Dienstleistungen - 451612-2020

25/09/2020    S187

România-Bucureşti: Servicii de sănătate

2020/S 187-451612

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Casa Națională de Pensii Publice
Număr naţional de înregistrare: 13574005
Adresă: Str. Latină nr. 2
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 020793
Țară: România
Persoană de contact: Marilena Zlate
E-mail: savin.mitranescu@cnpp.ro
Telefon: +40 213162664
Fax: +40 213169281
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnpp.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de tratament balnear, cazare şi masă pentru beneficiarii biletelor eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice în perioada 2020-2022

Număr de referinţă: 13574005_2020_PAAPD1122826
II.1.2)Cod CPV principal
85100000 Servicii de sănătate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Asigurarea serviciilor de tratament balnear, cazare şi masă în regim de pensiune pentru beneficiarii biletelor de tratament balnear eliberate de Casa Naţională de Pensii Publice, se realizează în structuri de cazare şi alimentaţie publică clasificate de instituţia publică centrală de resort şi în baze de tratament autorizate din punct de vedere medico-balnear pentru valorificarea factorilor sanogeni de cură de către Ministerul Sănătăţii, obligatoriu amplasate în staţiuni turistice, balneare, climatice sau balneoclimaterice de interes naţional sau interes local recunoscute legal.

— Principalele afecţiuni pentru care se efectuează tratament sunt: reumatismale, cardiovasculare, digestive, afecţiuni ale căilor respiratorii, afecţiuni ale sistemului nervos, afecţiuni ginecologice.

Alte afecţiuni.

Autoritatea contractanta va atribui acorduri cadru pentru fiecare lot in parte unuia sau mai multor operatori economici si ulterior contracte subsecvente numai cu respectarea conditiilor cantitative, tehnice si financiare stabilite in acordul cadru respectiv, pentru fiecare agent economic in parte.

De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord cadru, aferent oricarui lot, autoritatea contractanta va respecta anexa la acordul cadru, pentru fiecare operator economic, respectiv datele privind numar ul de locuri, tarife si incadrarea in perioada de prestare.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu procedura de atribuire. In masura in care solicitarile de clarificare sunt primite cu cel putin 21 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificare in a 12 a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 180 832 390.20 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COVASNA

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 12.2010

Numar maxim locuri acord cadru = 36.630

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VOINEASA

Lot nr.: 37
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru =176

Numar maxim locuri acord cadru = 528

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SARATA MONTEORU

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 1.100

Numar maxim locuri acord cadru = 3.300

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FELIX

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 18.150

Numar maxim locuri acord cadru = 54.450

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

OCNA SUGATAG

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 1.100

Numar maxim locuri acord cadru = 3.300

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TURDA

Lot nr.: 33
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 990

Numar maxim locuri acord cadru = 2.970

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

GOVORA

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 4.730

Numar maxim locuri acord cadru = 14.190

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

EFORIE NORD

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 6.380

Numar maxim locuri acord cadru = 19.140

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TINCA

Lot nr.: 32
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 462

Numar maxim locuri acord cadru =1.386

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

HERCULANE

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 13.310

Numar maxim locuri acord cadru = 39.930

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SANGEORZ

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO112 Bistriţa-Năsăud
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 1.870

Numar maxim locuri acord cadru = 5.610

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MONEASA

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 1.100

Numar maxim locuri acord cadru = 3.300

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

MANGALIA

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 5.720

Numar maxim locuri acord cadru = 17.160

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COSTINESTI

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 176

Numar maxim locuri acord cadru = 528

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

NEPTUN

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 3.850

Numar maxim locuri acord cadru = 11.550

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

OLANESTI

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 9.350

Numar maxim locuri acord cadru = 28.050

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ALTE STATIUNI

Lot nr.: 38
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO ROMANIA
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 155

Numar maxim locuri acord cadru = 465

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BALTATESTI

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru =1.320

Numar maxim locuri acord cadru =3.960

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BAZNA

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru =407

Numar maxim locuri acord cadru =1.221

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CALACEA

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 264

Numar maxim locuri acord cadru = 792

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

GEOAGIU

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 2.090

Numar maxim locuri acord cadru = 6.270

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BUSTENI

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru =396

Numar maxim locuri acord cadru =1.188

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SLANIC PRAHOVA

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO316 Prahova
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 3.630

Numar maxim locuri acord cadru = 10.890

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TECHIRGHIOL

Lot nr.: 31
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 2.640

Numar maxim locuri acord cadru = 7.920

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CALIMANESTI CACIULATA

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru =18.700

Numar maxim locuri acord cadru = 56.100

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BUZIAS

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 1.705

Numar maxim locuri acord cadru = 5.115

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AMARA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru =3.630

Numar maxim locuri acord cadru =10.890

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SLANIC MOLDOVA

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 2.640

Numar maxim locuri acord cadru = 7.920

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TARGU OCNA

Lot nr.: 29
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 1.540

Numar maxim locuri acord cadru = 4.620

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TUSNAD

Lot nr.: 34
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO124 Harghita
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 4.400

Numar maxim locuri acord cadru = 13.200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

EFORIE SUD

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 330

Numar maxim locuri acord cadru = 990

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SOVATA

Lot nr.: 28
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 3.520

Numar maxim locuri acord cadru = 10.560

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TASNAD

Lot nr.: 30
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 990

Numar maxim locuri acord cadru = 2.970

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PUCIOASA

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 880

Numar maxim locuri acord cadru =2.640

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VENUS

Lot nr.: 36
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 220

Numar maxim locuri acord cadru = 660

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SATURN

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 6.050

Numar maxim locuri acord cadru = 18.150

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

VATRA DORNEI

Lot nr.: 35
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO215 Suceava
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 8.910

Numar maxim locuri acord cadru = 26.730

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LACU SARAT

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
85100000 Servicii de sănătate
55100000 Servicii hoteliere
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
85141200 Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO221 Brăila
Locul principal de executare:

Sediul / locatia prestatorului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Numar minim locuri acord cadru = 4.290

Numar maxim locuri acord cadru = 12.870

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 45
Prețul - Pondere: 55
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Conform caiet de sarcini

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 036-085279
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 23
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Lot nr.: 38
Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 91/DB
Lot nr.: 9
Titlu:

COVASNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIND TOUR TRADING
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Strada Lovinescu Eugen, Nr. 36
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 196 222.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 196 222.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 97/DB
Lot nr.: 13
Titlu:

GEOAGIU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FANTESY SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 2767230
Adresă: Strada Moţilor, Nr. 3
Localitate: Alba Iulia
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 510134
Țară: România
E-mail: magicsoftgroup@yahoo.com
Telefon: +40 258819766
Fax: +40 258819766
Adresă internet: www.hotelaida.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 418 256.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 418 256.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 103/DB
Lot nr.: 14
Titlu:

GOVORA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.bnsind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 898 056.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 898 056.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 123/DB
Lot nr.: 16
Titlu:

