Servicios - 451426-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Servicios de seguros de vida

2020/S 187-451426

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Dirección postal: ul. Polna 33
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 60-535
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Szczeblowska
Correo electrónico: aszczeblowska@gpsk.ump.edu.pl
Teléfono: +48 618419515
Fax: +48 618419620
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników GPSK

Número de referencia: PN-23/20
II.1.2)Código CPV principal
66511000 Servicios de seguros de vida
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia; usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r.

2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane na podstawie pełnomocnictwa przy udziale i za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego Attis Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

3. Opis przedmiotu wraz z wymogami Zamawiającego dotyczącymi sposobu realizacji usługi został zawarty w Załączniku nr 1 do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 430 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33

II.2.4)Descripción del contrato:

Opis przedmiotu wraz z wymogami Zamawiającego dotyczącymi sposobu realizacji usługi został zawarty w Załączniku nr 1 do specyfikacji stanowiącym integralną jej część.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, polegające na powtórzeniu przedmiotu objętego niniejszego postępowaniem o wartości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 50
Criterio relativo al coste - Nombre: Warunki ubezpieczenia / Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 123-301623
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników GPSK

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Dirección postal: al. Jana Pawła II 24
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-133
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 430 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: KIO – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: KIO – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań UZP
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020