Servicios - 451309-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Århus: Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines

2020/S 187-451309

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Region Midtjylland
Dirección postal: Indkøb & Medicoteknik, Olof Palmes Alle 15
Localidad: Århus
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 8200
País: Dinamarca
Persona de contacto: Janni Nielsen
Correo electrónico: Janni.Nielsen@stab.rm.dk
Teléfono: +45 78410003
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.rm.dk
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Scale-up Denmark

Número de referencia: 1-30-76-29-14
II.1.2)Código CPV principal
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Scale-up Denmark etableres af de 5 regioner som et fælles program for perioden 2016-2019. Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerende regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 128 845 992.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fællesfunktioner

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79400000 Servicios de consultoría comercial y de gestión y servicios afines
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelse / Ponderación: 60
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af personalet og dets kvalitet / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Endvidere finansieret af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Det maritime område

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsingsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Væredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Smart Industri

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerende regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og det kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cleantech

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Fødevarer

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Energieffektive teknologier

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Offshore Industri

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sundheds- og velfærdsteknologi

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Oplevelsesøkonomi

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bioøkonomi og industriel symbiose

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Life Science og bioteknologi

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Informations- og kommunikationsteknologi

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK DANMARK
II.2.4)Descripción del contrato:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af operatørydelser i tilknytning til Scale-up Denmark programmet, hvor operatøren skal bidrage til at etablere acceleratormiljøer for højvækstvirksomheder i de enkelte regioner. Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes jf. de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Udbuddet er opdelt i 12 delaftaler. Der indgås en selvstændig kontrakt for hver delaftale. De enkelte delaftaler er knyttet til de den regionale specialisering og de spidskompetencer, som de enkelte regioner har som følge af strategien og de eksisterende regionale klynger.

Accelerationsmiljøerne oprettes således i tilknytning til allerede etablerede faglige miljøer inden for de identificerede regionale styrkepositioner, så der opnås synergi med de eksisterende kompetencer og økosystemer. Det kan f.eks. være store internationalt orienterede virksomheder, førende forsknings- og videnmiljøer, kapitalmuligheder m.v.

Ved et accelerationsmiljø forstås den ramme og tema inden for hvilken der gennemføres træning af virksomhederne vedr. bl.a. følgende elementer i de potentielle vækstvirksomheders forretningsmodeller: kundeudviklende relationer, specialisering/ differentiering, fleksibel/trimmet produktion, leverandørpartnerskaber, skalerbarhed i produkter/ydelser, markedstrends, adgang til kapital og anvendelsen af ny teknologi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Kvalitet af løsningsbeskrivelsen / Ponderación: 55
Criterio de calidad - Nombre: Organisering af det personale, der skal udføre kontrakten og dets kvalifikationer / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Bæredygtighed acceleratorprogrammet / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Såfremt der bevilliges yderligere midler og såfremt det vil bidrage til vækst af virksomheder i Danmark er der i kontrakten option på forlængelse.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RFD-16-0022

II.2.14)Información adicional

Det finansieres også af RFS-16-0008.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 077-135266
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Fællesfunktioner

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SE Next Step A/S
Dirección postal: Edison Park 4
Localidad: Esbjerg
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6715
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Insero A/S
Dirección postal: Chr. M- Østergaards Vej 4
Localidad: Horsens
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 8700
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 4 995 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Det maritime område

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Fonden Marcod - Maritimt Center for Optimering og Drift
Dirección postal: Kattegatsiloen, Silovej 8. 1
Localidad: Frederikshavn
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9900
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Den erhvervsdrivende fond Væksthus Nordjylland
Dirección postal: Niels Jernes Vej 10
Localidad: Aalborg Øst
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9220
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: LIVA Consult A/S
Dirección postal: Niels Jernes Vej 10
Localidad: Aalborg Øst
Código NUTS: DK05 Nordjylland
Código postal: 9220
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 499 998.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Smart Industri

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Nupark Accelerace Management A/S
Dirección postal: Nupark 51
Localidad: Holstebro
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 7500
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 483 999.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Cleantech

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accelerace Management A/S
Dirección postal: Fruebjergvej 3
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 483 399.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Fødevarer

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accelerace Management A/S
Dirección postal: Fruebjergvej 3
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 483 399.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Energieffektive teknologier

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SE Next Step A/S
Dirección postal: Edison Park 4
Localidad: Esbjerg
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6715
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CLEAN
Dirección postal: Alsion 2
Localidad: Sønderborg
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6400
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accelerace Management A/S
Dirección postal: Fruebjergvej 3
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Foreningen Sønderborg Vækstråd
Dirección postal: Stenager 2
Localidad: Sønderborg
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6400
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Insero A/S
Dirección postal: Chr. M Østergaards Vej 4
Localidad: Horsens
Código NUTS: DK04 Midtjylland
Código postal: 8700
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 075 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 7
Lote nº: 7
Denominación:

Offshore Industri

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sydvestjysk Udviklingsforum
Dirección postal: Niels Bohrs Vej 6
Localidad: Esbjerg
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6700
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: SE Next Step A/S
Dirección postal: Edison Park 4
Localidad: Edison Park 4
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6715
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Fonden Offshore Center Danmark
Dirección postal: Dokvej 3
Localidad: Esbjerg
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6715
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Esbjerg Erhvervsudvikling
Dirección postal: Niels Bohrs Vej 6
Localidad: Esbjerg
Código NUTS: DK03 Syddanmark
Código postal: 6700
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 075 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Sundheds- og velfærdsteknologi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accelerace Management A/S
Dirección postal: Fruebjergvej 3
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 483 399.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 9
Lote nº: 9
Denominación:

Oplevelsesøkonomi

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 10
Lote nº: 10
Denominación:

Bioøkonomi og industriel symbiose

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: CAPNOVA A/S
Dirección postal: Universitetsparken 7
Localidad: Roskilde
Código NUTS: DK02 Sjælland
Código postal: 4000
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 300 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 11
Lote nº: 11
Denominación:

Life Science og bioteknologi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accelerace Management A/S
Dirección postal: Fruenjergvej 3
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 483 399.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 12
Lote nº: 12
Denominación:

Informations- og kommunikationsteknologi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/08/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Accelerace Management a/S
Dirección postal: Fruebjergvej 3
Localidad: København Ø
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2100
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 12 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 12 483 399.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt på ordregivers hjemmeside for udbud www.udbud.rm.dk Her opfordres tilbudsgiver til at holde sig orienteret, for offentliggørelse af spørgsmål og svar og eventuelle rettelsesblade.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Nævnenes Hus, Tolboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@erst.dk
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020