Servicios - 451684-2020

25/09/2020    S187

Dinamarca-Copenhague: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad

2020/S 187-451684

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Udenrigsministeriet
Número de identificación fiscal: 43271911
Dirección postal: Asiatisk Plads 2
Localidad: København K
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1448
País: Dinamarca
Persona de contacto: Louise Hilton Saggau
Correo electrónico: lhi@horten.dk
Teléfono: +45 52344345
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/8bc53805-6b77-4b2f-8145-772a4ea50b31/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialer

II.1.2)Código CPV principal
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Udenrigsministeriet ønsker at indgå en rammeaftale om kommunikations- og layoutydelser samt tilrettelæggelse og produktion af undervisningsmaterialer til Udenrigsministeriet.

Rammeaftalen omfatter blandt andet strategisk intern og ekstern kommunikation samt kampagne- og kommunikationsaktiviteter. Analyse af målgrupper og evaluering af kommunikation med henblik på, at Udenrigsministeriet kan effektivisere sin kommunikationsindsats, herunder målrette kommunikationen og ressourcer bedre. Magasinproduktion, herunder magasinlayout, distribution, abonnementsstyring og annoncesalg. Ad hoc ydelser inden for design, opsætning, grafik og video- og podcastproduktion. Produktion og udarbejdelse af Danidas undervisningsmateriale tilknyttet børnenes U-landskalender.

Rammeaftalen udbydes i 6 delaftaler. For hver delaftale vil der blive indgået aftale med 3 leverandører efter kaskademodellen. Hver delaftale indgås for en 4-årig periode med forventet ikrafttrædelse 6. marts 2020.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 27 435 300.00 DKK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 1: Strategisk intern og ekstern kommunikation, herunder kampagne- og markedsføringsaktiviteter

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79413000 Servicios de consultoría en gestión de marketing
79341000 Servicios de publicidad
79416000 Servicios de relaciones públicas
79822500 Servicios de diseño gráfico
92111200 Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

København 1448

II.2.4)Descripción del contrato:

UM er en stor organisation, der varetager opgaver på en lang række arbejdsområder. Den strategiske rådgivning omhandler kommunikation i forhold til alle (danske og udenlandske) målgrupper, samt både intern og ekstern kommunikation, og i forhold til alle kommunikationsplatforme, dog med primært fokus på digitale løsninger. Kommunikationsopgaverne under indeværende delaftale vil derfor variere og omfatte kommunikation på forskellige niveauer og i forskellige sammenhænge.

UM ønsker, at leverandøren på denne delaftale kan agere som strategisk kommunikationsrådgiver med de digitale platforme som det centrale omdrejningspunkt. Målet er, at UMs kommunikation bliver mere præcis og gennemslagskraftig samt mere vedkommende for målgrupperne i Danmark såvel som i udlandet. Delaftalen omfatter følgende opgavetyper:

1) Rådgivning om strategisk ekstern kommunikation, herunder public diplomacy og brandingstrategier.

2) Rådgivning om og udvikling af handlingsplaner og kampagner inden for særlige indsatsområder samt tilrettelæggelse og gennemførelse heraf.

3) Rådgivning vedrørende digital markedsføring samt udvikling af udvalgte, større markedsføringstiltag.

4) Rådgivning vedrørende strategisk intern kommunikation og ledelseskommunikation samt implementering af tiltag inden for disse områder.

5) Rådgivning om og gennemførelse af employer branding- og employee advocacy-aktiviteter.

6) Redaktionelt og grafisk arbejde - research til og produktion af indhold i tilknytning til ovennævnte kommunikationsaktiviteter indeholdt under denne delaftale.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Case / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 2: Analyse af målgrupper

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79320000 Servicios de encuestas de opinión pública
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

København 1448

II.2.4)Descripción del contrato:

Opgaverne under denne delaftale omfatter analyser af målgrupper. UM ønsker at kunne gennemføre analyser af målgrupper for, gennem kendskab til sine målgrupper, at kunne målrette og versionere sine kommunikationsaktiviteter præcist og dermed skabe størst mulig gennemslagskraft for kommunikationen, ligesom kendskab til målgrupper kan danne grundlag for strategiske valg og ressourceprioriteringer. UM står selv for udførelsen af visse kommunikationsaktiviteter, mens andre aktiviteter gennemføres med bistand fra eksterne leverandører.

Delaftalen omfatter følgende:

1) Tilrettelæggelse og gennemførelse af målgruppeanalyser, herunder udarbejdelse af analyse- og rapporteringsdesign, indsamling af data og udarbejdelse af analyserapport.