LACU SARAT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.
Număr naţional de înregistrare: 2094737
Adresă: Strada: Piata Traian, nr. 1, Sector: -, Judet: Braila, Localitate: Braila, Cod postal: 810153
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810153
Țară: România
E-mail: marketing.braila@unita-turism.ro
Telefon: +40 239692192
Fax: +40 239692300
Adresă internet: www.unita-turism.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 657 720.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 657 720.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 141/DB
Lot nr.: 7
Titlu:

CALIMANESTI CACIULATA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CSDR SIND TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25759740
Adresă: Strada Cobălcescu Grigore, prof., Nr. 7, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010191
Țară: România
E-mail: contacsdrfelix@yahoo.com
Telefon: +40 757034471
Fax: +40 213143336
Adresă internet: www.hotelpadis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 709 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 709 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 127/DB
Lot nr.: 26
Titlu:

SLANIC MOLDOVA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALFA HOTELS
Număr naţional de înregistrare: 14244277
Adresă: Strada Virtuţii, Nr. 14, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060786
Țară: România
E-mail: office@alfahotels.ro
Telefon: +40 213300394
Fax: +40 213300397
Adresă internet: www.alfahotels.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 008 160.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 008 160.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 87/DB
Lot nr.: 35
Titlu:

VATRA DORNEI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DORNA TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO 742395
Adresă: Strada Republicii, Nr. 5
Localitate: Vatra Dornei
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: office@dornaturism.ro
Telefon: +40 230371150
Fax: +40 230371778
Adresă internet: www.dornaturism.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 697 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 697 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 114/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Carusel
Număr naţional de înregistrare: RO2542229
Adresă: Strada Forestierilor, Nr. 5
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: hoantavasile@yahoo.com
Telefon: +40 723680821
Fax: +40 250775043
Adresă internet: www.president-olanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 744 384.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 744 384.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 93/DB
Lot nr.: 12
Titlu:

FELIX

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIND TOUR TRADING
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Strada Lovinescu Eugen, Nr. 36
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 298 315.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 298 315.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 118/DB
Lot nr.: 1
Titlu:

AMARA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALFA HOTELS
Număr naţional de înregistrare: 14244277
Adresă: Strada Virtuţii, Nr. 14, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060786
Țară: România
E-mail: office@alfahotels.ro
Telefon: +40 213300394
Fax: +40 213300397
Adresă internet: www.alfahotels.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 551 360.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 551 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 111/DB
Lot nr.: 15
Titlu:

HERCULANE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Restaurant Bacolux SRL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 6440531
Adresă: Strada: Calea Severinului, nr. 3, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200188
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 200188
Țară: România
E-mail: florin.bazavan@bacolux.ro
Telefon: +40 723543162
Fax: +40 255560219
Adresă internet: www.hoteldianaherculane.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 539 864.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 539 864.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 143/DB
Lot nr.: 24
Titlu:

SARATA MONTEORU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MONTEORU
Număr naţional de înregistrare: RO 1174552
Adresă: Strada Principala, Nr. 292/1
Localitate: Sarata-Monteoru
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 127366
Țară: România
E-mail: mm@monteoruspa.ro
Telefon: +40 238751123
Fax: +40 238751113
Adresă internet: www.monteoruspa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 613 664.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 613 664.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 113/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC NEX SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 4064678
Adresă: Strada PARANGULUI, Nr. 1
Localitate: Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: office@hotelstogu.ro
Telefon: +40 744592870
Fax: +40 250775876
Adresă internet: www.hotelstogu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 787 564.80 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 787 564.80 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 110/DB
Lot nr.: 15
Titlu:

HERCULANE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIND TOUR TRADING
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Strada Lovinescu Eugen, Nr. 36
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 786 833.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 8 786 833.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 81/DB
Lot nr.: 16
Titlu:

LACU SARAT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NELISIM PROD
Număr naţional de înregistrare: RO 10067490
Adresă: Strada ALEEA PARCULUI, Nr. 5
Localitate: Lacu Sarat
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 817026
Țară: România
E-mail: nelisim_prod@yahoo.com
Telefon: +40 239652682
Fax: +40 239652682
Adresă internet: http://www.hotelmaralacusarat.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 390 460.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 390 460.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 90/DB
Lot nr.: 10
Titlu:

EFORIE SUD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMPLEX BALNEAR FORTUNA
Număr naţional de înregistrare: 36946094
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 4
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900622
Țară: România
E-mail: complexbalnearfortuna@gmail.com
Telefon: +40 753050900
Fax: +40 21554020
Adresă internet: www.complex-fortuna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 436 968.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 436 968.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 112/DB
Lot nr.: 13
Titlu:

GEOAGIU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VACANTA S.R.L. S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 2093170
Adresă: Strada: Vilelor, nr. 5, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate: Geoagiu-Bai, Cod postal: 335450
Localitate: Geoagiu-Bai
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 335450
Țară: România
E-mail: hotelvacanta@gmail.com
Telefon: +40 254249111
Fax: +40 254249111
Adresă internet: www.hotel-vacanta.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 092 500.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 092 500.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 125/DB
Lot nr.: 35
Titlu:

VATRA DORNEI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STELADRA TURISM S.R.L..
Număr naţional de înregistrare: RO 25107518
Adresă: Strada sondei, Nr. 7
Localitate: Vatra Dornei
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: popovici_gelu2000@yahoo.com
Telefon: +40 745141544
Fax: +40 230375058
Adresă internet: www.adristel.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 971 360.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 971 360.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 104/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC TOUR ALICE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO13875580
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: hotel_alice@yahoo.com
Telefon: +40 729062222
Fax: +40 250775482
Adresă internet: www.hotelalice.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 393 069.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 393 069.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 86/DB
Lot nr.: 37
Titlu:

VOINEASA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.bnsind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 315 568.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 315 568.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 94/DB
Lot nr.: 3
Titlu:

BAZNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DOBSI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 4656483
Adresă: Strada Turnului, Nr. 12
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551004
Țară: România
E-mail: DOBSIBAZNA@YAHOO.COM
Telefon: +40 269822813
Fax: +40 269822813
Adresă internet: www.statiuneabazna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 627 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 627 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 137/DB
Lot nr.: 30
Titlu:

TASNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COSMICOM SRL
Număr naţional de înregistrare: ro8024331
Adresă: Strada Stefan cel Mare, Nr. 108
Localitate: Tasnad
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 445300
Țară: România
E-mail: mariabirau67@yahoo.com
Telefon: +40 740144726
Fax: +40 361426595
Adresă internet: www.hotelmarissa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 619 740.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 619 740.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 147/DB
Lot nr.: 31
Titlu:

TECHIRGHIOL

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. DUBLET S.R.L
Număr naţional de înregistrare: RO 1902524
Adresă: Strada Ovidiu, Nr. 10
Localitate: Techirghiol
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 906100
Țară: România
E-mail: dublet1992@gmail.com
Telefon: +40 722403570
Fax: +40 241735651
Adresă internet: www.dubletturisminfo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 318 848.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 318 848.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 145/DB
Lot nr.: 18
Titlu:

