Dienstleistungen - 451333-2017

11/11/2017    S217    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Kecskemét: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2017/S 217-451333

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Bács-Kiskun Megyei Kórház
AK00505
Nyíri út 38.
Kecskemét
6000
Ungarn
Kontaktstelle(n): dr. Svébis Mihály, főigazgató
Telefon: +36 76519819
E-Mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76516729
NUTS-Code: HU331

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.kmk.hu/kmkweb/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.kmk.hu/kmkweb/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://fairtender.hu/eljarasok.php
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Fair-Tender Kft.
Czimra Gy. u. 37.
Budapest
1171
Ungarn
Kontaktstelle(n): Némediné Horányi Márta, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, névjegyzék száma: 00369
Telefon: +36 704186618
E-Mail: fairtender@t-online.hu
Fax: +36 28920916
NUTS-Code: HU120

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.fairtender.hu

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Bács-Kiskun Megyei Kórház Igazgatóság – Jogi Osztály
Nyíri út 38.
Kecskemét
6000
Ungarn
Kontaktstelle(n): Fazekas Krisztián
Telefon: +36 76519819
E-Mail: kozbeszerzes@kmk.hu
Fax: +36 76516729
NUTS-Code: HU331

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.kmk.hu/kmkweb/

Adresse des Beschafferprofils: https://www.kmk.hu/kmkweb/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: egészségügyi intézmény
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veszélyes hulladékok begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása.

Referenznummer der Bekanntmachung: FT-1037/Kecskemét/2016
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Intézmény telephelyein keletkezett veszélyes hulladékok komplett begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása a szolgáltatás maradéktalan ellátásához szükséges gyűjtőedényzet biztosításával 36 hónap időtartamra. A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veszélyes hulladékok begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, Kecskemét és Kiskunfélegyháza

Los-Nr.: 1.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
44613800
44616200
19640000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU331
Hauptort der Ausführung:

Bács-Kiskun Megyei Kórház 1.) 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. 2.) 6000 Kecskemét, Balaton u. 17. 3.) 6000 Kecskemét, Piaristák tere és 4.) kiskunfélegyházi telephely (6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Intézmény telephelyein keletkezett veszélyes hulladékok komplett begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása a szolgáltatás maradéktalan ellátásához szükséges gyűjtőedényzet biztosításával 36 hónap időtartamra, az ajánlattételi dokumentációban megadottak szerint.

A beszerzés mennyisége:

1. rész 285 220 kg/12 hó különféle veszélyes hulladék, valamint 165 907 db/12 hó különféle gyűjtőedényzet.

A Közbeszerzési dokumentum Ajánlattevők számára tájékoztatásul tartalmazza az Ajánlatkérő telephelyein a 2016. évben elszállított hulladékfajták, valamint az ehhez szükséges gyűjtőedényzet mennyiségét.

„A közbeszerzési dokumentációhoz csatolt táblázatok az elszállítandó veszélyes hulladékok és az összegyűjtésükhöz szükséges zsákok és gyűjtőedények egy évre vonatkozó, tájékoztató jellegű mennyiségeit tartalmazzák azzal, hogy az elszállítandó mennyiség és a szállítási feltételek figyelembe vételével a gyűjtőedényzet költségének elszámolása az Ajánlatkérő által ténylegesen felhasznált gyűjtőedényzet fajta és mennyiség alapján történik a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján. Az ártáblázatban szereplő mennyiségek és annak egységárakkal történő felszorzása alapján kapott árak/összár az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják.

A teljes körű feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Értékelés:

1. értékelési szempont: Ellenszolgáltatás értéke, súlyszám 90. Az 1. értékelési szempont kifejtése, a pontozás részletezése és a kiszámításának módja a VI.4.3) pontban található.

