Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 451431-2022

17/08/2022    S157

Magyarország-Budapest: Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások

2022/S 157-451431

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Koncessziós Iroda
Nemzeti azonosító szám: 15845515241
Postai cím: Iskola Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csekő Zsolt
E-mail: zsolt.cseko@nkoi.gov.hu
Telefon: +36 18960724
Fax: +36 18960724
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kormany.hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hatterintezmenyek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egységes hulladékgazdálkodási koncesszió

Hivatkozási szám: EKR000969592021
II.1.2)Fő CPV-kód
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A 2012. évi CLXXXV. tv. (Ht.) 53/A.§ alapján Ajánlatkérő az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adja. A jogosultság földrajzi alapja Magyarország területe, mely mintegy 4474531 db háztartás és 1794409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A nyertes feladatát képezi:

-A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenységek körébe tartozó hulladékok (évente várhatóan mintegy 4-4,8 millió tonna) átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését.

-Az intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek a Ht. 53/A. § (4) bek-ben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, és a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését.

A Ht. V/A. Fejezete (A hulladékgazdálkodási koncesszióra vonatkozó ágazati szabályok) alapján Ajánlatkérő (Ak.) az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió (Koncesszió) tárgyát és főbb műszaki, szakmai mennyiségi paramétereit az alábbiak szerint határozza meg: A koncesszor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat (Ht. 2. § (1) 27b. pont) gyakorlásának jogát a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre (Ht. 2. § (1) 26b. pont) és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre kiterjedően látja el. (Ht. 2. § (1) 26c. pont)

A közfeladatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott

követelményeknek megfelelően, és minden magyarországi településen el kell látni úgy, hogy ezzel együtt teljesíteni kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó egyes hulladékáramokra a jogszabályokban meghatározott derogációscélértékeket, továbbá a lakossági közszolgáltatást a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő színvonalon egységesen kell ellátni, és mindezekhez biztosítani kell a szükséges feltételeket, így különösen a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket (hulladékgazdálkodási eszközöket, létesítményeket). ([Ht. 53/B. § (3) bek.)

A koncesszor a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatellátást az ország teljes területén látja el (Ht. 53/B. § (4)), mely a 2019. évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható

hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásába a koncessziós társaság mást szerződéssel bevonhat. (Ht. 53/A. § (1)-(3) bek.) A koncesszor feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása, illetve koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba felvett alvállalkozó útján történő ellátásának biztosítása. (Ht. 31. § (2) a); 53/A. § (7) bek.) A résztevékenységeket ellátó koncessziós társaság a koncessziós területen gondoskodik különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység folyamatos ellátásáról. (Ht. 41.§ (1) bek.) A koncessziós társaság gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. (Ht. 41.§ (2) bek.)

A koncessziós társaságnak a koncessziós feladat ellátása során vállalnia kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett célértékeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Koncesszió időtartama 35 év.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 500 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90500000 Hulladékkal és szeméttel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU Magyarország
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Ht. V/A. Fejezete (A hulladékgazdálkodási koncesszióra vonatkozó ágazati szabályok) alapján Ajánlatkérő (Ak.) az egységes hulladékgazdálkodási koncesszió (Koncesszió) tárgyát és főbb műszaki, szakmai mennyiségi paramétereit az alábbiak szerint határozza meg: A koncesszor az állami hulladékgazdálkodási közfeladat (Ht. 2. § (1) 27b. pont) gyakorlásának jogát a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre (Ht. 2. § (1) 26b. pont) és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre kiterjedően látja el. (Ht. 2. § (1) 26c. pont)

A közfeladatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően, és minden magyarországi településen el kell látni úgy, hogy ezzel együtt teljesíteni kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó egyes hulladékáramokra a jogszabályokban meghatározott derogációscélértékeket, továbbá a lakossági közszolgáltatást a hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő színvonalon egységesen kell ellátni, és mindezekhez biztosítani kell a szükséges feltételeket, így különösen a jogszabályi követelmények teljesítéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket (hulladékgazdálkodási eszközöket, létesítményeket). ([Ht. 53/B. § (3) bek.)

A koncesszor a hulladékgazdálkodási koncessziós feladatellátást az ország teljes területén látja el (Ht. 53/B. § (4)), mely a 2019. évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásába a koncessziós társaság mást szerződéssel bevonhat. (Ht. 53/A. § (1)-(3) bek.)

A koncesszor feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység ellátása, illetve koncessziós társaság, vagy a koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba felvett alvállalkozó útján történő ellátásának biztosítása. (Ht. 31. § (2) a); 53/A. § (7) bek.)

A résztevékenységeket ellátó koncessziós társaság a koncessziós területen gondoskodik különösen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység folyamatos ellátásáról. (Ht. 41.§ (1) bek.)

A koncessziós társaság gondoskodik arról, hogy a feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket a hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy a vonatkozó jogszabályokban, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. (Ht. 41.§ (2) bek.)

A koncessziós társaságnak a koncessziós feladat ellátása során vállalnia kell az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal érintett hulladékáramokra jogszabályban meghatározott derogációs célértékek határidőre teljesítését (Ht. 53/B. § (10) bek.). A konkrét célértékeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A Koncesszió időtartama 35 év, melynek kezdőidőpontja (Ht. 92/H. § (1) bek.) 2023. július 1.

A fenti állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében a koncesszor részére jogszabály szerint átadásra kerülő hulladékok teljes mennyisége a koncessziós feladatellátás tárgya.

1. Települési hulladék:

Összes képződött (2018. év) 3 768 000t (2019. év) 3 780 000t

Ebből közszolgáltatás keretében gyűjtött (veszélyes hulladék nélkül) (2018. év) 3 007 035t (2019. év) 3 049 263t

Ebből közszolgáltatás keretében gyűjtött veszélyes hulladék (2018. év) 27 131t (2019. év) 29 645t

Összes kezelt (2018) 3 746 000t (2019) 3 791 000t

Újrafeldolgozott (2018) 1 394 000t (2019) 1 358 000t

Energetikailag hasznosított (2018) 501 000t (2019) 515 000t

2. Közszolgáltatás keretében járművel szállított hulladék mennyisége: (2019) 3 060 502t

3. Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek hulladéka:

Elem- és akkumulátor hulladék (2018) 33 788 t (2019) 29 123 t

Hulladékká vált gépjárművek (2018) 15 925 t (2019) 21 858 t

Gumiabroncs hulladék (2018) 49 000 t (2019) 54 000 t

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (2018) 69 800 t (2019) 83 400 t

Csomagolási hulladékok összesen (2018) 1 352 000 t (2019) 1 386 000 t

Reklámhordozó papír (2018) 78 000 t (2019) 70 000 t

Irodai papír (2018) 53 000 t (2019) 52 200 t

Textil hulladék (2018) 92 000 t (2019) 96 600 t

Sütőolaj (2018) 22 500 t (2019) 24 600 t

4. Kötelező visszaváltási díjas rendszer hulladék:

Műanyag italcsomagolás (2018) 74 000 t (2019) 74 000 t

Fém italcsomagolás (2018) 21 000 t (2019) 21 000 t

Egyutas üveg italcsomagolás (2018) 94 000 t (2019) 107000 t

Többutas italcsomagolás (2018) 100 000 t (2019) 100 000 t

Társított rétegzett italcsomagolás (2018) 19 000 t (2019) 19 000 t

5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel összefüggő további adatok

Ellátott települések száma (2018) 3155 (2019) 3155

Ellátott háztartások száma (2018) 4 455 491 db (2019) 4 474 531 db

6. A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységgel összefüggő adatok

Gazdálkodó szervezetek száma (2019) 1 794 409 db

Fentiek mellett - tájékoztató jelleggel - az utolsó, hivatalos az Európai Bizottság részére szolgáltatott adatokat a hulladék

mennyiségekről a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

7. A koncesszor feladatát képezi, hogy a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben legalább 50 Mrd forint értékben új beruházásokat valósítson meg. Új beruházás alatt a koncesszori feladatellátáshoz szükséges hulladék gyűjtési-, előkezelési infrastrukturális és informatikai beruházásokat érti ajánlatkérő, amelyek hozzájárulnak az európai uniós célértékek teljesítéséhez (úgy, mint a keletkező hulladék megfelelő gyűjtését biztosító gyűjtőedények, hulladékgyűjtő udvarok, hulladékgyűjtő pontok, a hulladékok szállítását, mozgatását biztosító járművek, és a megfelelő előkezelési infrastruktúra biztosítása).

II.2.5)Értékelési szempontok
Koncesszió odaítélésnek alapja az alább ismertetett kritériumok:
  • Részszempont: Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új beruházásokra vonatkozó vállalásának értéke a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben minimum nettó 50 Mrd Ft - legfeljebb nettó 300 Mrd Ft
  • Részszempont: Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új energetikai hasznosítási kapacitásra vonatkozó vállalása a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 5 évben (t/év) min 100.000t/év - max 400.000t/év
  • Részszempont: Ajánlattevő által fizetendő fix koncessziós díj éves mértékére vonatkozó vállalása [minimum 100 millió Ft (előny a magasabb koncessziós díj)]
II.2.7)A koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 420
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő az értékelési szempontokat az alábbiakban határozta meg figyelemmel a Kbt. 125.§ (1) bekezdésében foglaltakra.

