Servicios - 451095-2020

25/09/2020    S187

Países Bajos-Leiden: Servicios de hospedaje de operación de sitios web www

2020/S 187-451095

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Hoogheemraadschap van Rijnland
Número de identificación fiscal: 14696697
Dirección postal: Archimedesweg 1
Localidad: Leiden
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 2333 CM
País: Países Bajos
Persona de contacto: Petra Bos
Correo electrónico: aanbesteding@rijnland.net
Teléfono: +31 713063063
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rijnland.net
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f000af62acee8895be73f0f7543fd19e
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f000af62acee8895be73f0f7543fd19e
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

CMS Internet i.s.m. HH Schieland en de Krimpenerwaard (DIG-11707)

Número de referencia: DIG-11707
II.1.2)Código CPV principal
72415000 Servicios de hospedaje de operación de sitios web www
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Voor beide waterschappen zorgt de corporate website voor externe informatie- en nieuwsvoorziening en is het de ingang voor digitale dienstverlening. Het bereik en gebruik van de websites is groot en dus is het belangrijk dat ze goed werken en goed beheerd en onderhouden kunnen worden. De opdrachtnemer levert een toekomstbestendige website inclusief de hosting en support ervan voor minimaal drie jaar en inclusief de benodigde koppelingen met andere applicaties voor Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard. De nieuwe websites zijn uiterlijk 1.6.2021 live.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código NUTS: NL337 Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Leiden, Rotterdam.

II.2.4)Descripción del contrato:

Hoofdfuncties van het CMS:

— binnen het CMS kunnen verschillende soorten content worden aangemaakt, opgeslagen en gepubliceerd,

— het CMS bevat een zoekmachine die werkt zoals Google,

— beheerders van het CMS kunnen gebruikers aanmaken en deze verschillende rechten geven, afhankelijk van wat ze voor hun rol nodig hebben,

— binnen het CMS kunnen verschillende subsites aangemaakt worden: dus binnen het CMS nog een homepage kunnen maken met onderliggende pagina’s,

— binnen het CMS kunnen als dat nodig is meerdere bestanden tegelijk worden geupload,

— het CMS kent een editor die meteen toont wat je invoert. Wat je ziet is wat je krijgt,

— binnen het CMS kunnen aan gebruikers workflows worden gekoppeld, zoals redacteur en publicist,

— het CMS past zich aan aan het scherm waarmee een bezoeker de (web)site bekijkt,

— het CMS kan koppelingen maken met websites zoals bijvoorbeeld bekendmakingen, regelgeving, ondernemersplein en onze vacaturebank.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit / Ponderación: 1
Precio - Ponderación: 1
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número previsto de candidatos: 5
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

De Overeenkomst zal worden aangegaan voor een periode van 36 maanden met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor twee maal twaalf maanden. De totale contractduur bedraagt niet meer dan zestig maanden.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

— Beroepsbevoegdheid,

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— Aansprakelijkheidsverzekering.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

— Referentie opdrachten Diensten/Leveringen.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/10/2020
Hora local: 23:59
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 14/12/2020
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Rechtbank Den Haag
Localidad: Den Haag
País: Países Bajos
Correo electrónico: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Dirección de internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Rechtbank Den Haag
Localidad: Den Haag
País: Países Bajos
Correo electrónico: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Dirección de internet: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020