Szolgáltatások - 450798-2016

22/12/2016    S247

Belgium-Brüsszel: Az EU talajvédelemről szóló tematikus stratégiájának kivitelezéséhez biztosított támogatásra irányuló szolgáltatási szerződés

2016/S 247-450798

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Environment
Postai cím: BU9 01/005
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Az EU talajvédelemről szóló tematikus stratégiájának kivitelezéséhez biztosított támogatásra irányuló szolgáltatási szerződés.

Hivatkozási szám: ENV.D.1/SER/2016/0041.
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000 Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szóban forgó szolgáltatási szerződés célja támogatás nyújtása a Környezetvédelmi Főigazgatóság számára a talajvédelem és a fenntartható földhasználat kérdéseinek szakmai, tudományos és társadalmi-gazdasági aspektusai tekintetében a talajvédelmi tematikus stratégia nem jogalkotási pillérei kivitelezésének és az európai talajvédelmi partnerség kivitelezése támogatásának összefüggésében. A szolgáltatási szerződés különösen az alábbiakhoz kapcsolódó konkrét igényeket elégíti ki:

— jelentések készítése a talajvédelemmel és a fenntartható földhasználattal kapcsolatos tudományos, szakmai és társadalmi-gazdasági aspektusok tekintetében (1. klaszter),

— tartalom megszervezése és biztosítása az Europa-weboldal, valamint a wiki együttműködési webes platform számára a talajjal kapcsolatos szakpolitikai eszközök tárgyában (2. klaszter),

— workshopok szervezéséhez nyújtott támogatás (3. klaszter).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 340 960.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szóban forgó szerződés célja támogatás nyújtása a Környezetvédelmi Főigazgatóság számára a talajvédelem és a fenntartható földhasználat kérdéseinek szakmai, tudományos és társadalmi-gazdasági aspektusai tekintetében a talajvédelmi tematikus stratégia és az európai talajvédelmi partnerség kivitelezése támogatásának összefüggésében. A szerződés 3 klasztert foglal magában:

— 1: jelentések készítése a talajvédelem és a fenntartható földhasználat a tudományos, szakmai és társadalmi-gazdasági aspektusai tekintetében. A nyertes ajánlattevő feladata a szerződés időtartama (3 év) alatt 9 dokumentum kidolgozása, amelyek közül 6 mélyreható jelentés és 3 szakpolitikai összefoglaló, amelyek a szerződés időtartama alatt egyenlő módon vannak elosztva,

— 2: tartalom megszervezése és biztosítása az Europa-weboldal, valamint a wiki együttműködési webes platform számára a talajjal kapcsolatos szakpolitikai eszközök tárgyában,

— 3: logisztikai támogatás nyújtása workshopok szervezéséhez (előkészítés, elősegítés és lebonyolítás) olyan témák megvitatása céljából, amelyekkel az 1. klaszter keretében foglalkoznak. 2 workshop szervezését tervezik minden évben legfeljebb 70 résztvevő számára.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A javasolt módszertan minősége / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és a források elosztása / Súlyszám: 34
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 16
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 143-258108
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 07.0201/2016/742739/SER/ENV.D.1
Elnevezés:

Az EU talajvédelemről szóló tematikus stratégiájának kivitelezéséhez biztosított támogatásra irányuló szolgáltatási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stichting Deltares
Postai cím: PO Box 177
Város: Delft
NUTS-kód: NL NEDERLAND
Postai irányítószám: 2600 MH
Ország: Hollandia
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Institute of Soil Science and Plant Cultivation (IUNG) — State Research Institute
Postai cím: Czartoryskich Street 8
Város: Puławy
NUTS-kód: PL POLSKA
Postai irányítószám: 24-100
Ország: Lengyelország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Helmholtz Centre for Environmental Research — UFZ
Postai cím: Permoserstraße 15
Város: Leipzig
NUTS-kód: DE DEUTSCHLAND
Postai irányítószám: 04318
Ország: Németország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 360 000.00 EUR
A szerződés/rész végleges összértéke: 340 960.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Arány: 24 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

19,5% + 5% = 24,5%. A fenti mezőben csak egész számok szerepelhetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 28.10.2015 keltezésű, (EU, Euratom) 2015/1929 európai parlamenti és tanácsi rendelet (költségvetési rendelet) alkalmazási szabályai 134. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve építési beruházások kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve építési beruházások megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatban az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be észrevételeit.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem benyújtására az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő 2 hónapon belül van lehetőség a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/12/2016