MONEASA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: disco tanamera impex srl
Număr naţional de înregistrare: ro1741282
Adresă: Strada principala, Nr. f.n
Localitate: Moneasa
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 317220
Țară: România
E-mail: vtanamera@yahoo.com
Telefon: +40 749114553
Fax: +40 257313039
Adresă internet: www.vilatanamera.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 638 819.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 638 819.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 95/DB
Lot nr.: 18
Titlu:

MONEASA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRANSILVANIA CONSULTING SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 17548416
Adresă: Strada -, Nr. FN
Localitate: Moneasa
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 317220
Țară: România
E-mail: coloman.edeleni@yahoo.com
Telefon: +40 749197052
Fax: +40 357436299
Adresă internet: www.panoramicmoneasa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 712 880.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 712 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 138/DB
Lot nr.: 30
Titlu:

TASNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Romantic AIM SRL
Număr naţional de înregistrare: 23768297
Adresă: Strada MAGNOLIEI, Nr. 2
Localitate: Tasnad
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 445300
Țară: România
E-mail: astaliscristian@yahoo.com
Telefon: +40 740013385
Adresă internet: www.tasnad.cylex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 591 690.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 591 690.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 83/DB
Lot nr.: 34
Titlu:

TUSNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: HB HOTELS SA
Număr naţional de înregistrare: RO 15051878
Adresă: Strada Jepilor, Nr. 2
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 500256
Țară: România
E-mail: paul.habat@gmail.com
Telefon: +40 268542501
Fax: +40 268542503
Adresă internet: www.hotelciucas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 388 240.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 388 240.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 124/DB
Lot nr.: 7
Titlu:

CALIMANESTI CACIULATA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. CALIMANESTI CACIULATA S.A. S.A.
Număr naţional de înregistrare: 3237150
Adresă: Strada: Calea lui Traian, nr. 910-912-91, Sector: -, Judet: Valcea, Localitate: Calimanesti, Cod postal: 245600
Localitate: Calimanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245600
Țară: România
E-mail: mihaipaunete@yahoo.com
Telefon: +40 250750994
Fax: +40 250751138
Adresă internet: www.calimanesti-caciulata.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 16 741 890.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 16 741 890.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 135/DB
Lot nr.: 15
Titlu:

HERCULANE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMPLEX CERNA BAILE HERCULANE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO6438418
Adresă: Strada P-ta 1 Mai, Nr. 1
Localitate: Baile Herculane
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 325200
Țară: România
E-mail: mihail.cionca@yahoo.com
Telefon: +40 721222480
Adresă internet: http://www.hotelcerna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 250 200.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 250 200.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 140/DB
Lot nr.: 26
Titlu:

SLANIC MOLDOVA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC EUROVACANTA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15053577
Adresă: Strada C. NEGRI, Nr. 0
Localitate: Targu Ocna
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 605600
Țară: România
E-mail: euro.vacanta2002@yahoo.ro
Telefon: +40 234340383
Fax: +40 234340383
Adresă internet: www.hotelslanicmoldova.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 010 530.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 010 530.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 96/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMICRON S.R.L
Număr naţional de înregistrare: 6493153
Adresă: Strada Forestierilor, Nr. 12
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: sirebek@yahoo.com
Telefon: +40 744636249
Fax: +40 250775112
Adresă internet: www.hotel.tisa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 699 424.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 699 424.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 115/DB
Lot nr.: 35
Titlu:

VATRA DORNEI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: INTUS
Număr naţional de înregistrare: 742107
Adresă: Strada Republicii, Nr. 5B
Localitate: Vatra Dornei
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: intus12@hotmail.com
Telefon: +40 722319829
Fax: +40 230375020
Adresă internet: www.ro-ro.facebook.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 840 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 840 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 129/DB
Lot nr.: 12
Titlu:

FELIX

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TURISM FELIX S.A.
Număr naţional de înregistrare: 108526
Adresă: Strada: Victoria, nr. 22, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate: Baile Felix, Cod postal: 417500
Localitate: Baile Felix
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417500
Țară: România
E-mail: rezervari@turismfelix.ro
Telefon: +40 749282020
Fax: +40 259318338
Adresă internet: www.felixspa.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 509 040.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 12 509 040.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 82/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROKLAND
Număr naţional de înregistrare: RO 24857864
Adresă: Strada FORESTIERILOR, Nr. 34
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: dianabaiasu@yahoo.ca
Telefon: +40 721245105
Adresă internet: www.hotelregiaolanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 007 955.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 007 955.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 120/DB
Lot nr.: 9
Titlu:

COVASNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EPISCOPIA ORTODOXA A COVASNEI SI HARGHITEI
Număr naţional de înregistrare: 13691897
Adresă: strada Miron Cristrea nr 5
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 530112
Țară: România
E-mail: office@hotelbradul.ro
Telefon: +40 267340081
Fax: +40 267340030
Adresă internet: www.hotelbradul.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 433 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 433 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 142/DB
Lot nr.: 11
Titlu:

EFORIE NORD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CSDR SIND TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25759740
Adresă: Strada Cobălcescu Grigore, prof., Nr. 7, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010191
Țară: România
E-mail: contacsdrfelix@yahoo.com
Telefon: +40 757034471
Fax: +40 213143336
Adresă internet: www.hotelpadis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 714 880.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 714 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 148/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BARRECO LARY SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 7688072
Adresă: Strada Libertaii, Nr. 36
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: barecolary@yahoo.com
Telefon: +40 768497306
Adresă internet: www.hotel-select-olanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 329 840.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 329 840.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 102/DB
Lot nr.: 2
Titlu:

BALTATESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: UNITATEA MILITARA 02275
Număr naţional de înregistrare: 6247787
Adresă: Strada Florilor, Nr. 63
Localitate: Baltatesti
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617025
Țară: România
E-mail: statiuneabaltatesti@mapn.ro
Telefon: +40 233244018
Fax: +40 233244017
Adresă internet: http://www.statiuneabaltatesti.org.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 936 440.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 936 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 52
Lot nr.: 1
Titlu:

AMARA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMARA TURISM SRL
Număr naţional de înregistrare: RO2068231
Adresă: Strada ANA IPATESCU, Nr. 1
Localitate: Amara
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 927020
Țară: România
E-mail: director_parc@yahoo.com
Telefon: +40 243266181
Fax: +40 243266224
Adresă internet: http://www.amara-parc.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALFA HOTELS
Număr naţional de înregistrare: 14244277
Adresă: Strada Virtuţii, Nr. 14, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060786
Țară: România
E-mail: office@alfahotels.ro
Telefon: +40 213300394
Fax: +40 213300397
Adresă internet: www.alfahotels.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 993 206.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 19 993 206.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 19 993 206.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 55/DB
Lot nr.: 36
Titlu:

VENUS

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
Număr naţional de înregistrare: 2980547
Adresă: Strada LAVRION, NR 29, Nr. 29
Localitate: Mangalia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905500
Țară: România
E-mail: thrmareaneagra@yahoo.com
Telefon: +40 731530206
Adresă internet: www.hotelralucavenus.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 183 770.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 183 770.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 183 770.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 54/DB
Lot nr.: 37
Titlu:

