Servicios - 451200-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Varna: Servicios de publicidad

2020/S 187-451200

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Varna
Número de identificación fiscal: 000093442
Dirección postal: bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Localidad: Varna
Código NUTS: BG331 Варна
Código postal: 9000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Veselina Mincheva
Correo electrónico: op@varna.bg
Teléfono: +359 52804925
Fax: +359 52820846
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.varna.bg
Dirección del perfil de comprador: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=1047
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Изработване, отпечатване и доставка на печатни и промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с публичност и визуализация по проекти, изпълнявани от Община Варна

Número de referencia: 00081-2019-0097
II.1.2)Código CPV principal
79341000 Servicios de publicidad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

При изпълнение предмета на поръчката следва да се извърши изработване на рекламни и промоционални материали, което включва изработване, тиражиране и доставка на рекламни и промоционални материали, включително изработване на дизайн — текстове, визия, снимки, предпечатна подготовка, отпечатване, и доставка до посочен от възложителя адрес, както и всички необходими операции като сгъване, лепене, шиене, подвързване, перфорация, ламиниране, опаковане и други необходими за получаване на крайния продукт на посочените артикули в техническата спецификация.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 175 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
22462000 Material de publicidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG331 Варна
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

На територията на община Варна

II.2.4)Descripción del contrato:

При изпълнение предмета на поръчката следва да се извърши изработване на рекламни и промоционални материали, което включва изработване, тиражиране и доставка на рекламни и промоционални материали, включително изработване на дизайн — текстове, визия, снимки, предпечатна подготовка, отпечатване, и доставка до посочен от възложителя адрес, както и всички необходими операции като сгъване, лепене, шиене, подвързване, перфорация, ламиниране, опаковане и други необходими за получаване на крайния продукт на посочените артикули в техническата спецификация.

Ориентировъчно количество: покана — 750 бр.; вложка за покана — 250 бр.; картичка — 250 бр.; поздравителна картичка — 250 бр.; плакат — 1 300 бр.; брошура (с телбот, сгъвка и биговане на корицата) — 6 000 бр.; дипляна — 21 000 бр.; тематични дипляни — 1 000 бр.; флаер — 3 000 бр.; листовка — 4 000 бр.; грамота, диплома — 500 бр.; бадж с текстилна лента и перфорация — 2 000 бр.; бадж с щипка — 2 000 бр.; папка с лепен джоб — 1 000 бр.; тефтер/бележник — 500 бр.; джобен тефтер — 50

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 001-000560
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД20017215ВН
Denominación:

Изработване, отпечатване и доставка на печатни и промоционални материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, свързани с публичност и визуализация по проекти, изпълнявани от Община Варна

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
Número de ofertas recibidas de PYME: 6
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 201557566
Dirección postal: район „Връбница“, ул. „Маслиново клонче“ № 2
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: OFFICE@DMIBG.COM
Teléfono: +359 24234859
Fax: +359 24234859
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „ЕА Принт“ ООД
Número de identificación fiscal: 203727875
Dirección postal: ул. „Сан Стефано“ № 43
Localidad: Плевен
Código NUTS: BG314 Плевен
Código postal: 5800
País: Bulgaria
Correo electrónico: EA@EAPLEVEN.COM
Teléfono: +359 64800974
Fax: +359 64800974
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 175 000.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 от ЗОП

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020