Servicios - 451226-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Ystad: Tryckning och tillhörande tjänster

2020/S 187-451226

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ystads Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1181
Postadress: Österportstorg 2
Ort: Ystad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 271 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Mattias Johansson
E-post: mattias.johansson@ystad.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ystad.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tryckeritjänster

Referensnummer: 20/26
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79800000 Tryckning och tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ystads kommun inbjuder leverantörer att inkomma med anbud anseende tryckeritjänster. Exempel på vad som kan komma att avropas är broschyrer, folder, affischer, korrespondensblock och visitkort.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
22150000 Broschyrer
22160000 Häften
22816000 Block
30199730 Visitkort
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ystad

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ystads kommun inbjuder leverantörer att inkomma med anbud anseende tryckeritjänster. Exempel på vad som kan komma att avropas är broschyrer, folder, affischer, korrespondensblock och visitkort.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Miljökrav och miljöledningssystem / Viktning: 25 %
Kostnadskriterium - Namn: Service, tillgänglighet, flexibilitet / Viktning: 25 %
Kostnadskriterium - Namn: Företagspresentation, provtryck / Viktning: 25 %
Kostnadskriterium - Namn: Referenser / Viktning: 25 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 055-130594
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tryckservice AB
Nationellt registreringsnummer: 556646-4458
Postadress: Metallgatan 21 C
Ort: Ängelholm
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 262 72
Land: Sverige
E-post: goran.bengtsson@tryckservice.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ystad-Tryck Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556289-6661
Postadress: Södra Zinkgatan 5
Ort: Ystad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 271 39
Land: Sverige
E-post: ingvar@ystadtryck.se
Internetadress: http://www.ystadtryck.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Tryckeri Aktiebolaget C.A. Andersson & Co
Nationellt registreringsnummer: 556990-3247
Postadress: Östra Hindbyvägen 28
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 213 74
Land: Sverige
E-post: magnus.grafoson@caandersson.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kalmar Kuvert Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556547-2726
Postadress: Propellervägen 37
Ort: Kalmar
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 392 41
Land: Sverige
E-post: ulf.andersson@kalmarkuvert.se
Internetadress: http://www.kalmarkuvert.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
20/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Holmbergs i Malmö AB
Nationellt registreringsnummer: 556007-8528
Postadress: Box 25
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 201 20
Land: Sverige
E-post: mikael.lindahl@holmbergs.com
Internetadress: http://www.holmbergs.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2020