VOINEASA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.bnsind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 946 704.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 946 704.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 946 704.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 49/DB
Lot nr.: 9
Titlu:

COVASNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM COVASNA
Număr naţional de înregistrare: RO559747
Adresă: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1-2
Localitate: Covasna
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 525200
Țară: România
E-mail: secretariat@turismcovasna.ro
Telefon: +40 267340825
Fax: +40 267342222
Adresă internet: www.turismcovasna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIND TOUR TRADING
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Strada Lovinescu Eugen, Nr. 36
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: EPISCOPIA ORTODOXA A COVASNEI SI HARGHITEI
Număr naţional de înregistrare: 13691897
Adresă: strada Miron Cristrea nr 5
Localitate: Miercurea-Ciuc
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 530112
Țară: România
E-mail: office@hotelbradul.ro
Telefon: +40 267340081
Fax: +40 267340030
Adresă internet: www.hotelbradul.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 67 251 337.60 RON
Oferta cea mai scăzută: 67 251 337.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 67 251 337.60 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 70/DB
Lot nr.: 20
Titlu:

OCNA SUGATAG

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.balneomedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 057 896.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 6 057 896.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 057 896.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 67/DB
Lot nr.: 24
Titlu:

SARATA MONTEORU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MONTEORU
Număr naţional de înregistrare: RO 1174552
Adresă: Strada Principala, Nr. 292/1
Localitate: Sarata-Monteoru
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 127366
Țară: România
E-mail: mm@monteoruspa.ro
Telefon: +40 238751123
Fax: +40 238751113
Adresă internet: www.monteoruspa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 916 768.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 916 768.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 916 768.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 78/DB
Lot nr.: 12
Titlu:

FELIX

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIND TOUR TRADING
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Strada Lovinescu Eugen, Nr. 36
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CSDR SIND TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25759740
Adresă: Strada Cobălcescu Grigore, prof., Nr. 7, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010191
Țară: România
E-mail: contacsdrfelix@yahoo.com
Telefon: +40 757034471
Fax: +40 213143336
Adresă internet: www.hotelpadis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TURISM FELIX S.A.
Număr naţional de înregistrare: 108526
Adresă: Strada: Victoria, nr. 22, Sector: -, Judet: Bihor, Localitate: Baile Felix, Cod postal: 417500
Localitate: Baile Felix
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417500
Țară: România
E-mail: rezervari@turismfelix.ro
Telefon: +40 749282020
Fax: +40 259318338
Adresă internet: www.felixspa.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 99 067 005.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 99 067 005.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 99 067 005.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 58/DB
Lot nr.: 33
Titlu:

TURDA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TURISM ARIESUL S.A.
Număr naţional de înregistrare: 199648
Adresă: Strada Septimiu Albininr, Nr. 12
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400457
Țară: România
E-mail: onix@hotelonix.ro
Telefon: +40 264414076
Fax: +40 264414047
Adresă internet: www.hotelariesul.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 937 632.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 937 632.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 937 632.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 76/DB
Lot nr.: 14
Titlu:

GOVORA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.balneomedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Baile Govora SA
Număr naţional de înregistrare: 1482277
Adresă: Strada tudor vladimirescu, Nr. 119
Localitate: Baile Govora
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245200
Țară: România
E-mail: office@bailegovora.ro
Telefon: +40 250770531
Fax: +40 250770770
Adresă internet: www.bailegovora.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 25 865 289.60 RON
Oferta cea mai scăzută: 25 865 289.60 RON / Cea mai ridicată ofertă: 25 865 289.60 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 51/DB
Lot nr.: 11
Titlu:

EFORIE NORD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.balneomedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CSDR SIND TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25759740
Adresă: Strada Cobălcescu Grigore, prof., Nr. 7, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010191
Țară: România
E-mail: contacsdrfelix@yahoo.com
Telefon: +40 757034471
Fax: +40 213143336
Adresă internet: www.hotelpadis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AXYDUM TURISM
Număr naţional de înregistrare: 29426218
Adresă: Strada PRELUNGIRII SIRENEI, Nr. 7
Localitate: Eforie Nord
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905350
Țară: România
E-mail: agurgui@yahoo.com
Telefon: +40 722380578
Adresă internet: www.eforieonline.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
Număr naţional de înregistrare: 2980547
Adresă: Strada LAVRION, NR 29, Nr. 29
Localitate: Mangalia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905500
Țară: România
E-mail: thrmareaneagra@yahoo.com
Telefon: +40 731530206
Adresă internet: www.thrmareaneagra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 35 139 559.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 35 139 559.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 35 139 559.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 59/DB
Lot nr.: 32
Titlu:

TINCA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Turism Crisul
Număr naţional de înregistrare: RO 2722378
Adresă: Strada Avram Iancu, Nr. 164
Localitate: Tinca
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417595
Țară: România
E-mail: bailetinca@yahoo.com
Telefon: +04 756118067
Fax: +40 259310270
Adresă internet: www.tinca.cylex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 544 696.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 544 696.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 544 696.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 75/DB
Lot nr.: 15
Titlu:

HERCULANE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SIND TOUR TRADING
Număr naţional de înregistrare: RO 26616528
Adresă: Strada Lovinescu Eugen, Nr. 36
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011275
Țară: România
E-mail: office@sindtour.ro
Telefon: +4 0213202097
Fax: +4 0213202096
Adresă internet: http://www.sindtour.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Restaurant Bacolux SRL S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 6440531
Adresă: Strada: Calea Severinului, nr. 3, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200188
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 200188
Țară: România
E-mail: florin.bazavan@bacolux.ro
Telefon: +40 723543162
Fax: +40 255560219
Adresă internet: www.hoteldianaherculane.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMPLEX CERNA BAILE HERCULANE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO6438418
Adresă: Strada P-ta 1 Mai, Nr. 1
Localitate: Baile Herculane
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 325200
Țară: România
E-mail: mihail.cionca@yahoo.com
Telefon: +40 721222480
Adresă internet: http://www.hotelcerna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 73 309 946.48 RON
Oferta cea mai scăzută: 73 309 946.48 RON / Cea mai ridicată ofertă: 73 309 946.48 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 72/DB
Lot nr.: 18
Titlu:

MONEASA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: disco tanamera impex srl
Număr naţional de înregistrare: ro1741282
Adresă: Strada principala, Nr. f.n
Localitate: Moneasa
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 317220
Țară: România
E-mail: vtanamera@yahoo.com
Telefon: +40 749114553
Fax: +40 257313039
Adresă internet: www.vilatanamera.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRANSILVANIA CONSULTING SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 17548416
Adresă: Strada -, Nr. FN
Localitate: Moneasa
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 317220
Țară: România
E-mail: coloman.edeleni@yahoo.com
Telefon: +40 749197052
Fax: +40 357436299
Adresă internet: www.panoramicmoneasa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 058 065.44 RON
Oferta cea mai scăzută: 6 058 065.44 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 058 065.44 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Valoare fără TVA: 116 072 533.83 RON
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Servicii de tratament