2. értékelési szempont: A szolgáltatás minősége: súlyszám: 10

A hulladék-begyűjtési és kezelési tevékenység részletes műszaki leírása, a telephelyek bemutatása

2/1. Ajánlattevő a tárgyi szolgáltatás teljesítéshez használni kívánt emelőhátfalas gépjárművek környezetvédelmi besorolása: súlyszám: 2

a. EURO 3 kv. osztályú gépjármű – 1 pont;

b. EURO 4 kv. osztályú gépjármű – 4 pont;

c. EURO 5 kv. osztályú gépjármű – 10 pont.

2/2. Ajánlattevő rendelkezik-e részletesen kidolgozott kockázatértékelési és kockázatkezelési tervvel az egészségügyi hulladékok kezelésére vonatkozóan? súlyszám: 2

a. Ajánlattevő egyáltalán nem rendelkezik részletesen kidolgozott tervvel – 1 pont;

b. Ajánlattevő csak az egyikre vonatkozóan rendelkezik részletesen kidolgozott tervvel – 4 pont;

c. Ajánlattevő mindkét esetre vonatkozóan részletesen kidolgozott tervvel rendelkezik- 10 pont.

2/3. Az ajánlattevő a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. §-ában előírt kiterjesztett gyártói felelősség elvét milyen mértékben veszi figyelembe az alvállalkozók, illetve az általa beszerzett és megrendelők részére biztosított csomagolóeszközök megválasztása során? súlyszám: 2

a. Ajánlattevő egyáltalán nem rendelkezik dokumentált beszerzési szabályzattal – 1 pont

b. Ajánlattevő csak részben rendelkezik dokumentált beszerzési szabályzattal (tehát, van olyan alvállalkozója, valamint csomagoló eszköze, amelyre vonatkozóan nem rendelkezik dokum. besz. szabályzattal)- 4 pont

c. Ajánlattevő minden alvállkozója, továbbá minden csomagolóeszköze esetében rendelkezik dokumentált beszerzési szabályzattal – 10 pont

2/4. Az ajánlattevő rendelkezik-e az általa biztosított csomagolóeszközökre vonatkozó részletes használati útmutatóval? súlyszám: 2

a. Ajánlattevő egyáltalán nem rendelkezik kidolgozott csomagolóeszköz használati útmutatóval – 1 pont

b. Ajánlattevő részben rendelkezik kidolgozott csomagolóeszköz használati útmutatóval (tehát van olyan csomagoló eszköz, aminél nem rendelkezik használati útmutatóval )- 4 pont

c. Ajánlattevő rendelkezik részletes kidolgozott csomagolóeszköz használati útmutatóval minden csomagoló eszközre vonatkozóan- 10 pont

2/5. Ajánlattevő rendelkezik rendkívüli helyzet esetére vonatkozó 24 órán belüli reagálási, rendelkezésre állásra vonatkozó tervvel, súlyszám: 2

a. Ajánlattevő nem rendelkezik – 1 pont

b. Ajánlattevő rendelkezik – 10 pont.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A szolgáltatás minősége a hulladék-begyűjtési és kezelési tevékenység részletes műszaki leírása, a telephelyek bemutatása / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe a pontokba.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veszélyes hulladékok begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, Kalocsa

Los-Nr.: 2.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000
44613800
44616200
19640000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU331
Hauptort der Ausführung:

Bács-Kiskun Megyei Kórház kalocsai telephely, 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Vállalkozási szerződés keretében az Ajánlatkérő Intézmény telephelyein keletkezett veszélyes hulladékok komplett begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása a szolgáltatás maradéktalan ellátásához szükséges gyűjtőedényzet biztosításával 36 hónap időtartamra, az ajánlattételi dokumentációban megadottak szerint.

A beszerzés mennyisége:

2. rész 44 897 kg/12 hó különféle veszélyes hulladék, valamint 7 023 db/12 hó különféle gyűjtőedényzet.

A Közbeszerzési dokumentum Ajánlattevők számára tájékoztatásul tartalmazza az Ajánlatkérő telephelyein a 2016. évben elszállított hulladékfajták, valamint az ehhez szükséges gyűjtőedényzet mennyiségét.

