Supplies - 451167-2018

16/10/2018    S199

Slovenija-Ljubljana: Razna živila

2018/S 199-451167

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 179-404994)

Pravna podlaga:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Vrtec Hansa Christiana Andersena
Nacionalna identifikacijska številka: 5057035000
Poštni naslov: Rašiška ulica 7
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Alenka Mihelčič
E-naslov: alenka.mihelcic@ljubljana.si
Telefon: +386 13064404
Telefaks: +386 13061206
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ljubljana.si
Internetni naslov profila kupca: http://ljubljana.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Vrtca Hansa Christiana Andersena

Referenčna številka dokumenta: 430-2062/2018
II.1.2)Glavna koda CPV
15800000 Razna živila
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava živil.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10/10/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 179-404994

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Naročnik na podlagi odgovorov na vprašanja objavlja popravek Popisa blaga predračunskega obrazca.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/277277/Popis_živil_-_popravek_2.zip