Servicios - 451224-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Åkersberga: Uthyrning av industriella fordon med förare

2020/S 187-451224

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Roslagsvatten AB
Nationellt registreringsnummer: 556142-2394
Ort: Åkersberga
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 184 86
Land: Sverige
E-post: upphandling@roslagsvatten.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.roslagsvatten.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av ramavtal avseende lastbils- och entreprenadmaskintjänster samt material m.m.

Referensnummer: 447504
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60182000 Uthyrning av industriella fordon med förare
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen gäller ramavtal avseende Roslagsvattens löpande behov av lastbils- och entreprenadmaskintjänster för utbyggnad, reparationer och förnyelse inom Roslagsvattens ledningsnät i dess huvudmannakommuner Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta för såväl planerade som oplanerade åtgärder. I åtagandet ingår även tillhandahållande av visst material och tippning.

Fullständiga villkor och förutsättningar för upphandlingen och det efterföljande åtagandet framgår av upphandlingsdokumenten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 32 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
14210000 Grus, sand, krossad sten och ballast
45112000 Grävning och schaktning
45332200 VA-arbeten
45500000 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
45520000 Uthyrning av schaktutrustning med maskinskötare
60100000 Vägtransporter
60180000 Uthyrning av fordon för godstransport med förare
60181000 Uthyrning av lastbilar med förare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Åkersberga

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen gäller ramavtal avseende Roslagsvattens löpande behov av lastbils- och entreprenadmaskintjänster för utbyggnad, reparationer och förnyelse inom Roslagsvattens ledningsnät i dess huvudmannakommuner Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta för såväl planerade som oplanerade åtgärder. I åtagandet ingår även tillhandahållande av visst material och tippning.

Fullständiga villkor och förutsättningar för upphandlingen och det efterföljande åtagandet framgår av upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 030-069944
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende lastbils- och entreprenadmaskintjänster samt material m.m.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
07/04/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 8
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Veidekke Industri AB
Nationellt registreringsnummer: 556513-9408
Postadress: Box 1503
Ort: Sundbyberg
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 172 29
Land: Sverige
E-post: stefan.wennerstrom@veidekke.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 32 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 32 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Ansökan om överprövning av upphandlingen ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av avtalsspärren.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020