„A közbeszerzési dokumentációhoz csatolt táblázatok az elszállítandó veszélyes hulladékok és az összegyűjtésükhöz szükséges zsákok és gyűjtőedények egy évre vonatkozó, tájékoztató jellegű mennyiségeit tartalmazzák azzal, hogy az elszállítandó mennyiség és a szállítási feltételek figyelembe vételével a gyűjtőedényzet költségének elszámolása az Ajánlatkérő által ténylegesen felhasznált gyűjtőedényzet fajta és mennyiség alapján történik a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján. Az ártáblázatban szereplő mennyiségek és annak egységárakkal történő felszorzása alapján kapott árak/összár az ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálják.

A teljes körű feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Értékelés:

1. értékelési szempont: Ellenszolgáltatás értéke, súlyszám 90. Az 1. értékelési szempont kifejtése, a pontozás részletezése és a kiszámításának módja a VI.4.3) pontban található.

2. értékelési szempont: A szolgáltatás minősége: súlyszám: 10

A hulladék-begyűjtési és kezelési tevékenység részletes műszaki leírása, a telephelyek bemutatása

2/1. Ajánlattevő a tárgyi szolgáltatás teljesítéshez használni kívánt emelőhátfalas gépjárművek környezetvédelmi besorolása: súlyszám: 2

a. EURO 3 kv. osztályú gépjármű – 1 pont;

b. EURO 4 kv. osztályú gépjármű – 4 pont;

c. EURO 5 kv. osztályú gépjármű – 10 pont

2/2. Ajánlattevő rendelkezik-e részletesen kidolgozott kockázatértékelési és kockázatkezelési tervvel az egészségügyi hulladékok kezelésére vonatkozóan? súlyszám: 2

a. Ajánlattevő egyáltalán nem rendelkezik részletesen kidolgozott tervvel – 1 pont;

b. Ajánlattevő csak az egyikre vonatkozóan rendelkezik részletesen kidolgozott tervvel – 4 pont;

c. Ajánlattevő mindkét esetre vonatkozóan részletesen kidolgozott tervvel rendelkezik- 10 pont

2/3. Az ajánlattevő a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 3. §-ában előírt kiterjesztett gyártói felelősség elvét milyen mértékben veszi figyelembe az alvállalkozók, illetve az általa beszerzett és megrendelők részére biztosított csomagolóeszközök megválasztása során? súlyszám: 2

a. Ajánlattevő egyáltalán nem rendelkezik dokumentált beszerzési szabályzattal – 1 pont

b. Ajánlattevő csak részben rendelkezik dokumentált beszerzési szabályzattal (tehát, van olyan alvállalkozója, valamint csomagoló eszköze, amelyre vonatkozóan nem rendelkezik dokum. besz. szabályzattal)- 4 pont

c. Ajánlattevő minden alvállkozója, továbbá minden csomagolóeszköze esetében rendelkezik dokumentált beszerzési szabályzattal – 10 pont

2/4. Az ajánlattevő rendelkezik-e az általa biztosított csomagolóeszközökre vonatkozó részletes használati útmutatóval? súlyszám: 2

a. Ajánlattevő egyáltalán nem rendelkezik kidolgozott csomagolóeszköz használati útmutatóval – 1 pont

b. Ajánlattevő részben rendelkezik kidolgozott csomagolóeszköz használati útmutatóval (tehát van olyan csomagoló eszköz, aminél nem rendelkezik használati útmutatóval )- 4 pont

c. Ajánlattevő rendelkezik részletes kidolgozott csomagolóeszköz használati útmutatóval minden csomagoló eszközre vonatkozóan- 10 pont

2/5. Ajánlattevő rendelkezik rendkívüli helyzet esetére vonatkozó 24 órán belüli reagálási, rendelkezésre állásra vonatkozó tervvel, súlyszám: 2

a. Ajánlattevő nem rendelkezik – 1 pont

b. Ajánlattevő rendelkezik – 10 pont.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: A szolgáltatás minősége a hulladék-begyűjtési és kezelési tevékenység részletes műszaki leírása, a telephelyek bemutatása / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.1.5. és a II.2.6. pontban megadott érték nem a becsült érték, ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket. A hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kellett beírni értéket ezekbe a pontokba.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Minden rész tekintetében