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 88/DB
Lot nr.: 4
Titlu:

BUSTENI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CONFORT 21 SRL
Număr naţional de înregistrare: RO12509149
Adresă: Strada Drumul Bisericii, Nr. 48
Localitate: Voluntari
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 77190
Țară: România
E-mail: oana.mema@gmail.com
Telefon: +40 753060377
Fax: +40 244320180
Adresă internet: https://www.hotelmarissa.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 450 240.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 450 240.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 131/DB
Lot nr.: 5
Titlu:

BUZIAS

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS
Număr naţional de înregistrare: RO 1849307
Adresă: Strada AVRAM IANCU, Nr. 12
Localitate: Buzias
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 305100
Țară: România
E-mail: statiune@buzias.ro
Telefon: +40 256321060
Fax: +40 256321581
Adresă internet: www.buzias.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 845 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 845 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 136/DB
Lot nr.: 6
Titlu:

CALACEA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM SI TRATAMENT AQVA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO1852159
Adresă: Strada DJ 692, Nr. FN
Localitate: Ortisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 307306
Țară: România
E-mail: calaceabai@yahoo.com
Telefon: +04 256379612
Fax: +04 256379560
Adresă internet: www.calaceabai.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 484 704.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 484 704.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 100/DB
Lot nr.: 12
Titlu:

FELIX

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CSDR SIND TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25759740
Adresă: Strada Cobălcescu Grigore, prof., Nr. 7, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010191
Țară: România
E-mail: contacsdrfelix@yahoo.com
Telefon: +40 757034471
Fax: +40 213143336
Adresă internet: www.hotelpadis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 824 900.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 824 900.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 73/DB
Lot nr.: 17
Titlu:

MANGALIA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA
Număr naţional de înregistrare: 4515565
Adresă: Strada Mircea cel Batran, Nr. 2
Localitate: Tuzla
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907295
Țară: România
E-mail: sanatoriulbalnear@gmail.com
Telefon: +40 749122206
Fax: +40 241751759
Adresă internet: www.balnear.net
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 29 460 838.40 RON
Oferta cea mai scăzută: 29 460 838.40 RON / Cea mai ridicată ofertă: 29 460 838.40 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 48/DB
Lot nr.: 8
Titlu:

COSTINESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Centrul de Diagnostic si Tratament Recuperator Sf Elena de la Mare
Număr naţional de înregistrare: 30494011
Adresă: Strada Manastirii, Nr. 141A
Localitate: Costinesti
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907090
Țară: România
E-mail: cmcostinesti@gmail.com
Telefon: +040 745081740
Fax: +040 0241839105
Adresă internet: www.cmcostinesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 969 408.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 969 408.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 969 408.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 71/DB
Lot nr.: 19
Titlu:

NEPTUN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat
Număr naţional de înregistrare: 2351555
Adresă: Strada Moliere Jean Baptiste, dramaturg, Nr. 6-8, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011964
Țară: România
E-mail: raappsromania@yahoo.com
Telefon: +40 212080414
Fax: +40 212080403
Adresă internet: www.apps.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 21 142 508.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 21 142 508.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 21 142 508.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 69/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC NEX SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 4064678
Adresă: Strada PARANGULUI, Nr. 1
Localitate: Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: office@hotelstogu.ro
Telefon: +40 744592870
Fax: +40 250775876
Adresă internet: www.hotelstogu.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. ALFA HOTELS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14244277
Adresă: Strada: Virtutii, nr. 14, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 060786
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 060786
Țară: România
E-mail: office@alfahotels.ro
Telefon: +40 213300394
Fax: +40 213300397
Adresă internet: www.alfahotels.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMICRON S.R.L
Număr naţional de înregistrare: 6493153
Adresă: Strada Forestierilor, Nr. 12
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: sirebek@yahoo.com
Telefon: +40 744636249
Fax: +40 250775112
Adresă internet: www.hotel.tisa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC TOUR ALICE SRL
Număr naţional de înregistrare: RO13875580
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: hotel_alice@yahoo.com
Telefon: +40 729062222
Fax: +40 250775482
Adresă internet: www.hotelalice.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Carusel
Număr naţional de înregistrare: RO2542229
Adresă: Strada Forestierilor, Nr. 5
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: hoantavasile@yahoo.com
Telefon: +40 723680821
Fax: +40 250775043
Adresă internet: www.president-olanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BARRECO LARY SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 7688072
Adresă: Strada Libertaii, Nr. 36
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: barecolary@yahoo.com
Telefon: +40 768497306
Adresă internet: www.hotel-select-olanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALIROMAND
Număr naţional de înregistrare: RO2542261
Adresă: Strada BAILOR, Nr. 15
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Țară: România
E-mail: hotelcentralolanesti@yahoo.com
Telefon: +40 744579456
Fax: +40 250775369
Adresă internet: http://www.hotelcentral-olanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLANESTI RIVIERA SA
Număr naţional de înregistrare: RO 14335928
Adresă: Strada BAILOR, Nr. 10
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: hotel_olanesti@yahoo.com
Telefon: +40 250775492
Fax: +40 250775405
Adresă internet: www.hotelolanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROKLAND
Număr naţional de înregistrare: RO 24857864
Adresă: Strada FORESTIERILOR, Nr. 34
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: dianabaiasu@yahoo.ca
Telefon: +40 721245105
Adresă internet: www.hotelregiaolanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 51 315 399.52 RON
Oferta cea mai scăzută: 51 315 399.52 RON / Cea mai ridicată ofertă: 51 315 399.52 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 43/DB
Lot nr.: 2
Titlu:

BALTATESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: UNITATEA MILITARA 02275
Număr naţional de înregistrare: 6247787
Adresă: Strada Florilor, Nr. 63
Localitate: Baltatesti
Cod NUTS: RO214 Neamţ
Cod poștal: 617025
Țară: România
E-mail: statiuneabaltatesti@mapn.ro
Telefon: +40 233244018
Fax: +40 233244017
Adresă internet: http://www.statiuneabaltatesti.org.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 100 280.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 7 100 280.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 7 100 280.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 44/DB
Lot nr.: 3
Titlu:

BAZNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DOBSI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 4656483
Adresă: Strada Turnului, Nr. 12
Localitate: Medias
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 551004
Țară: România
E-mail: DOBSIBAZNA@YAHOO.COM
Telefon: +40 269822813
Fax: +40 269822813
Adresă internet: www.statiuneabazna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 188 032.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 188 032.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 188 032.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 47/DB
Lot nr.: 6
Titlu:

CALACEA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM SI TRATAMENT AQVA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO1852159
Adresă: Strada DJ 692, Nr. FN
Localitate: Ortisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 307306
Țară: România
E-mail: calaceabai@yahoo.com
Telefon: +04 256379612
Fax: +04 256379560
Adresă internet: www.calaceabai.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 454 112.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 454 112.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 454 112.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 77/DB
Lot nr.: 13
Titlu:

GEOAGIU

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: FANTESY SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 2767230
Adresă: Strada Moţilor, Nr. 3
Localitate: Alba Iulia
Cod NUTS: RO121 Alba
Cod poștal: 510134
Țară: România
E-mail: magicsoftgroup@yahoo.com
Telefon: +40 258819766
Fax: +40 258819766
Adresă internet: www.hotelaida.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. VACANTA S.R.L. S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 2093170
Adresă: Strada: Vilelor, nr. 5, Sector: -, Judet: Hunedoara, Localitate: Geoagiu-Bai, Cod postal: 335450
Localitate: Geoagiu-Bai
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 335450
Țară: România
E-mail: hotelvacanta@gmail.com
Telefon: +40 254249111
Fax: +40 254249111
Adresă internet: www.hotel-vacanta.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 510 492.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 11 510 492.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 11 510 492.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 45/DB
Lot nr.: 4
Titlu:

BUSTENI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CONFORT 21 SRL
Număr naţional de înregistrare: RO12509149
Adresă: Strada Drumul Bisericii, Nr. 48
Localitate: Voluntari
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 77190
Țară: România
E-mail: oana.mema@gmail.com
Telefon: +40 753060377
Fax: +40 244320180
Adresă internet: https://www.hotelmarissa.ro/
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 179 912.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 179 912.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 179 912.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 64/DB
Lot nr.: 27
Titlu:

SLANIC PRAHOVA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VALDOR SRL
Număr naţional de înregistrare: 1333674
Adresă: Strada ING CAROL S CARACIONI-CRACIUN, Nr. 15
Localitate: Slanic
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 106200
Țară: România
E-mail: office@valdor.ro
Telefon: +40 244592329
Adresă internet: www.hotelslanic.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 17 733 632.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 17 733 632.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 17 733 632.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 60/DB
Lot nr.: 31
Titlu:

TECHIRGHIOL

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. DUBLET S.R.L
Număr naţional de înregistrare: RO 1902524
Adresă: Strada Ovidiu, Nr. 10
Localitate: Techirghiol
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 906100
Țară: România
E-mail: dublet1992@gmail.com
Telefon: +40 722403570
Fax: +40 241735651
Adresă internet: www.dubletturisminfo.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 12 468 736.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 12 468 736.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 12 468 736.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 91 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

Servicii de cazare pentru 5096 de locuri H. SFÂNTA MARIA,

— servicii de masa pentru 6958 de locuri din care, 5096 de locuri cazate la H. SFÂNTA MARIA și 1862 de locuri cazate la V. CÂMPINA,

— și servicii tratament pentru 6958 de locuri cazate la H. SFÂNTA MARIA și V. CÂMPINA.

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 53/DB
Lot nr.: 7
Titlu:

CALIMANESTI CACIULATA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CSDR SIND TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25759740
Adresă: Strada Cobălcescu Grigore, prof., Nr. 7, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010191
Țară: România
E-mail: contacsdrfelix@yahoo.com
Telefon: +40 757034471
Fax: +40 213143336
Adresă internet: www.hotelpadis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. CALIMANESTI CACIULATA S.A. S.A.
Număr naţional de înregistrare: 3237150
Adresă: Strada: Calea lui Traian, nr. 910-912-91, Sector: -, Judet: Valcea, Localitate: Calimanesti, Cod postal: 245600
Localitate: Calimanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245600
Țară: România
E-mail: mihaipaunete@yahoo.com
Telefon: +40 250750994
Fax: +40 250751138
Adresă internet: www.calimanesti-caciulata.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 102 999 289.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 102 999 289.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 102 999 289.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 46/DB
Lot nr.: 5
Titlu:

BUZIAS

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS
Număr naţional de înregistrare: RO 1849307
Adresă: Strada AVRAM IANCU, Nr. 12
Localitate: Buzias
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 305100
Țară: România
E-mail: statiune@buzias.ro
Telefon: +40 256321060
Fax: +40 256321581
Adresă internet: www.buzias.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 391 140.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 9 391 140.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 9 391 140.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 65/DB
Lot nr.: 26
Titlu:

SLANIC MOLDOVA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. ALFA HOTELS S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 14244277
Adresă: Strada: Virtutii, nr. 14, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 060786
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 060786
Țară: România
E-mail: office@alfahotels.ro
Telefon: +40 213300394
Fax: +40 213300397
Adresă internet: www.alfahotels.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC EUROVACANTA SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 15053577
Adresă: Strada C. NEGRI, Nr. 0
Localitate: Targu Ocna
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 605600
Țară: România
E-mail: euro.vacanta2002@yahoo.ro
Telefon: +40 234340383
Fax: +40 234340383
Adresă internet: www.hotelslanicmoldova.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 14 540 463.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 14 540 463.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 14 540 463.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 62/DB
Lot nr.: 29
Titlu:

TARGU OCNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MAGURA SA
Număr naţional de înregistrare: RO7172119
Adresă: Strada TRANDAFIRILOR, Nr. 3
Localitate: Targu Ocna
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 605600
Țară: România
E-mail: ivanof@hotelmagura.ro
Telefon: +40 745015015
Fax: +40 234344444
Adresă internet: www.hotelmagura.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 8 279 040.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 8 279 040.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 8 279 040.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 57/DB
Lot nr.: 34
Titlu:

TUSNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TUSNAD
Număr naţional de înregistrare: 4241753
Adresă: Strada Aleea Sfanta Ana, Nr. 18
Localitate: Baile Tusnad
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 535100
Țară: România
E-mail: SECRETARIAT@TUSNAD.RO
Telefon: +40 266335537
Fax: +40 266335108
Adresă internet: www.tusnad.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: HB HOTELS SA
Număr naţional de înregistrare: RO 15051878
Adresă: Strada Jepilor, Nr. 2
Localitate: Brasov
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 500256
Țară: România
E-mail: paul.habat@gmail.com
Telefon: +40 268542501
Fax: +40 268542503
Adresă internet: www.hotelciucas.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DUNA TRADE IMP-EXP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 14875987
Adresă: Strada BRAZILOR, Nr. 6
Localitate: Baile Tusnad
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 535100
Țară: România
E-mail: office@duna.ro
Telefon: +40 745109047
Fax: +40 266379048
Adresă internet: www.pensiuneasara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 921 832.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 19 921 832.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 19 921 832.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 128/DB
Lot nr.: 32
Titlu:

TINCA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Turism Crisul
Număr naţional de înregistrare: RO 2722378
Adresă: Strada Avram Iancu, Nr. 164
Localitate: Tinca
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417595
Țară: România
E-mail: bailetinca@yahoo.com
Telefon: +04 756118067
Fax: +40 259310270
Adresă internet: www.tinca.cylex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 605 880.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 605 880.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 107/DB
Lot nr.: 33
Titlu:

TURDA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. TURISM ARIESUL S.A.
Număr naţional de înregistrare: 199648
Adresă: Strada Septimiu Albininr, Nr. 12
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400457
Țară: România
E-mail: onix@hotelonix.ro
Telefon: +40 264414076
Fax: +40 264414047
Adresă internet: www.hotelariesul.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 575 840.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 575 840.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 116/DB
Lot nr.: 14
Titlu:

