Servicios - 451519-2020

25/09/2020    S187

Sverige-Säffle: Laboratorietjänster

2020/S 187-451519

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Säffle kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1900
Postadress: Stadshuset, Kommunledningskontoret
Ort: Säffle
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 661 80
Land: Sverige
E-post: Antwan.Harraka@saffle.se
Telefon: +46 533681660
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.saffle.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster

Referensnummer: KS 2018-306
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71900000 Laboratorietjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kommunerna Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Åmål samt Dalslands Miljö- och Energiförbund, gör en gemensam upphandling av laboratorietjänster. Uppdraget gäller laboratorietjänster inklusive transport av prover från kommunerna till laboratoriet.

Olika prover produceras per år inom i huvudsak följande områden;

— Dricksvatten och råvatten för dricksvattenproduktion

— Avloppsvatten

— Slam

— Badvatten (Bassängbad och strandbad)

— Ytvatten

— Grundvatten

— Recepientvatten

— Lakvatten

— Slamkompost

— Sediment

— Livsmedel (Glassprodukter, vaniljkräm, milkshake)

— Mark/Jordprover

Det beräknade antalet prover inom respektive kategori specificeras i Utvärdering. Se även bilaga Analyspaket. Antalet prover lämnas utan garanti och kan därför både överstiga eller understiga angivet antal. Prover kan komma att läggas till och dras ifrån.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71900000 Laboratorietjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kommunerna Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Åmål samt Dalslands Miljö- och Energiförbund, gör en gemensam upphandling av laboratorietjänster. Uppdraget gäller laboratorietjänster inklusive transport av prover från kommunerna till laboratoriet.

Olika prover produceras per år inom i huvudsak följande områden;

— Dricksvatten och råvatten för dricksvattenproduktion

— Avloppsvatten

— Slam

— Badvatten (Bassängbad och strandbad)

— Ytvatten

— Grundvatten

— Recepientvatten

— Lakvatten

— Slamkompost

— Sediment

— Livsmedel (Glassprodukter, vaniljkräm, milkshake)

— Mark/Jordprover

Det beräknade antalet prover inom respektive kategori specificeras i Utvärdering. Se även bilaga Analyspaket. Antalet prover lämnas utan garanti och kan därför både överstiga eller understiga angivet antal. Prover kan komma att läggas till och dras ifrån.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 140-344796
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Laboratorietjänster

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556152-0916
Postadress: Box 1083
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 581 10
Land: Sverige
E-post: se.upphandling@synlab.com
Telefon: +46 73-6338347
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 626 150.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Postadress: Box 568
Ort: Karlstad
Postnummer: 651 12
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenikarlstad@dom.se
Telefon: +46 54-148500
Fax: +46 54-148530
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenikarlstad.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/09/2020