Servicios - 451494-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Ostrzeszów: Servicios relacionados con la gestión

2020/S 187-451494

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: al. Wolności 4
Localidad: Ostrzeszów
Código NUTS: PL416 Kaliski
Código postal: 63-500
País: Polonia
Persona de contacto: Aneta Jokiel
Correo electrónico: przetargi@szpital.ostrzeszow.pl
Teléfono: +48 625032231
Fax: +48 625032280
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szpital.ostrzeszow.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ochrona zdrowia

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania usługami i budynkami

Número de referencia: OCZ-ZP-6/2017
II.1.2)Código CPV principal
79420000 Servicios relacionados con la gestión
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i wdrożenie usług sterylizacji, sprzątania, prania, cateringu, nadzoru nad efektywnością energetyczną, obsługi technicznej budynków, dozoru (ochrony) budynków oraz roboty budowlane.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79420000 Servicios relacionados con la gestión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL416 Kaliski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., al. Wolności 4, 63-500 Ostrzeszów, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i wdrożenie usług sterylizacji, sprzątania, prania, cateringu, nadzoru nad efektywnością energetyczną, obsługi technicznej budynków, dozoru (ochrony) budynków oraz roboty budowlane.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający dokona zakupu jednego budynku wraz z oprogramowaniem zarządczym w ramach zamówienia podstawowego oraz jednego budynku w ramach opcji, przy czym zastrzega, że w ramach opcji może dokonać zakupu z częściowymi rozwiązaniami.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Asociación para la innovación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 121-245207
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający informuje, iż kierując się przesłanką ujętą w treści art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowania prowadzone w trybie partnerstwa innowacyjnego

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020