Servicios - 451110-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Targovishte: Servicios sanitarios y de limpieza

2020/S 187-451110

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Natsionalen osiguritelen institut chrez TP na NOI — Targovishte
Número de identificación fiscal: 121082521
Dirección postal: ul. „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ No. 1
Localidad: Targovishte
Código NUTS: BG334 Търговище
Código postal: 7700
País: Bulgaria
Persona de contacto: Nadya Milachkova — nachalnik otdel „Administrativen“
Correo electrónico: Obshtestveniporachki@targovishte.nssi.bg
Teléfono: +359 60160605
Fax: +359 60160640
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.noi.bg
Dirección del perfil de comprador: https://tenders-public.nssi.bg/tp/tar/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: управлява ДОО

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ — Търговище

Número de referencia: 25-2020-1015-25-33
II.1.2)Código CPV principal
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ — Търговище.

Възлагането на обществената поръчка има за цел да бъде сключен договор с изпълнител за осъществяване на дейностите по ежедневно, периодично и основно почистване на сградите на ТП на НОИ — Търговище, включително прилежащите площи. Изпълнителят ще извършва дейностите по почистване със собствен персонал, почистваща техника и оборудване, почистващи препарати и консумативи при спазване изискванията и обема, посочени в техническите спецификации.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 41 688.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG334 Търговище
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Адм. сграда на ТП на НОИ — Търговище — гр. Търговище, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 1

Сграда на ООА — гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ № 87

II.2.4)Descripción del contrato:

Осъществяват се дейности по ежедневно, периодично и основно почистване на сградите на ТП на НОИ — Търговище, включително прилежащи площи.

Обща площ на почистване — 4 236 кв. м, в т.ч. 45 бр. работни помещения, 24 бр. архивни помещения, 1 гараж, 2 приемни, 10 бр. коридори, 20 бр. тоалетни, прилежащи околосградни площи.

Изпълнителят ще извършва дейностите по почистване със собствен персонал, почистваща техника и оборудване, почистващи препарати и консумативи при спазване на изискванията и обема, посочени в техническите спецификации.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 111-269787
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Ц1005-25-5
Denominación:

Предоставяне на услуги по почистване на помещения в сгради на ТП на НОИ — Търговище

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Луксима груп“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 202929322
Dirección postal: жк „Св. Троица“, бл. 299, ет. 12, ап. 39
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: luxima_grup@abv.bg
Teléfono: +359 882892270
Fax: +359 882892270
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 50 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 41 688.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

До 23.08.2020 г. включително

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020