeb vypracuje 9 dokumentů v průběhu trvání zakázky (3 roky), z toho 6 hloubkových zpráv a 3 strategická shrnutí, které budou rovnoměrně rozloženy přes celou dobu trvání zakázky,

— 2: organizace a zajištění obsahu internetových stránek Europa a kolaborativní internetové wiki platformy o nástrojích strategie v oblasti půdy,

— 3: logistická podpora pro pořádání workshopů (příprava, zajištění hladkého chodu a provedení) na témata, která budou řešena v rámci skupiny 1. Na každý rok jsou naplánovány 2 workshopy pro maximálně 70 osob.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 34
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 16
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 143-258108
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 07.0201/2016/742739/SER/ENV.D.1
Název:

Zakázka na služby zajištění podpory ve vztahu k provádění tematické strategie EU o půdě

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 0
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Stichting Deltares
Poštovní adresa: PO Box 177
Obec: Delft
Kód NUTS: NL NEDERLAND
PSČ: 2600 MH
Země: Nizozemsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) — State Research Institute
Poštovní adresa: Czartoryskich Street 8
Obec: Puławy
Kód NUTS: PL POLSKA
PSČ: 24-100
Země: Polsko
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Helmholtz Centre for Environmental Research — UFZ
Poštovní adresa: Permoserstraße 15
Obec: Leipzig
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
PSČ: 04318
Země: Německo
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 360 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 340 960.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 24 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

19,5 % + 5 % = 24,5 %.Výše jsou povolena pouze celá čísla.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k orgánu uvedenému v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/12/2016