En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 451537-2019

26/09/2019    S186

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende daglig mediebevakning och medieanalys för Nederländerna

2019/S 186-451537

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 167-407679)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Liaison Office in The Netherlands
Postadress: Korte Vijverberg 5/6
Ort: The Hague
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 2513 AB
Land: Nederländerna
Kontaktperson: EPLO The Hague
E-post: EPdenhaag@europarl.europa.eu
Telefon: +31 703135400
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
Upphandlarprofil: http://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende daglig mediebevakning och medieanalys för Nederländerna

Referensnummer: COMM/AWD/2019/784
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92400000 Nyhetsbyråtjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet är att tillhandahålla ett lägligt, aktuellt kompendium med daglig information i form av pressöversikter om hur frågor av relevans för Europaparlamentet och Europeiska unionen rapporteras i medierna. Europaparlamentets generaldirektorat för kommunikation avser se till att det har bästa möjliga kunskap om mediernas täckning runt om i EU av frågor med anknytning till Europeiska unionen, Europaparlamentet och den verksamhet som bedrivs av dess talman och ledamöterna av Europaparlamentet (Member of the European Parliament – MEP). Medieanalys kommer i slutändan att hjälpa Europaparlamentet att bättre förmedla EU:s politik till EU-medborgare och specifika målgrupper. För att uppnå detta förlitar sig Europaparlamentet delvis på extern expertis och externt stöd.

Tjänsterna ska levereras en extern grupp, direkt till mottagarna, via Europaparlamentets plattform för global mediebevakning och medieanalys, (nedan kallat EPMM - European Parliament Media Monitor Platform).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/09/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 167-407679

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 27/09/2019
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 04/11/2019
Lokal tid: 17:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 01/10/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 08/11/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: