Tjenesteydelser - 450798-2016

22/12/2016    S247

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til gennemførelsen af EU's temastrategi for jordbundsbeskyttelse

2016/S 247-450798

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til gennemførelsen af EU's temastrategi for jordbundsbeskyttelse.

Sagsnr.: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med denne tjenesteydelseskontrakt er at støtte GD for Miljø i forbindelse med tekniske, videnskabelige og socioøkonomiske aspekter af jordbundsbeskyttelse og bæredygtig arealanvendelse inden for rammerne af ikke-lovgivningsmæssige søjler af temastrategien for jordbundsbeskyttelse samt støtte til gennemførelsen af det europæiske partnerskab vedrørende jordbeskyttelse. Navnlig skal tjenesteydelseskontrakten imødekomme de specifikke behov, der knytter sig til:

— udarbejdelse af rapporter om videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske aspekter af jordbundsbeskyttelse og bæredygtig arealanvendelse (klynge 1)

— tilrettelæggelse og levering af indhold til Europa-webstedet og den online »wiki«-samarbejdsplatform om jordbundsrelaterede politikinstrumenter (klynge 2)

— støtte til tilrettelæggelsen af workshopper (klynge 3).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 340 960.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne kontrakt skal støtte GD for Miljø i forbindelse med tekniske, videnskabelige og socioøkonomiske aspekter af jordbundsbeskyttelse og bæredygtig arealanvendelse inden for rammerne af temastrategien for jordbundsbeskyttelse samt støtte til gennemførelsen af det europæiske partnerskab vedrørende jordbeskyttelse. Kontrakten vedrører følgende 3 klynger:

— 1: udarbejdelse af rapporter om videnskabelige, tekniske og socioøkonomiske aspekter vedrørende jordbundsbeskyttelse og bæredygtig arealanvendelse. Kontrahenten skal udarbejde 9 dokumenter i kontraktens løbetid (3 år), heraf 6 dybtgående rapporter og 3 politiknotater, jævnt fordelt over kontraktens løbetid

— 2: tilrettelæggelse og levering af indhold til Europa-webstedet og den online »wiki«-samarbejdsplatform om jordbundsrelaterede politikinstrumenter

— 3: logistisk støtte til tilrettelæggelsen af workshopper (forberedelse, facilitering og procedurer) om emner, der er blevet behandlet under klynge 1. Der planlægges tilrettelæggelse af 2 workshopper hvert år med højst 70 personer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 34
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 16
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 143-258108
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.0201/2016/742739/SER/ENV.D.1
Betegnelse:

Tjenesteydelseskontrakt vedrørende støtte til gennemførelsen af EU's temastrategi for jordbundsbeskyttelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2016
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Stichting Deltares
Postadresse: PO Box 177
By: Delft
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 2600 MH
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) — State Research Institute
Postadresse: Czartoryskich Street 8
By: Puławy
NUTS-kode: PL POLSKA
Postnummer: 24-100
Land: Polen
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Helmholtz Centre for Environmental Research — UFZ
Postadresse: Permoserstraße 15
By: Leipzig
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 04318
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 360 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 340 960.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 24 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

19,5% + 5% = 24,5%. Kun hele tal er tilladt ovenfor.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I medfør af artikel 134, stk. 1, litra e), i gennemførelsesbestemmelserne til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2015/1929 af 28.10.2015 (finansforordningen) kan den ordregivende myndighed i løbet af de 3 år, der følger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt, tage proceduren for udbud efter forhandling i brug for supplerende tjenesteydelser (uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse) for nye tjenesteydelser eller arbejder, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser eller arbejder, der er betroet den økonomiske aktør, som den samme ordregivende myndighed tildelte en oprindelig kontrakt, forudsat at disse tjenesteydelser eller arbejder er i overensstemmelse med et oprindeligt projekt, som den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelsen af en udbudsbekendtgørelse, som er indgået i henhold til betingelserne fastlagt i artikel 134, stk. 4.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2016