Generelt for opgaveløsningen gælder, at leverandørens bidrag skal være af høj faglig kvalitet og fungere i en kontekst med politisk bevågenhed og offentlig opmærksomhed. Leverandøren skal derfor i både planlægning og substans udvise politisk forståelse og vise forståelse for beslutnings- og arbejdsgangene i et ministerium. Leverandøren skal efter behov samarbejde med andre af UMs leverandører på kommunikationsområdet. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af det område, som leverandøren skal kunne løse opgaver indenfor, og der gives et eksempel på en opgavetype.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Case / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 3: Magasinproduktion af Magasinet 360 grader

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79822500 Servicios de diseño gráfico
79980000 Servicios de suscripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Københavns 1448

II.2.4)Descripción del contrato:

Denne delaftale vedrører Magasinet 360 o – Verden i Udvikling ang. magasinlayout og grafik på tryk og digitalt, distribution, annoncesalg og abonnementsstyring.

Magasinet 360o er Danmarks globale magasin, der dækker verden i udvikling, dokumenterer Danmarks engagement i verden og inspirerer læseren til selv at gøre en forskel. Alle historier produceres af journalister og fotografer og tager deres afsæt i FNs verdensmål for bæredygtig udvikling under emner som politik og rettigheder, klima, sikkerhed og migration, business, tech og innovation og ideer, kunst og kultur. Magasinet 360o udkommer på print 5 gange årligt i 28 500 eksemplarer og læses af minimum 100 000. Magasinet har et omfang på 68 sider inkl. omslag. Formatet er 19 x 26 cm. Sproget er dansk. Magasinet udkommer også digitalt på sit eget website fra efteråret 2019 og på egne sociale medie platforme. Der henvises til magasinets hjemmeside: www.magasinet360.dk

Magasinet er finansieret og udgivet af UM, men har armslængde og udtrykker ikke nødvendigvis ministeriets synspunkter. Magasinet er udkommet siden 1974 i forskellige formater, tidligere under navnet Udvikling.

Leverandøren skal kunne levere følgende ydelser til UM evt. sammen med en eller flere underleverandører:

- Layout af papirmagasinet i en contentstation til tryk og digital udgivelse inkl. licens (nuværende Woodwing)

- Ad hoc grafik (illustrationer, infografik og animationer) til website og sociale medie-platforme

- Korrektur

- Distribution af ca. 20 000 eksemplarer af 68 sider på 115 gram

- Abonnementshåndtering

- Annoncesalg.

Redaktionel tilrettelæggelse af magasinerne og tryk er ikke en del af dette udbud.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Case / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 4: Ad hoc indholdsydelser i form af tekst, billeder og grafisk design

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79822500 Servicios de diseño gráfico
79821100 Servicios de lectura de pruebas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Københavns 1448

II.2.4)Descripción del contrato:

Denne delaftale vedrører ad hoc indholdsydelser i form af både trykte og digitale produkter og omfatter følgende områder:

1) Layout og tryk af publikationer

2) Grafiske opgaver til digital kommunikation

3) Diverse tryksager og enkeltstående grafiske opgaver

4) Opdatering og vedligeholdelse af Udenrigsministeriets designmanual

5) Billedbehandling og billedresearch

6) Let tekstbearbejdning og korrektur

7) Projektledelse og produktionsstyring, herunder samarbejde med trykkeri, som Udenrigsministeriet er forpligtet til at bruge iflg. Statens indkøbsaftale.

UM publicerer typisk på dansk og/eller engelsk. Dansk og engelsk er i denne sammenhæng ligeværdige. Der kan i forholdsvis få tilfælde forekomme publicering på andre sprog end dansk og engelsk. Alt materiale, som leverandøren udarbejder eller indhenter i forbindelse med aftalens opfyldelse, skal stilles til rådighed for UM i redigerbart format (Word-format, 3D, modelfiler) og på en sådan måde, at UM kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at leverandørens bistand dertil er nødvendig. Alt materiale til digitale medier, inkl. PDF'er, skal til enhver tid opfylde de for UM gældende krav om tilgængelighed.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Case / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 5: Ad hoc indholdsydelser i form af video og podcast

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
92111200 Producción de películas y videocintas de publicidad, propaganda e información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Københavns 1448

II.2.4)Descripción del contrato:

Denne delaftale omfatter følgende områder:

1) Videoproduktion, herunder tekstning velegnet til digitale mediekanaler

2) Lydproduktion (til fx podcasts).

For alle opgavetyperne gælder følgende:

Ydelser leveret af leverandøren skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i UMs designmanual, med mindre UM har specificeret andet ved bestillingen.

