Servicios - 451270-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Pécs: Servicios de desarrollo de software médico

2020/S 187-451270

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Pécsi Tudományegyetem
Número de identificación fiscal: EKRSZ_89809802
Dirección postal: Vasvári Pál utca 4.
Localidad: Pécs
Código NUTS: HU231 Baranya
Código postal: 7622
País: Hungría
Persona de contacto: Falusy Gábor
Correo electrónico: falusy.gabor@pte.hu
Teléfono: +36 302223618
Fax: +36 72536345
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pte.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.pte.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Központi költségvetési szerv
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Oktatás, egészségügy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Varian Aria/Eclipse rendszerek upgrade-je

Número de referencia: EKR000050502020
II.1.2)Código CPV principal
72212180 Servicios de desarrollo de software médico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézetében lévő Varian Aria/Eclipse rendszer teljes körű hardver és szoftver upgrade-je az ajánlat beadásakor elérhető legújabb verzióra, a jelenleg rajtuk működő összes licence-re, az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban és a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 86 000 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
72212180 Servicios de desarrollo de software médico
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU231 Baranya
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Onkoterápiás Intézet, 7624 Pécs, Édesanyák útja 17.

II.2.4)Descripción del contrato:

A Pécsi Tudományegyetem Onkoterápiás Intézetében lévő Varian Aria/Eclipse rendszer teljes körű hardver és szoftver upgrade-je az ajánlat beadásakor elérhető legújabb verzióra, a jelenleg rajtuk működő összes licence-re, az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban és a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak szerint.

Az upgrade eredményeként elvárt új funkciók, modulok, licence-ek:

— alap operációs rendszerek (Varian Aria/Eclipse) teljes körű upgrade-je, beleértve a rendszerhez csatlakozó összes eszközt és berendezést

— korszerű távolról elérhető szerver architektúra, citrix alapú vékony kliens technológia

— visual carepath alapú munkafolyamat kezelő környezet

— kontúrozást támogató eszközök

— scripting lehetősége

— DVH alapú terv konvertáló opció a dozimetriailag nem ekvivalens gépekre

— GPU alapú optimalizáció és dóziskalkuláció

További leszállítandó szoftver modulok, licenszek és eszközök:

— Smart Sementation automatikusan kontúrozó modul

— Eclipse Multi Criteria Optimalization modul

— Rapid Plan tudás alapú besugárzás tervező modul

— Mobius és DoseLab QA szoftver modulok lineáris gyorsítóhoz

— 2 darab Eclipse RapidArc licensz

— 2 darab offline képmegjelenítő licensz Aria rendszerhez

— 2 darab Eclipse kontúrozó munkaállomás, ceruzás táblamonitorral, mely legalább 22” méretű, melyen a kontúrozás folyamata közvetlenül a monitorra rajzolással egy speciális, a monitorhoz tartozó ceruzával valósítható meg

— két tervező munkaállomáshoz új monitorok beszerzése, melyek képaránya 1:1, felbontása 1920x1920, képátmérője legalább 26 inch.

A szerződés időtartama alatt elvégzendő feladatok: upgrade megvalósítása, upgrade részét képező eszközök üzembe helyezése/telepítése, rendszer próba, felhasználói szintű oktatás, átadás

Felhasználó szintű oktatás a hardver és szoftver upgrade esetén: minimum 20 fő legalább 5 munkanap (40 óra) időtartamban

Felhasználói szintű oktatás az upgrade-elt eszközök tekintetében: minimum 10 fő legalább 3 munkanap (24 óra) időtartamban

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek: https://ekr.gov.hu, Az ajánlatok benyújtásának helye: https://ekr.gov.hu, II.2.7): Ajánlatkérő a 4 hónap alatt 120 naptári napot ért a szerződés mindkét fél általi aláírásától számítottan. II.2.5): Ajánlatkérő a 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat alkalmazza a Kbt. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

A szerződés műszaki-technikai sajátosságok és kizárólagos jogok védelme miatt csak egy gazdasági szereplővel köthető meg.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 177-427785
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Varian Aria/Eclipse rendszer upgrade-je

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Varian Medical Systems Hungary Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_95828440
Dirección postal: Csörsz utca 45.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1124
País: Hungría
Correo electrónico: eszter.thoman@varian.com
Teléfono: +36 15012600
Dirección de internet: http://www.varian.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 86 000 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Nyertes ajánlattevő adószáma: 23567818-2-43

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020