Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Dodávky - 451107-2021

Submission deadline has been amended by:  495738-2021
TINázovSlovensko-Bratislava: Osobné automobily
NDČíslo zverejnenia oznámenia451107-2021
PDDátum uverejnenia07/09/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka173
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoHlavné mesto SR Bratislava (00603481)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný02/09/2021
DTLehota na predloženie12/10/2021
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)34110000 - Osobné automobily
34131000 - Pikapy
34136100 - Ľahké dodávkové automobily
RCMiesto plnenia (NUTS)SK0
SK010
IAInternetová adresa (URL)https://www.bratislava.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