Servicios - 451674-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Servicios de formación

2020/S 187-451674

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Número de identificación fiscal: PL8960005779
Dirección postal: Wybrzeże L. Pasteura 1
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-367
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Komorowska
Correo electrónico: monika.komorowska@umed.wroc.pl
Teléfono: +48 717841174
Fax: +48 717840045
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umed.wroc.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji ...

Número de referencia: UMW/AZ/PN-45/20
II.1.2)Código CPV principal
80500000 Servicios de formación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

2. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 (pięć) części osobno ocenianych.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 (1–5) do SIWZ. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 380 050.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ILS dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa I i II stopnia oraz ratownictwa medycznego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
80561000 Servicios de formación en materia de salud
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

2. Część 1 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ILS dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa I i II stopnia oraz ratownictwa medycznego.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ Część 1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r. Szkolenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą się odbywały w terminach zgodnych z harmonogramem szkoleń, który Wykonawca z Zamawiającym ustalą po obustronnym podpisaniu umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) trenera / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BLS/AED dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz położnictwa I i II stopnia

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
80561000 Servicios de formación en materia de salud
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

2. Część 2 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BLS/AED dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz położnictwa I i II stopnia.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ Część 2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r. Szkolenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą się odbywały w terminach zgodnych z harmonogramem szkoleń, który Wykonawca z Zamawiającym ustalą po obustronnym podpisaniu umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) trenera / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 3 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ALS dla studentów kierunku lekarskiego

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
80561000 Servicios de formación en materia de salud
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

2. Część 3 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ALS dla studentów kierunku lekarskiego.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ Część 3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r. Szkolenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą się odbywały w terminach zgodnych z harmonogramem szkoleń, który Wykonawca z Zamawiającym ustalą po obustronnym podpisaniu umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) trenera / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 4 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy EPALS/EPLS dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
80561000 Servicios de formación en materia de salud
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

2. Część 4 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy EPALS/EPLS dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ Część 4. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do SIW).

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r. Szkolenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą się odbywały w terminach zgodnych z harmonogramem szkoleń, który Wykonawca z Zamawiającym ustalą po obustronnym podpisaniu umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) trenera / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 5 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ACLS dla studentów kierunku ratownictwa medyczne

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80510000 Servicios de formación especializada
80561000 Servicios de formación en materia de salud
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy Medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

2. Część 5 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ACLS dla studentów kierunku ratownictwa medyczne.

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ Część 5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 8 do SIWZ).

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia ww. terminu w przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do 30 czerwca 2021 r. Szkolenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia będą się odbywały w terminach zgodnych z harmonogramem szkoleń, który Wykonawca z Zamawiającym ustalą po obustronnym podpisaniu umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 (jednego) trenera / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 078-184536
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część 1 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ILS dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa I i II stopnia oraz ratownictwa medycznego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: IPL Kursy resuscytacji IPR Emergency Marcin Rybakowski
Dirección postal: ul. Sypniewo 6A/6
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-327
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 146 450.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 146 450.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BLS/AED dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz położnictwa I i II stopnia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: IPL Kursy resuscytacji IPR Emergency Marcin Rybakowski
Dirección postal: ul. Sypniewo 6A/6
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-327
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 108 500.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 108 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Część 3 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ALS dla studentów kierunku lekarskiego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: IPL Kursy resuscytacji IPR Emergency Marcin Rybakowski
Dirección postal: ul. Sypniewo 6A/6
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-327
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 125 100.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 125 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Część 4 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy EPALS/EPLS dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz ratownictwa medycznego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 5
Lote nº: 5
Denominación:

Część 5 Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy ACLS dla studentów kierunku ratownictwa medyczne

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale IX SIWZ. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.

4. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

7. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

8. Zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. cd. rozdziału III 1.1 i III.1.2 (Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu):

Forma dokumentów i oświadczeń.

1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 1–4, składane są w oryginale.

2) Forma dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5–10 i 12:

a) dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia po-świadczonej za zgodność z oryginałem;

b) poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

c) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą;

d) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

e) dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.).

14. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić, w ramach tzw. „procedury samooczyszczenia się”, dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Po-stanowienia zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

9. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020