Servicios - 451284-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)

2020/S 187-451284

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szépművészeti Múzeum
Número de identificación fiscal: EKRSZ_68853233
Dirección postal: Dózsa György út 41.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1146
País: Hungría
Persona de contacto: Lapath Katalin
Correo electrónico: katalin.lapath@szepmuveszeti.hu
Teléfono: +36 14697163
Fax: +36 12127356
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.szepmuveszeti.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.szepmuveszeti.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: múzeum
I.5)Principal actividad
Ocio, cultura y religión

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Scully kiállítás szállítmányozás (MNG-be)

Número de referencia: EKR000599562020
II.1.2)Código CPV principal
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Sean Scully:retrospektív” munkacímű kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 127 485.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60000000 Servicios de transporte (excluido el transporte de residuos)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar Nemzeti Galéria, valamint a Közbeszerzési Dokumentum melléklete szerinti helyszínek.

II.2.4)Descripción del contrato:

A Magyar Nemzeti Galériában megrendezésre kerülő „Sean Scully:retrospektív” munkacímű kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása a műszaki leírásban részletezettek szerint.

A 2020. október 13. - 2021. január 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő kiállítás műtárgy szállítmányozási feladatainak ellátása során a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műtárgyaknak (111 db műtárgy + 6 darab opció) a kölcsönadók által megjelölt helyekről a Magyar Nemzeti Galériába történő szállítása, a műszaki leírásban megjelölt műtárgyak Szépművészeti Múzeumba való átszállítása.

A műtárgyak Ausztriából, Németországból, Liechtensteinből és az USA-ból érkeznek.

A szállított műtárgyak jellemző mennyiségi adata:

— 111 db műtárgy + 6 darab opció

— összbiztosítási összeg - opció nélkül - meghaladja a 13 000 000 000 HUF-ot

— műtárgyak legmagasabb egyedi biztosítási értéke eléri az 300 000 000 HUF-ot.

A nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

— Közúti és esetlegesen légi fuvarozás

— légi fuvarozás esetén a küldemény repülőig/től kísérése, felügyelete, a légi közlekedéshez kapcsolódó reptéri adminisztratív feladatok ellátása

— műtárgyak biztonságos és sérülésmentes szállításához szükséges bérládák, csomagolóanyag és csomagolási munka biztosítása, figyelemmel az akklimatizációra is

— fuvareszközre a műtárgyak felrakása és a lerakodás (nyertes ajánlattevő feladata mind a Nemzeti Galériában, a Szépművészeti Múzeumban, mind a kölcsönadóknál az épülettől a fuvareszközig és a fuvareszköztől az épületig a ládák mozgatása, valamint az épületen belüli mozgatás is),

— - a műtárgyak installálása után az üres ládák elszállítása az OMRRK-ba,

— a teljes körű vámügyintézés (szükség esetén vámgarancia is)

A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5. pont szerinti ár részletezése:

1.Nettó ajánlati ár (111 db műtárgyra összesen, Euro) / Súlyszám: 72

2.Kurír ügyintézés díja (nettó Euro/kurír) / Súlyszám: 4

3.Kiviteli engedély intézése (nettó Euro/db) / Súlyszám: 2

4. Teljes körű vámügyintézés (nettó Euro/műtárgy) / Súlyszám: 2

5.Éjszakai megállók helyszínén élőerős őrzés (nettó Euro/óra /fő) / Súlyszám: 2

6. Opciós műtárgyak díja (mindösszesen nettó Euro, képzett érték) / Súlyszám:6

Ajánlatkérő jelzi, hogy az értékelésnél az "Opciós műtárgyak díja (mindösszesen nettó Euro, képzett érték)" esetében a kiadott egységár táblázatban megadott díjak összegét értékeli Ajánlatkérő, amely képzett érték, csak az ajánlatok összehasonlítását szolgálja. Ajánlatkérő a szerződést az egységárakra köti.

A "nettó ajánlati ár (111 darab műtárgyra összesen, EURO)" értékelési szempont esetében a 111 darab - azaz a nem opciós - műtárgy esetében kell megadni a szállítás díját mindösszesen a 111 darab műtárgyra.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: A bemutatott egyik rakodó és/vagy fuvarszervező szakember tapasztalata (a III.1.3./M2 pontban meghatározotton felül (min. 0 max. 48 hó) / Ponderación: 6
Criterio de calidad - Nombre: A bemutatott másik rakodó és/vagy fuvarszervező szakember tapasztalata (III.1.3./M2 pontban meghatározotton felül (min. 0 max. 48 hó) / Ponderación: 6
Precio - Ponderación: 88
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Kurír ügyintézés, kiviteli engedély intézése, teljes körű vámügyintézés, éjszakai megállók helyszínén élőerős őrzés és 6 db műtárgy szállítmányozása

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 131-321320
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Scully kiállítás szállítmányozás (MNG-be)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Hungart Logistic Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_98291186
Dirección postal: Szajkó utca 5.
Localidad: Érd
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 2030
País: Hungría
Correo electrónico: szantai@hungart.hu
Teléfono: +36 308686811
Fax: +36 23368913
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 127 485.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Az ajánlati ár részletezése:

1. Nettó ajánlati ár (111 darab műtárgyra összesen, EUR) 103 375

2. Kurír ügyintézés díja (nettó EUR/kurír) 100

3. Kiviteli engedély intézése (nettó EUR/db) 85

4. Teljes körű vámügyintézés (nettó EUR/műtárgy) 120

5. Éjszakai megállók helyszínén élőerős őrzés (nettó EUR/óra /fő) 45

6. Opciós műtárgyak díja (mindösszesen nettó EUR, képzett érték) 21 880

Ajánlattevők:

Hungart Logistic Kft., Magyarország 2030 Érd, Szajkó Utca 5. adószám: 13135511213

Museum Complex Szállítmányozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1108 Budapest, Kozma Utca 2. adószám: 22657002242

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020