Servicios - 451118-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Kerava: Servicios de entrega de comidas

2020/S 187-451118

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Keravan kaupunki
Número de identificación fiscal: 0127485-5
Dirección postal: PL 123
Localidad: Kerava
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: FI-04201
País: Finlandia
Correo electrónico: ruokapalvelukeskus@kerava.fi
Teléfono: +358 929491
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kerava.fi
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Ateriakuljetukset_2020

II.1.2)Código CPV principal
55521200 Servicios de entrega de comidas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Keravan kaupunki pyytää tarjousta kouluaterioiden, päiväkotiaterioiden, kokopäivähoidon aterioiden sekä kotiaterioiden kuljetuksista. Sopimuskausi on ajalla 1.5.2020–30.4.2022.

Kaupunki varaa mahdollisuuden jatkaa sopimusta optiokaudeksi 1.5.2022–30.4.2023 (1+1).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 293 874.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kerava

II.2.4)Descripción del contrato:

Keravan kaupunki pyytää tarjousta kouluaterioiden, päiväkotiaterioiden, kokopäivähoidon aterioiden sekä kotiaterioiden kuljetuksista.

Liitteestä 1 näkyy toimipisteiden osoite- ja laskutustiedot sekä kuljetettavat määrät.

Kotiaterioiden annoksia toimitetaan päivittäin n 80. Kotipalveluasiakkaat eivät ole päivittäin samoja asiakkaita, vaan ajoreitit muuttuvat tilauksien mukaan. Asiakkaiden osoitetietoja ei voida julkaista.

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Uudet mahdolliset lisäkuljetusreitit.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 038-089971
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Ateriakuljetukset_2020

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Rahtikeskus Oy
Número de identificación fiscal: 0124456-8
Dirección postal: Tiilenpolttajankuja 5b
Localidad: Vantaa
Código NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Código postal: FI-01720
País: Finlandia
Correo electrónico: sami.tuovinen@rahtikeskus.fi
Teléfono: +358 401239382
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 293 874.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Rinnakkaistarjouksien antaminen on kielletty (hankintalain 76 §:n 3 momentti). Rinnakkaisista tarjouksista on kyse, kun tarjoaja jättää useamman tarjouksen, jotka täyttävät tarjouspyynnön ehdot ja vastaavat sisällöltään samaa hankinnan kohdetta.

Lasku maksetaan kerran kuussa, kun toimitus on vastaanotettu ja hyväksytty. Laskun tulee olla tilaajalla viimeistään seuraavan kuukauden 10 päivään mennessä. Laskuissa on mainittava toimitettava keittiön nimi ja sen kustannuspaikka (ks. liite 1. toimipisteen edessä oleva neljänumeroinen luku on kustannuspaikka), reittihinta alv (0 %) ja ajokertojen määrä.

Maksuehto on vähintään oltava 21 päivää netto laskun saapumisesta laskettuna.

Viivästyskorko on kulloisenkin voimassa olevan korkolain mukainen.

Kaupunki ottaa vastaan vain verkkolaskuja

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: FI-00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020