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, – akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) továbbá a 63. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek ajánlattételkor kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt meg kell adnia az eljárásban kért információkat, . A kizáró okok fenn nem állását, továbbá az alkalmassági követelmények teljesülését igazoló dokumentumokat Ajánlattevőknek kizárólag a Kbt. 69. § (4) bek. foglaltak alapján megküldött felhívásra kell benyújtania. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő egyszerű α (alfa) nyilatkozatot megtenni. A Kbt. 67. § (1) bek. alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, az érintett gazdasági szereplőknek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8.-9 § szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § és a 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10-11. §-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ és a 63. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A kizáró okok tekintetében csatolandó nyilatkozatok és igazolások nem lehetnek régebbi keltezésűek a felhívás feladásának napjánál. A Kbt. 64. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. A Kbt. 66. § (2) bek. alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Minden rész tekintetében

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként feltűntetett adatok tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

P.1. az ajánlattevő (közös ajánlattevő), a cégkivonatban szereplő pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumánál nem régebbi, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyszerű másolatban benyújtott nyilatkozata arról, hogy a dokumentációban rögzített szerződés pénzügyi, gazdasági teljesítésére alkalmas az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számlavezetés kezdő időpontja,

— tájékoztatás a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a pénzforgalmi számlán történő, 30 napot meghaladó, esetleges sorban állásról, illetve azok időpontjáról és időtartalmáról az eljárást megindító hirdetmény feladásának dátumától visszaszámított 2 éven belül,

attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A sorbanállás forgalma a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint értendő.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a megnevezetteken kívül más pénzügyi intézmény nem vezet részükre pénzforgalmi számlát.

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek, a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 65. § (8) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság minimumkövetelmények:

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan:

Minden rész tekintetében:

P.1. A pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint ajánlattevő (közös ajánlattevő) határidőre nem tett eleget fizetési kötelezettségének, és pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 2 éven belül 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított 2 éven belül aktív, de időközben megszűnt számlákat is vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek, a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Minden rész tekintetében: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban az alkalmassági követelmények előzetes igazolásaként feltüntetett adatok tételes igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján kerül sor.

M1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint, az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 éven belül a közbeszerzés tárgyában (veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési szolgáltatásból, ezen belül az egészségügyi veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési szolgáltatásból, (begyűjtés, szállítás, kezelés, göngyöleg biztosítása), teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése. A nyilatkozatnak/szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat: a teljesítés pontos időtartama, (a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja, év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, és mennyisége, referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefon és telefax száma, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A legjelentősebb teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Az igazolási mód tekintetében Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) és (2) bekezdése szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat kell benyújtania. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M2. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontjának megfelelően a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírása.

M3. Minőségirányítási irányítási rendszer bemutatása egészségügyi intézményi hulladék, veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése tevékenységekre, annak bármely nemzeti rendszerben történő tanúsítását igazoló dokumentum másolatának csatolásával, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 9001 előírásai szerint, vagy a minőségirányítási rendszer, illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírása.

M4. Környezetközpontú irányítási rendszer bemutatása egészségügyi intézményi hulladék, veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése tevékenységekre, annak bármely nemzeti rendszerben történő akkreditálását igazoló tanúsítvány másolatának csatolásával, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontjának megfelelően az MSZ EN ISO 14001 előírásai szerint, vagy a környezetirányítási rendszer, illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírása.

M5. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az alkalmasság igazolásába bevont szakemberek végzettségét, szakképesítését, szakmai gyakorlatát ismertető okiratok (diploma, bizonyítvány, engedély stb.) egyszerű másolatának, valamint saját kezű aláírással ellátott önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával történik.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Műszaki és szakmai alkalmasságot kizáró tényezők

Az ajánlattevő (közös Ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére,

M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított 3 éven belül legalább 1. rész esetében 1 darab, 213 500 kg, , különféle egészségügyi veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására és kezelésre, valamint legalább 124 000 darab különféle gyűjtőedényzet biztosítására vonatkozó egészségügyi intézménytől származó referenciával. 2. rész esetében 1 darab, 33 000 kg, , különféle egészségügyi veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására és kezelésre, valamint 5000 darab különféle gyűjtőedényzet biztosítására vonatkozó egészségügyi intézménytől származó referenciával.