Alt materiale, som leverandøren udarbejder eller indhenter i forbindelse med aftalens opfyldelse, skal stilles til rådighed for UM i redigerbart format (Word-format, 3D, modelfiler) og på en sådan måde, at UM kan anvende materialet eller lade dette viderebearbejde af en tredjepart, uden at leverandørens bistand dertil er nødvendig. Alt materiale til digitale medier skal til enhver tid opfylde de for UM gældende krav om tilgængelighed.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Case / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Delaftale 6: Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162110 Material escolar
79413000 Servicios de consultoría en gestión de marketing
79341400 Servicios de campañas de publicidad
79416000 Servicios de relaciones públicas
79419000 Servicios de consultoría en evaluación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK011 Byen København
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

København 1448

II.2.4)Descripción del contrato:

Denne delaftale omfatter tilrettelæggelse, produktion, drift og videreudvikling af Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender (BUK) til brug i folkeskolens 1.-5. klasse samt løbende opgaver vedrørende udvikling og koordination af aktiviteterne omkring BUK. Leverandøren skal levere de af UM bestilte ydelser vedrørende tilrettelæggelse, produktion og videreudvikling af undervisningsmaterialet. Delaftalen vedrører 4 udgivelser af undervisningsmaterialet, som skal udkomme i efteråret i hhv. 2021, 2022, 2023 og 2024. Hver udgivelse har en produktionstid, der strækker sig fra juni i ét år til maj i det tredje år derefter. Til produktionstid medregnes også evalueringen af materialerne, som gennemføres efter udgivelsen.

Delaftalen omfatter følgende hovedopgaver:

- Varetagelse af projektlederrolle i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmaterialet – herunder samarbejde med NGO’en, som står for årets projekt samt med relevante afdelinger i DR i tæt koordination med UM.

- Indgåelse af aftaler med underleverandører, som f.eks. forfatter(e), fotograf(er), pædagogiske konsulenter m.fl.

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af rejse til projektland.

- Udarbejdelse og produktion af elevbog, lærervejledning, små videofilm, opgaver og undervisningsforløb, udvikling og drift af undervisningsunivers og platformen på u-landskalender.dk samt tilhørende app. Materialet skal udarbejdes i forhold til Fælles Mål og de anbefalinger for fagene, som indgår heri (se https://www.emu.dk/grundskole).

- Udvikling og gennemførelse af kompetenceopbyggende aktiviteter for lærere ift. brug af materialet

- Markedsføring og PR af undervisningsmaterialet og indgå i samarbejde om markedsføring af BUK som helhed.

- Samarbejde med DR og NGO om udarbejdelse af pap-lågekalender.

- Koordinering af salg, tryk, distribution og logistik af undervisningsmaterialet, herunder gennemførelse af mini-udbud på tryk af bøgerne under statens indkøbsaftale for trykkeriydelser og samarbejde med UMs distributør.

- Tilrettelæggelse og gennemførelse af evaluering af undervisningsmaterialet – herunder analyse af digitale data.

- Strategisk videreudvikling af undervisningsmaterialet og bidrag.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Case / Ponderación: 60
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 152-375163
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Delaftale 1
Denominación:

Delaftale 1: Strategisk intern og ekstern kommunikation, herunder kampagne- og markedsføringsaktiviteter

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Operate A/S
Número de identificación fiscal: 28283709
Dirección postal: Jesper Brochmands Gade 10
Localidad: København N
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 2200
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 7 500 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 5 920 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Delaftale 2
Denominación:

Delaftale 2: Analyse af målgrupper

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Advice, Ledelses- og Kommunikationsrådgivning A/S
Número de identificación fiscal: 20212209
Dirección postal: Gammel Kongevej 3E
Localidad: København V
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1610
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 000 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 857 500.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Delaftale 3
Denominación:

Delaftale 3: Magasinproduktion af Magasinet 360 grader

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/03/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: OTW A/S
Número de identificación fiscal: 34205469
Dirección postal: Havneholmen 33
Localidad: København V
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1561
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aller Media A/S
Número de identificación fiscal: 72342000
Dirección postal: Havneholmen 33
Localidad: København V
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1561
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 400 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 4 514 800.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Delaftale 4
Denominación:

Delaftale 4: Ad hoc indholdsydelser i form af tekst, billeder og grafisk design

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Kontrapunkt A/S
Número de identificación fiscal: 10179238
Dirección postal: Nikolaj Plads 2
Localidad: København K
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1067
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 100 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 2 905 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Delaftale 5
Denominación:

Delaftale 5: Ad hoc indholdsydelser i form af video og podcast

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/05/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: OTW A/S
Número de identificación fiscal: 34205469
Dirección postal: Havneholmen 33
Localidad: København V
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1561
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Aller Media A/S
Número de identificación fiscal: 72342000
Dirección postal: Havneholmen 33
Localidad: København V
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1561
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 900 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 3 430 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Delaftale 6
Denominación:

Delaftale 6: Danidas undervisningsmateriale, som udgives i tilknytning til Børnenes U-landskalender

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Publikum Kommunikation ApS
Número de identificación fiscal: 29599661
Dirección postal: Brogårdsvej 22
Localidad: Gentofte
Código NUTS: DK012 Københavns omegn
Código postal: 2820
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pluralis ApS
Número de identificación fiscal: 2666182
Dirección postal: C/O Schillerhuset, Nannasgade 28
Localidad: København N
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 2200
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: INVIRKE Aps
Número de identificación fiscal: 30907000
Dirección postal: C/O Schillerhuset, Nannasgade 28
Localidad: København N
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 2200
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Morten Bak Grafisk Design
Número de identificación fiscal: 21008788
Dirección postal: Store Kongensgade 77a
Localidad: København K
Código NUTS: DK011 Byen København
Código postal: 1264
País: Dinamarca
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 15 600 000.00 DKK
Valor total del contrato/lote: 9 808 000.00 DKK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Udbuddet gennemføres via udbudsplatformen Udbuddet.dk, hvor ESPD løsningen er integreret. Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte delaftale, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6), blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til de udbudte delaftaler, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Det fulde udbudsmaterialet for alle 6 delaftaler er tilgængeligt på Udbuddet.dk Eventuelle spørgsmål bedes ligeledes stillet via Udbuddet.dk

For hver delaftale vil der blive indgået aftale med 3 leverandører. Tildeling sker ved direkte tildeling efter kaskademodellen. Leverandørerne rangeres som nr. 1, 2 og 3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Rangeringen af leverandørerne forbliver den samme i hele kontraktperioden. Når UM har behov for at få udført en ydelse, anmodes leverandør 1 om at udføre ydelsen, jf. "Bestilling af Ydelser" rammeaftalens pkt. 7. Afslår leverandør 1 at udføre bestillingen eller opfyldes en leveranceaftale ikke, går UM til leverandør nr. 2 og (hvis leverandør nr. 2 tilsvarende afslår eller undlader opfyldelse), til leverandør nr. 3. Leverandøren kan – og bør - afvise en bestilling, hvis leverandøren vurderer, at den fastsatte tidsfrist for bestillingens udførelse ikke kan overholdes.

Hvis leverandøren derimod har accepteret en bestilling og parterne har indgået en leveranceaftale, kan leverandøren ikke undlade at levere, herunder med henvisning til, at den fastsatte tidsfrist ikke kan overholdes. Hvis parterne har indgået en leveranceaftale, som leverandøren ikke korrekt opfylder til den aftalte tid, er leverandøren ikke berettiget til betaling for sine ydelser under den pågældende leveranceaftale. UM vil samtidig være berettiget til at anmode leverandør nr. 2 om at udføre den berørte bestilling.

Tildelingsproceduren er nærmere beskrevet i rammeaftalens pkt. 7 og 11.

Rammeaftalen er ikke eksklusiv, og UM er således berettiget til at undlade at anvende rammeaftalen. Adgangen til at undlade at anvende leverandøren vil navnlig være relevant, hvis UM vurderer, at leverandørens tilbud er for højt, i forhold til UMs forventninger til omfanget af en given bestilling. I sådanne tilfælde er UM berettiget til at gennemføre en benchmarking (indhentelse af "kontrolbud") og tildele ydelsen til den næste leverandør på rammeaftalens, jf. pkt. 11, eller en ekstern leverandør i det omfang dette kan ske i overensstemmelse med udbudsreglerne. UM ønsker et så bredt konkurrencefelt som muligt, herunder SMV'er og andre mindre virksomheder. Ansøgerne opfordres til at byde ind med underleverandører eller indgå i et konsortium, for at kunne løfte opgaverne på den konkrete delaftale.

Er ansøger et konsortium eller en lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske eller finansielle kapacitet (fx. støttevirksomhed), skal deltagerne i konsortiet/sammenslutningen hæfte solidarisk for rammeaftalens opfyldelse.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet gælder endvidere, at ansøger skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Såfremt en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligter under den konkrete delaftale.

Tilbudsgiver kan byde på en eller flere af delaftalerne.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Klagenævnet for Udbud
Dirección postal: Toldboden 2
Localidad: Viborg
Código postal: 8800
País: Dinamarca
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk
Teléfono: +45 72405600
Dirección de internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud: En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dirección postal: Carl Jacobsens Vej 35
Localidad: Valby
Código postal: 2500
País: Dinamarca
Correo electrónico: kfst@kfst.dk
Teléfono: +45 41715000
Dirección de internet: www.kfst.dk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020