GOVORA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Baile Govora SA
Număr naţional de înregistrare: 1482277
Adresă: Strada tudor vladimirescu, Nr. 119
Localitate: Baile Govora
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245200
Țară: România
E-mail: office@bailegovora.ro
Telefon: +40 250770531
Fax: +40 250770770
Adresă internet: www.bailegovora.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 003 921.60 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 003 921.60 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 126/DB
Lot nr.: 19
Titlu:

NEPTUN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat
Număr naţional de înregistrare: 2351555
Adresă: Strada Moliere Jean Baptiste, dramaturg, Nr. 6-8, Sector: 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011964
Țară: România
E-mail: raappsromania@yahoo.com
Telefon: +40 212080414
Fax: +40 212080403
Adresă internet: www.apps.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 035 720.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 035 720.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 68/DB
Lot nr.: 22
Titlu:

PUCIOASA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO939827
Adresă: Strada REPUBLICII, Nr. 110
Localitate: Pucioasa
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 135400
Țară: România
E-mail: turism.pucioasa@yahoo.com
Telefon: +0 0245760874
Fax: +0 0245762300
Adresă internet: www.turismpucioasa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 846 788.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 4 846 788.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 4 846 788.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 50/DB
Lot nr.: 10
Titlu:

EFORIE SUD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMPLEX BALNEAR FORTUNA
Număr naţional de înregistrare: 36946094
Adresă: Strada Iorga Nicolae, Nr. 4
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900622
Țară: România
E-mail: complexbalnearfortuna@gmail.com
Telefon: +40 753050900
Fax: +40 21554020
Adresă internet: www.complex-fortuna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 817 640.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 817 640.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 817 640.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 63/DB
Lot nr.: 28
Titlu:

SOVATA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ALUNIS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO1243237
Adresă: Strada Trandafirilor, Nr. 72/1
Localitate: Sovata
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545500
Țară: România
E-mail: office@sovata-alunis.ro
Telefon: +40 265570551
Fax: +40 265570701
Adresă internet: www.sovata-alunis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 324 800.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 19 324 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 19 324 800.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 61/DB
Lot nr.: 30
Titlu:

TASNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC SILVERADO SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 14549115
Adresă: Strada RUDARIA, Nr. 25/A
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300410
Țară: România
E-mail: info@hotelalystra.ro
Telefon: +40 751279687
Fax: +40 261825150
Adresă internet: www.hotelalystra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COSMICOM SRL
Număr naţional de înregistrare: ro8024331
Adresă: Strada Stefan cel Mare, Nr. 108
Localitate: Tasnad
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 445300
Țară: România
E-mail: mariabirau67@yahoo.com
Telefon: +40 740144726
Fax: +40 361426595
Adresă internet: www.hotelmarissa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Romantic AIM SRL
Număr naţional de înregistrare: 23768297
Adresă: Strada MAGNOLIEI, Nr. 2
Localitate: Tasnad
Cod NUTS: RO115 Satu Mare
Cod poștal: 445300
Țară: România
E-mail: astaliscristian@yahoo.com
Telefon: +40 740013385
Adresă internet: www.tasnad.cylex.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 451 468.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 451 468.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 451 468.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 66/DB
Lot nr.: 25
Titlu:

SATURN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
Număr naţional de înregistrare: 2980547
Adresă: Strada LAVRION, NR 29, Nr. 29
Localitate: Mangalia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905500
Țară: România
E-mail: thrmareaneagra@yahoo.com
Telefon: +40 731530206
Adresă internet: www.thrmareaneagra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 33 317 991.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 33 317 991.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 33 317 991.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 56/DB
Lot nr.: 35
Titlu:

VATRA DORNEI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 4
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: INTUS
Număr naţional de înregistrare: 742107
Adresă: Strada Republicii, Nr. 5B
Localitate: Vatra Dornei
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: intus12@hotmail.com
Telefon: +40 722319829
Fax: +40 230375020
Adresă internet: www.ro-ro.facebook.com
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DORNA TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO 742395
Adresă: Strada Republicii, Nr. 5
Localitate: Vatra Dornei
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: office@dornaturism.ro
Telefon: +40 230371150
Fax: +40 230371778
Adresă internet: www.dornaturism.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: STELADRA TURISM S.R.L..
Număr naţional de înregistrare: RO 25107518
Adresă: Strada sondei, Nr. 7
Localitate: Vatra Dornei
Cod NUTS: RO215 Suceava
Cod poștal: 725700
Țară: România
E-mail: popovici_gelu2000@yahoo.com
Telefon: +40 745141544
Fax: +40 230375058
Adresă internet: www.adristel.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 47 248 332.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 47 248 332.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 47 248 332.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 74/DB
Lot nr.: 16
Titlu:

LACU SARAT

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. UNITA TURISM HOLDING S.A.
Număr naţional de înregistrare: 2094737
Adresă: Strada: Piata Traian, nr. 1, Sector: -, Judet: Braila, Localitate: Braila, Cod postal: 810153
Localitate: Braila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 810153
Țară: România
E-mail: marketing.braila@unita-turism.ro
Telefon: +40 239692192
Fax: +40 239692300
Adresă internet: www.unita-turism.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: NELISIM PROD
Număr naţional de înregistrare: RO 10067490
Adresă: Strada ALEEA PARCULUI, Nr. 5
Localitate: Lacu Sarat
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 817026
Țară: România
E-mail: nelisim_prod@yahoo.com
Telefon: +40 239652682
Fax: +40 239652682
Adresă internet: http://www.hotelmaralacusarat.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 23 387 746.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 23 387 746.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 23 387 746.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 101/DB
Lot nr.: 17
Titlu:

MANGALIA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE MANGALIA
Număr naţional de înregistrare: 4515565
Adresă: Strada Mircea cel Batran, Nr. 2
Localitate: Tuzla
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907295
Țară: România
E-mail: sanatoriulbalnear@gmail.com
Telefon: +40 749122206
Fax: +40 241751759
Adresă internet: www.balnear.net
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 012 416.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 6 012 416.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 98/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALIROMAND
Număr naţional de înregistrare: RO2542261
Adresă: Strada BAILOR, Nr. 15
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Țară: România
E-mail: hotelcentralolanesti@yahoo.com
Telefon: +40 744579456
Fax: +40 250775369
Adresă internet: http://www.hotelcentral-olanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 676 160.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 676 160.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 117/DB
Lot nr.: 28
Titlu:

SOVATA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC ALUNIS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO1243237
Adresă: Strada Trandafirilor, Nr. 72/1
Localitate: Sovata
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 545500
Țară: România
E-mail: office@sovata-alunis.ro
Telefon: +40 265570551
Fax: +40 265570701
Adresă internet: www.sovata-alunis.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 026 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 026 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 149/DB
Lot nr.: 29
Titlu:

TARGU OCNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: MAGURA SA
Număr naţional de înregistrare: RO7172119
Adresă: Strada TRANDAFIRILOR, Nr. 3
Localitate: Targu Ocna
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 605600
Țară: România
E-mail: ivanof@hotelmagura.ro
Telefon: +40 745015015
Fax: +40 234344444
Adresă internet: www.hotelmagura.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 759 680.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 759 680.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 144/DB
Lot nr.: 34
Titlu:

TUSNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TUSNAD
Număr naţional de înregistrare: 4241753
Adresă: Strada Aleea Sfanta Ana, Nr. 18
Localitate: Baile Tusnad
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 535100
Țară: România
E-mail: SECRETARIAT@TUSNAD.RO
Telefon: +40 266335537
Fax: +40 266335108
Adresă internet: www.tusnad.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 581 920.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 581 920.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 108/DB
Lot nr.: 20
Titlu:

OCNA SUGATAG

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.bnsind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 443 072.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 443 072.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 84/DB
Lot nr.: 22
Titlu:

PUCIOASA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM
Număr naţional de înregistrare: RO939827
Adresă: Strada REPUBLICII, Nr. 110
Localitate: Pucioasa
Cod NUTS: RO313 Dâmboviţa
Cod poștal: 135400
Țară: România
E-mail: turism.pucioasa@yahoo.com
Telefon: +0 0245760874
Fax: +0 0245762300
Adresă internet: www.turismpucioasa.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 469 065.20 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 469 065.20 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 121/DB
Lot nr.: 36
Titlu:

VENUS

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
Număr naţional de înregistrare: 2980547
Adresă: Strada LAVRION, NR 29, Nr. 29
Localitate: Mangalia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905500
Țară: România
E-mail: thrmareaneagra@yahoo.com
Telefon: +40 731530206
Adresă internet: www.hotelralucavenus.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 338 220.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 338 220.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 105/DB
Lot nr.: 8
Titlu:

COSTINESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Centrul de Diagnostic si Tratament Recuperator Sf Elena de la Mare
Număr naţional de înregistrare: 30494011
Adresă: Strada Manastirii, Nr. 141A
Localitate: Costinesti
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907090
Țară: România
E-mail: cmcostinesti@gmail.com
Telefon: +040 745081740
Fax: +040 0241839105
Adresă internet: www.cmcostinesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 220 320.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 220 320.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 109/DB
Lot nr.: 27
Titlu:

SLANIC PRAHOVA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: VALDOR SRL
Număr naţional de înregistrare: 1333674
Adresă: Strada ING CAROL S CARACIONI-CRACIUN, Nr. 15
Localitate: Slanic
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 106200
Țară: România
E-mail: office@valdor.ro
Telefon: +40 244592329
Adresă internet: www.hotelslanic.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 892 224.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 892 224.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 85/DB
Lot nr.: 11
Titlu:

EFORIE NORD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BN SIND BALNEO TURISM
Număr naţional de înregistrare: 25238238
Adresă: Strada, Nr.
Localitate: Ocna sugatag
Cod NUTS: RO114 Maramureş
Cod poștal: 437205
Țară: România
E-mail: craiasca.ocna@bnsind.ro
Telefon: +40 1213202921
Fax: +40 1213202921
Adresă internet: www.bnsind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 438 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 438 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 122/DB
Lot nr.: 25
Titlu:

SATURN

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
Număr naţional de înregistrare: 2980547
Adresă: Strada LAVRION, NR 29, Nr. 29
Localitate: Mangalia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905500
Țară: România
E-mail: thrmareaneagra@yahoo.com
Telefon: +40 731530206
Adresă internet: www.hotelralucavenus.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 792 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 792 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 146/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLANESTI RIVIERA SA
Număr naţional de înregistrare: RO 14335928
Adresă: Strada BAILOR, Nr. 10
Localitate: Baile Olanesti
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 245300
Țară: România
E-mail: hotel_olanesti@yahoo.com
Telefon: +40 250775492
Fax: +40 250775405
Adresă internet: www.hotelolanesti.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 710 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 710 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 89/DB
Lot nr.: 34
Titlu:

TUSNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DUNA TRADE IMP-EXP SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 14875987
Adresă: Strada BRAZILOR, Nr. 6
Localitate: Baile Tusnad
Cod NUTS: RO124 Harghita
Cod poștal: 535100
Țară: România
E-mail: office@duna.ro
Telefon: +40 745109047
Fax: +40 266379048
Adresă internet: www.pensiuneasara.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 537 108.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 537 108.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 106/DB
Lot nr.: 1
Titlu:

AMARA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AMARA TURISM SRL
Număr naţional de înregistrare: RO2068231
Adresă: Strada ANA IPATESCU, Nr. 1
Localitate: Amara
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 927020
Țară: România
E-mail: director_parc@yahoo.com
Telefon: +40 243266181
Fax: +40 243266224
Adresă internet: http://www.amara-parc.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 403 840.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 403 840.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 92/DB
Lot nr.: 9
Titlu:

COVASNA

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM COVASNA
Număr naţional de înregistrare: RO559747
Adresă: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 1-2
Localitate: Covasna
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 525200
Țară: România
E-mail: secretariat@turismcovasna.ro
Telefon: +40 267340825
Fax: +40 267342222
Adresă internet: www.turismcovasna.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 177 780.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 177 780.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 119/DB
Lot nr.: 21
Titlu:

OLANESTI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 9
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 9
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 9
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ALFA HOTELS
Număr naţional de înregistrare: 14244277
Adresă: Strada Virtuţii, Nr. 14, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060786
Țară: România
E-mail: office@alfahotels.ro
Telefon: +40 213300394
Fax: +40 213300397
Adresă internet: www.alfahotels.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 749 968.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 749 968.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 139/DB
Lot nr.: 30
Titlu:

TASNAD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC SILVERADO SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 14549115
Adresă: Strada RUDARIA, Nr. 25/A
Localitate: Timisoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300410
Țară: România
E-mail: info@hotelalystra.ro
Telefon: +40 751279687
Fax: +40 261825150
Adresă internet: www.hotelalystra.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 620 070.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 620 070.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 132/DB
Lot nr.: 11
Titlu:

EFORIE NORD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
Număr naţional de înregistrare: 2980547
Adresă: Strada LAVRION, NR 29, Nr. 29
Localitate: Mangalia
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905500
Țară: România
E-mail: thrmareaneagra@yahoo.com
Telefon: +40 731530206
Adresă internet: www.hotelralucavenus.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 315 300.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 315 300.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 130/DB
Lot nr.: 11
Titlu:

EFORIE NORD

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: AXYDUM TURISM
Număr naţional de înregistrare: 29426218
Adresă: Strada PRELUNGIRII SIRENEI, Nr. 7
Localitate: Eforie Nord
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 905350
Țară: România
E-mail: agurgui@yahoo.com
Telefon: +40 722380578
Adresă internet: www.eforieonline.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 961 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 961 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Casa Nationala de Pensii Publice – Direcția generală juridicaă și control
Adresă: Str. Latină nr. 8, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 020793
Țară: România
E-mail: lucian.ghenoiu@cnpp.ro
Telefon: +40 213162664
Fax: +40 213162664
Adresă internet: www.cnpp.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020