Servicios - 451458-2020

25/09/2020    S187

Hungría-Budapest: Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería

2020/S 187-451458

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Número de identificación fiscal: AK18470
Dirección postal: Pap Károly utca 4–6.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1139
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Módos István
Correo electrónico: beszerzes@nfp.hu
Teléfono: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.nfp.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.nfp.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Európai uniós projektek felügyelete

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Vállalkozási szerződés ivóvízminőségjavító projektek komplex tervezési feladatainak ellátása

II.1.2)Código CPV principal
71318000 Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

„Vállalkozási szerződés ivóvízminőségjavító projektek (KEHOP-2.1.3-15-2016-00035, KEHOP-2.1.2-15-2016-00005, KEHOP-2.1.2-15-2016-00009, KEHOP-2.1.2-15-2016-00007, KEHOP-2.1.3-15-2016-00022, KEHOP-2.1.3-15-2016-00014, KEHOP-2.1.3-15-2016-00028, KEHOP-2.1.3-15-2016-00011, KEHOP-2.1.1-15-2015-00010, KEHOP-2.1.2-15-2016-00010) komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan”

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 46 125 000.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71318000 Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería
71242000 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
71244000 Cálculo de costes, seguimiento de costes
71335000 Estudios de ingeniería
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
71600000 Servicios de ensayo, análisis y consultoría técnicos
71313000 Servicios de consultoría en ingeniería ambiental
71246000 Determinación y listado de cantidades necesarias para la construcción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Budapest (NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.)

II.2.4)Descripción del contrato:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: Vállalkozási szerződés ivóvízminőségjavító projektek (KEHOP-2.1.3-15-2016-00035, KEHOP-2.1.2-15-2016-00005, KEHOP-2.1.2-15-2016-00009, KEHOP-2.1.2-15-2016-00007, KEHOP-2.1.3-15-2016-00022, KEHOP-2.1.3-15-2016-00014, KEHOP-2.1.3-15-2016-00028, KEHOP-2.1.3-15-2016-00011, KEHOP-2.1.1-15-2015-00010, KEHOP-2.1.2-15-2016-00010) komplex tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan”

Az alábbiakban meghatározott feladatok főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Érintett projektek: 10 db

Becsült telepi fejlesztések száma: 10 db

Telepi fejlesztések becsült kapacitása: 1 900 m3/d

Kiépítendő hálózat: 42 800 fm

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyaként meghatározott feladatok teljesítése tekintetében elszámolható óraszámot 10 250 óra órában határozza meg.

Nyertes ajánlattevőnek konkrétan az alábbi feladatokat kell elvégeznie 10 db előkészített, 1 000 000 000 Ft összköltség alatti ivóvízminőség-javító projekt vonatkozásában a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás irányadó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett:

1. feladat:

— meglévő elvi és létesítési engedélyezési tervek felülvizsgálata

— a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó műszaki dokumentáció (műszaki leírás, FIDIC szerződéses rendszer alkalmazása esetén a 3., 4. és 5. kötetek) elkészítése

Határidő: a szerződéskötést követő 15. nap, Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. feladat:

— a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban a műszaki szakértelem biztosítása az eljárás(ok) Támogató általi ellenőrzésének folyamatában (ME KFF, IH, stb.), az ajánlattételi szakaszban az eljárási cselekményekhez, az ajánlatok bírálatának szakaszában, írásbeli műszaki-szakmai döntési javaslat elkészítése.,

— a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok bírálatának szakaszában az ajánlatok pénzügyi szakmai felülvizsgálata, továbbá a működési időszakra eső költségek becslése - különösen az üzemeltetési, karbantartási költségekre

Határidő: a kivitelezésre irányuló eljárásban az egyes eljárási cselekmények szerint

A szerződés jellegére tekintettel a fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: 2. Az ajánlattevő szerződés teljesítésében részt vevő személyi állományának képzettsége és tapasztalata / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: 3. Többlet feladatok elvégzésére vonatkozó vállalás / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 50
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

KEHOP-2.1.3-15-2016-00035, KEHOP-2.1.2-15-2016-00005, KEHOP-2.1.2-15-2016-00009, KEHOP-2.1.2-15-2016-00007, KEHOP-2.1.3-15-2016-00022, KEHOP-2.1.3-15-2016-00014, KEHOP-2.1.3-15-2016-00028, KEHOP-2.1.3-15-2016-00011, KEHOP-2.1.1-15-2015-00010, KEHOP-2.1.2-15-2016-00010 projektekben az Európai Unió és az Ajánlatkérő saját forrásaiból

II.2.14)Información adicional

Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásokra::

Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2016. év április hó 22. napján 2016/S 079-139615 nyilvántartási számon jelent meg, tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben KÉ 4391/2016 iktatószámon, 2016. év április hó 25. napján került közzétételre.

Keretmegállapodás aláírásának dátuma: 2016.10.25.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 079-139615
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Vállalkozási szerződés ivóvízminőségjavító projektek komplex tervezési feladatainak ellátása

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
30/11/2016
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: AKW Tervező Konzorcium - ”A-Z Consulting” Kft. konzorcium vezető
Dirección postal: Ráskay Lea utca 77.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1142
País: Hungría
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: West-Érték Kft. konzorciumi tag
Dirección postal: Szent Flórián utca 2. 1. em. 116.
Localidad: Szombathely
Código NUTS: HU222 Vas
Código postal: 9700
País: Hungría
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ”Kristály” Kft. konzorciumi tag
Dirección postal: Fő u 15-17
Localidad: Siófok
Código NUTS: HU232 Somogy
País: Hungría
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 46 125 000.00 HUF
Valor total del contrato/lote: 46 125 000.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Jelen versenyújranyitás a „Keretmegállapodás a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti víziközmű projektek előkészítéséhez kapcsolódó komplex tervezési feladatok ellátására”

1. rész: előkészített ivóvízminőség-javító projektek 1 000 000 000 Ft összköltség alatt

Tárgyú keretmegállapodások 2. részeként kerül lefolytatásra.

Ezen keretmegállapodásokra irányadó keretösszeg: nettó 190 000 000 Ft.

Keretmegállapodást kötött Tervezők:

Tervező 1:

AKW Tervező Konzorcium

”A-Z Consulting” Kft. konzorcium vezető

Székhely: 1142 Budapest, Ráskay Lea utca 77.

Képviseli: Tóth Árpád Csaba ügyvezető

Bankszámlaszáma: 11705008-21043372-00000000

Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-276644

Adószáma: 12951965-2-42.

Telefonszám +36 309516963

Faxszám: -

e-mail cím: azconsultingkft.bp@gmail.com

WEST-ÉRTÉK Kft. konzorciumi tag

Székhely: 9700 Szombathely, Szent Flórián utca 2. 1. em. 116.

Képviseli: Szemes Tamás ügyvezető

Bankszámlaszáma: 12094507-01367673-00100006

Cégjegyzékszáma: Cg.18-09-110950

Adószáma: 23846274-2-18

”KRISTÁLY” Kft. konzorciumi tag

Székhely: 8600 Siófok, Fő u. 15–17.

Képviseli: Nyikos Lajos ügyvezető

Bankszámlaszáma: 11743040-20065032

Cégjegyzékszáma: Cg.14-09-001294

Adószáma: 10457506-2-14

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020