Servicios - 451253-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Helsinki: Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos

2020/S 187-451253

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Número de identificación fiscal: 0201256-6
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: FI-00510
País: Finlandia
Persona de contacto: Johanna Hanhinen
Correo electrónico: KYMP.yleisetalueethankinnat@hel.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/kaupunkiymparisto
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Huumeruiskujen keräysastioiden tyhjennys 2020–2022 (optio 2 vuotta)

Número de referencia: HEL 2020-001491
II.1.2)Código CPV principal
90520000 Servicios de residuos radiactivos, tóxicos, médicos y peligrosos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena on huumeruiskujen ja -neulojen keräysastioiden tyhjentäminen ja huumeruiskujen ja -neulojen kerääminen näiden ympäristöstä. Lisäksi hankintaan sisältyy kerätyn jätteen toimittaminen jäteasemalle ja kerätyn jätteen raportointi.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90000000 Servicios de alcantarillado, basura, limpieza y medio ambiente
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Rakennetut alueet pääsääntöisesti kevyenliikenteenväylien ja puistokäytävien läheisyydessä.

II.2.4)Descripción del contrato:

Hankinnan kohteena on huumeruiskujen ja -neulojen keräysastioiden tyhjentäminen ja huumeruiskujen ja -neulojen kerääminen näiden ympäristöstä. Lisäksi hankintaan sisältyy kerätyn jätteen toimittaminen jäteasemalle ja kerätyn jätteen raportointi. Palvelun tarkempi kuvaus on esitetty erillisessä palvelukuvauksessa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Laatu / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Katso huumeruiskujen keräysastioiden nykyiset sijainnit täältä: https://kartta.hel.fi/link/8ym81n

Nykyisten keräysastioiden mitat: korkeus 54,5 cm, leveys 33,5 cm ja syvyys 21 cm.

Hankinta keskeytettiin tarjouspyynnössä havaitun virheen korjaamiseksi.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 100-241399
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Alihankinta

Tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen alihankkijoita riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta, mutta tarjoajan on osoitettava näyttö alihankkijoiden käytettävyydestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan voimavaroihin, kyseisen alihankkija on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen soveltuvuusvaatimukset täyttääkseen.

Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuin omastaan. Tilaaja allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa.

Tarjoajalla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja on vedonnut tarjouksessa. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi.

Ryhmittymä

Tarjous voidaan jättää ryhmittymänä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, mikäli tarjous on tehty ryhmittymänä. Myös ryhmittymän jäsenet tulee ilmoittaa tarjouksessa. Kaikki tarjouspyynnön tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat myös tarjoajana olevaa ryhmittymää, ellei toisin ole mainittu.

Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet vastaavat yhteisvastuussa sopimusvelvoitteiden noudattamisesta allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: FI-00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020