Értékelési szempont:

1. Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új beruházásokra vonatkozó vállalásának értéke a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 10 évben [minimum nettó 50 Mrd Ft - legfeljebb nettó 300 Mrd Ft (Előny a magasabb beruházási érték)] Súlyszám: 45

2. Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új energetikai hasznosítási kapacitásra vonatkozó vállalása a koncessziós szerződés hatályba lépését követő 5 évben (t/év) [minimum 100 000 t/év - legfeljebb 400 000 t/év (Előny a magasabb energetikai hasznosítási kapacitás)] Súlyszám: 30

3. Ajánlattevő által fizetendő fix koncessziós díj éves mértékére vonatkozó vállalása [minimum 100 millió Ft (előny a magasabb koncessziós díj)] Súlyszám: 25

Az ajánlatok értékelésének módszertana:

1. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

2. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat.

Valamennyi részszempont tekintetében ajánlatkérő a pontozás módszertanát a Közbeszerzési Hatóság által kiadott, a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) útmutatója alapján az egyenes arányosítás módszere (1. sz. melléklet A. 1. ab) pont) szerint határozta meg.

A pontozást követően, a Kbt. 77. § (2) bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek összpontszáma az értékelés során a legmagasabb.

1. értékelési szemponthoz

Ajánlatkérő a minimálisan elvárt 50 Mrd Ft feletti vállalást értékeli, az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új beruházásokra vonatkozó vállalása a kötelezően előírt 50 Mrd Ft felett. Ajánlatkérő az Ajánlattevők vállalását 0-250 Mrd Ft között értékeli, ahol a legmagasabb megajánlott beruházási értéket tartalmazó ajánlat (maximum +250 Mrd Ft) maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra. A minimálisan elvárt 50 Mrd Ft-ot elérő beruházási érték megajánlása esetén Ajánlattevő 0 pontot kap. Az 50 Mrd Ft-ot el nem érő beruházási érték megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.

A 300 Mrd Ft-nál kedvezőbb megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban a 300 Mrd Ft, vagy attól - az ajánlatkérő számára - kedvezőbb megajánlást (nagyobb beruházási érték) a ponthatár felső határával (100 pont) azonos mértékben értékel.

2. értékelési szemponthoz:

Az energetikai hasznosító kapacitások földrajzi eloszlásának megfelelően energetikai hasznosítás fejlesztése szükséges minimum 100 000 t/év - legfeljebb 400 000 t/év új kapacitás kiépítésével, ami települési hulladék és abból képződő válogatási maradék energetikai hasznosítására alkalmas, annak érdekében, hogy a megtermelt hő és akár villamos energia hasznosításra kerüljön.

Ajánlatkérő a minimálisan elvárt 100 000 tonna/év feletti vállalást értékeli, az összehasonlítás alapja az Ajánlattevő által megvalósítani tervezett új energetikai hasznosítási kapacitásra vonatkozó vállalása a kötelezően előírt 100 000 tonna/év felett. Ajánlatkérő az Ajánlattevők vállalását 0-300 000 tonna/év között értékeli, ahol a legmagasabb megajánlott energetikai hasznosítási kapacitást tartalmazó ajánlat (maximum +300 000 t/év) maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.

A minimálisan elvárt 100 000 tonna/év energetikai hasznosítási kapacitás megajánlása esetén Ajánlattevő 0 pontot kap. A 100 000 tonna/év energetikai hasznosítási kapacitást el nem érő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.

A 400 000 tonna/év kapacitásnál kedvezőbb megajánlás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban a 400 000 tonna/év, vagy attól - az ajánlatkérő számára - kedvezőbb megajánlást (nagyobb energetikai hasznosítási kapacitás) a ponthatár felső határával (100 pont) azonos mértékben értékel.

3. értékelési szemponthoz:

A legmagasabb fix koncessziós díjat tartalmazó ajánlat maximális pontszámmal (100) kerül értékelésre, a többi ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján kerül kiszámításra.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 158-419243

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Egységes hulladékgazdálkodási koncesszió

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/07/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10625790444
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Telefon: +36 209847335
Internetcím: http://www.mol.hu
A koncesszió jogosultja kkv: nem
V.2.4)Információ a konceszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A koncesszió/rész végleges összértéke: 3 500 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca a 18. adószám: 10625790444

A szerződéskötés időpontja 2022.07.28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

I. Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § alapján nyújtható be.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/08/2022