Servicios - 451485-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de reparación y mantenimiento

2020/S 187-451485

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 2 Regionalna Baza Logistyczna
Dirección postal: ul. Marsa 110
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 04-470
País: Polonia
Persona de contacto: Wioletta Magiera
Correo electrónico: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Skarb Państwa, jednostka budżetowa, podsektor rządowy
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa wykonania naprawy cystern paliwowych oraz cystern przyczep paliwowych.

Número de referencia: U/99/2020
II.1.2)Código CPV principal
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych oraz cystern przyczep paliwowych z podziałem na 5 części (zadań).

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w przedmiotowym postępowaniu. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

3. Wymogi, ilości oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl); (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 942 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Wykonawcy

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl) oraz (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do 30.11.2020 (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 1 Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Wykonawcy

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl) oraz (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do 30.11.2020 (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 2 Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Wykonawcy

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: (www.2rblog.wp.mil.pl) oraz (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern paliwowych CD-7,5B w ilości 6 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 3 szt.

2. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do 30.11.2020 (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 3 Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości 34 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Wykonawcy

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 1 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 1 szt.

2. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 4 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 500,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50000000 Servicios de reparación y mantenimiento
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Wykonawcy

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 1 szt.

2. Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.2rblog.wp.mil.pl oraz https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem postępowania jest usługa wykonania naprawy cystern przyczep paliwowych CP-11/CP-11B w ilości 4 szt., w tym zamówienie gwarantowane w ilości – 3 szt., zamówienie opcjonalne – 1 szt.

2. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający potwierdzi pisemnie w dniu podpisania umowy realizację zamówienia opcjonalnego.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie gwarantowane i opcjonalne zostało zrealizowane w terminie wynikającym z oferty najkorzystniejszej (ilość pełnych dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy), jednakże nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r. (w zależności od tego, który z ww. terminów upłynie wcześniej).

2. W zakresie zadania nr 5 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 500,00 PLN.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 134-329934
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 356/25/5/2020
Lote nº: 1
Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Elda Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Jasna 1
Localidad: Nidzica
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 13-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 699 999.98 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 674 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 358/25/5/2020
Lote nº: 2
Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Star San Duo Dominik Pater
Dirección postal: ul. Kanałowa 3c
Localidad: Starachowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 27-200
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 699 999.98 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 740 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 359/25/5/2020
Lote nº: 3
Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CD-7,5B

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Star San Duo Dominik Pater
Dirección postal: ul. Kanałowa 3c
Localidad: Starachowice
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 27-200
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 699 999.98 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 740 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 357/25/5/2020
Lote nº: 4
Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Elda Sp.z o.o.
Dirección postal: ul. Jasna 1
Localidad: Nidzica
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 13-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 391 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 394 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 357/25/5/2020
Lote nº: 5
Denominación:

Naprawa cystern paliwowych CP-11/CP-11B

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Elda Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Jasna 1
Localidad: Nidzica
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 13-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 391 600.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 394 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020