Servicios - 451274-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Helsinki: Servicios de cerrajería

2020/S 187-451274

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Helsingin kaupungin asunnot Oy
Número de identificación fiscal: 2379058-6
Dirección postal: Pasilanraitio 5, 5. krs
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: FI-00240
País: Finlandia
Persona de contacto: Jarno Mäki
Correo electrónico: hankinnat.etela@hekaoy.fi
Teléfono: +358 957673220
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.hekaoy.fi
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Helsingin kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Lukko- ja ovihuoltopalvelut

II.1.2)Código CPV principal
98395000 Servicios de cerrajería
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Tarjousta pyydetään Helsingin kaupungin asunnot Oy:n etelän Kansanasunnot, Kantakaupunki, Kumpula, Pikku Huopalahti ja Vallila alueiden lukko- ja ovihuoltopalveluista.

Hankinnan kohteena on kohteiden lukitukseen ja avainhallintaan liittyvät tuotteet ja palvelut. Hankkeen tarkoituksena on taata kohteiden lukitusturvallisuuden ylläpito, kokonaisedulliset turvallisuuden ylläpitotehtävät, joustavat asukasvaihdot ja edulliset lisäavaimet.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 050.00 EUR / Oferta más elevada: 1 704.00 EUR considerada
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Hankinta käsittää Helsingin kaupungin asunnot Oy:n etelän Kansanasunnot, Kantakaupunki, Kumpula, Pikku Huopalahti ja Vallila alueiden lukko- ja ovihuoltopalvelut. Alueen kiinteistöt ovat asuinkiinteistöjä, joissa on tällä hetkellä noin 110 kohdetta. Asuinhuoneistoja alueen kohteissa on noin 10 000 sekä kohteissa on myös liike- ja päiväkotitiloja.

Tarjousta pyydetään mm.:

— Sarjoituspalveluista

— Avaintilauksista

— Lukko- ja ovihuolloista ja korjauksista.

Hankinta tehdään puitejärjestelynä. Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa. Puitejärjestelyssä on kyse usean puitesopimustoimittajan kanssa tehtävästä järjestelystä, jossa osa ehdoista on vahvistettu ja osa ei. Sopimuskauden aikana työtilaukset tehdään pääsääntöisesti kilpailutuksessa määräytyvän, pisteytykseen perustuvan etusijajärjestyksen mukaisesti saatavilla oleva kapasiteetti, remontoitava huoneisto ja sopimuskauden aikana tehdyt reklamaatiot huomioiden.

Koko sopimuskauden ajan laajemmissa lukko- ja ovihuoltotöistä (≥ 10 000 EUR) tilaaja järjestää puitesopimusurakoitsijoiden kesken minikilpailutuksen. Valintakriteerinä on halvin vertailuhinta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Tarvittaessa sopimukseen sisältymättömät lukko- ja ovihuoltopalvelu tai näihin sidoksissa olevat ylimääräiset työt. Työt suoritetaan tuntiveloitukseen tai tarjouspyyntöön perustuen.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 033-077622
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Lukko- ja ovihuoltopalvelut

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 5
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Turvaexpertit Helsinki Oy
Número de identificación fiscal: 0747091-0
Localidad: Vantaa
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
País: Finlandia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: BLC Turva Oy
Número de identificación fiscal: 1567723-3
Localidad: Joensuu
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
País: Finlandia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Avain-Asema Oy
Número de identificación fiscal: 0617151-3
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
País: Finlandia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Oferta más baja: 1 050.00 EUR / Oferta más elevada: 1 704.00 EUR considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: FI-00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020