M2. Amennyiben nem rendelkezik 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdés i) pontja alapján az alábbi műszaki felszereltséggel: 1 rész esetében: legalább 1 db min. 1000 tonna/év teljesítményű egészségügyi veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas műszaki berendezés biztosítása; legalább 30 db minimum 770 liter névleges térfogatú műanyag hulladékgyűjtő gurulós konténer biztosítása; legalább 3 db veszélyes áru szállítására (ADR) alkalmas emelőhátfalas tehergépkocsi biztosítása. 2. rész esetében: legalább 1 db min. 500 tonna/év teljesítményű egészségügyi veszélyes hulladékok ártalmatlanítására alkalmas műszaki berendezés biztosítása; legalább 10 db minimum 770 liter névleges térfogatú műanyag hulladékgyűjtő gurulós konténer biztosítása; legalább 1 db veszélyes áru szállítására (ADR) alkalmas emelőhátfalas tehergépkocsi biztosítása,

M3. Amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X. 30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, az egészségügyi intézményi hulladék, veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése tevékenységekre vonatkozó MSZ EN ISO 9001előírásai szerinti, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő, a minőségirányítási rendszer, illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírásával.

M.4. Amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X. 30) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja szerinti, egészségügyi intézményi hulladék, veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése tevékenységekre vonatkozó az MSZ EN ISO 14001 előírásai szerinti, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy annak megfelelő, a környezetközpontú irányítási rendszer illetve annak érdekében tett intézkedéseinek leírásával.

M5. Amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdés b) pontja alapján, az alábbi számú és végzettségű szakemberekkel: 1 rész esetében: legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel és hulladékgazdálkodási szakértő jogosultsággal (SZKV-1.1.-hu) rendelkező munkatárs, legalább 5 év veszélyes hulladék kezeléssel kapcsolatos szakmai gyakorlattal; legalább 1 fő veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó szakember biztosítása; legalább 2 fő érvényes ADR jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi sofőr. 2. rész esetében: legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel és hulladékgazdálkodási szakértő jogosultsággal (SZKV-1.1.-hu) rendelkező munkatárs, legalább 5 év veszélyes hulladék kezeléssel kapcsolatos szakmai gyakorlattal; legalább 1 fő veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó szakember biztosítása; legalább 1 fő érvényes ADR jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi sofőr.

A bevonásra kerülő szakember között átfedés lehetséges, azaz egy szakember több feladatra is bevonható, amennyiben az előírt végzettségekkel, képzettségekkel rendelkezik. Ajánlatkérő a fentiekben előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség dokumentálása és bizonyítása Ajánlattevő feladata. A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Minden rész tekintetében:

1.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Minden rész tekintetében:

A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumban megadott vállalkozási szerződés 4. pontja tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. A vállalkozási díjat, a nyújtott szolgáltatások tételes elszámolása (ténylegesen mért súly, a hulladék fajtánként feltüntetett mennyiség, valamint a felhasznált gyűjtőedényzet mennyisége) alapján, Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően havonta egy alkalommal, utólag, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a számla dátumától számított 30 napon belül történő átutalással fizeti meg a Ptk. 6: 130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint. A kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a hatálya alá esik.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/12/2017
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/02/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/12/2017
Ortszeit: 10:00
Ort:

Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) Igazgatóság – Jogi Osztály.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentum II.7. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot. 2.)Az ajánlatokat papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá 2 db elektronikus formában CD vagy DVD adathordozón nem módosítható, de olvasható Pdf CD/DVD-n kell benyújtani. A papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok tartalmának eltérése esetén az eredeti, papíralapú példány tartalma az irányadó. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott ajánlat tartalmával. Az adathordozóra fel kell tenni a teljes árajánlatot „pdf”, míg az ártáblázatot szerkeszthető (EXCEL) szerkeszthető (excel) formában is! 3.) A Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést. 4.) A Kbt. 35. § (8) bek. alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. 5.) A teljes közbeszerzési dokumentumot, a kiegészítő tájékoztatás kéréseket, valamint az arra adott válaszokat elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő, az 1.3. pontban megadott http://fairtender.hu/eljarasok.php linken, a honlapon található regisztrációs adatlap kitöltését követően, az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentáció 10:00 óráig érhető el. Az ajánlatok benyújthatók az I.3. pontban megadott címen, munkanapokon 10:00-től 15:00 óráig, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között. 6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. 7.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.2. P1. és III.1.3.M1. M2. M.3. M.4. M.5. pontokban megadottak szerint. 8.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. (Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is megküldeni, a fairtender@t-online.hu email címre. 9.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását. 10.) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján, az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.11.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő alkalmazni kívánja a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat. 12. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. Folytatás a VI.4.3)pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. § szerint

VI.3) További információk folytatása az alábbiakban:

13. Értékelés:

Értékelési szempontok: Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány elve alapján értékeli oly módon, hogy az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a megadott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat adja a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az ajánlatok értékelésekor az adható pontszám valamennyi részszempont esetében: 1-10

1.értékelési szempont – 1. rész Kecskemét és Kiskunfélegyháza:

1. értékelési szempont: Ellenszolgáltatás értéke az alábbiak szerint: súlyszám 90

1/1. értékelési alszempont: súlyszám 64

A komplett szolgáltatás nettó díja Ft/Kg (begyűjtés, szállítás, kezelése) Egységár Ft/kg

1. rész összesen: 285 220 kg. Az ár nem tartalmazza a gyűjtőedényzet árát.

A gyűjtőedényzet elszámolása külön a tényleges felhasználás alapján fog történni!

1/2. értékelési alszempont:

A megajánlott gyűjtőedényzet nettó összára HUF/12 hó: Súlyszám: 26

(Az ajánlatok összehasonlítása a 2016. évi mennyiségének alapján számolva) A gyűjtőedényzet elszámolása külön a tényleges felhasználás alapján fog történni!

1. értékelési szempont – 2. rész Kalocsa:

1. értékelési szempont: Ellenszolgáltatás értéke az alábbiak szerint: súlyszám 90

1/1. értékelési alszempont: súlyszám 64

A komplett szolgáltatás nettó díja Ft/Kg (begyűjtés, szállítás, kezelése) Egységár Ft/kg

2. rész összesen: 44 897 kg. Az ár nem tartalmazza a gyűjtőedényzet árát.

A gyűjtőedényzet elszámolása külön a tényleges felhasználás alapján fog történni!

1/2. értékelési alszempont:

A megajánlott gyűjtőedényzet nettó összára HUF/12 hó: Súlyszám: 26.

Az ajánlatok összehasonlítása a 2016. évi mennyiségének alapján számolva) A gyűjtőedényzet elszámolása külön a tényleges felhasználás alapján fog történni!

2. értékelési szempont: Az 1. rész Kecskemét és Kiskunfélegyháza és 2. rész Kalocsa esetében, a szolgáltatás minősége: súlyszám: 10.

A 2. értékelési szempont kifejtése, a pontozás részletezése és a kiszámításának módja az adott résznek megfelelően a II.2.4) A közbeszerzés ismertetése) pontban találhatóak.

Az értékelési szempontok kifejtése, a pontozás részletezése és kiszámításának módja, a Közbeszerzési dokumentum 20. pontjában is megtalálhatóak!

14.)Nyertes Ajánlattevőnek a szolgáltatást a mindenkor hatályos jogszabályok szigorú betartásával, azok figyelembe vételével kell elvégezni, különös tekintettel az alábbiakra: 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról; 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről.

15.) II.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – további információi:

A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

16.) III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – további információi

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Műszaki és szakmai alkalmasságot kizáró tényezők

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/11/2017