Servicios - 451700-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Hradec Králové: Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura

2020/S 187-451700

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Número de identificación fiscal: 01312774
Dirección postal: Kydlinovská 245
Localidad: Hradec Králové
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Código postal: 503 01
País: Chequia
Persona de contacto: Bc. Veronika Hejlová
Correo electrónico: v.hejlova@spucr.cz
Teléfono: +420 602640779
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://spucr.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.spucr.cz
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Pozemkové úpravy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav

II.1.2)Código CPV principal
71250000 Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 033 400.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ052 Královéhradecký kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Královéhradecký kraj, okres Jičín, k.ú. Střevač a k.ú. Nadslav

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Délka záruční lhůty / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 85
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 124-304255
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 10
Número de ofertas recibidas de PYME: 10
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 10
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Geovap, spol. s.r.o.
Número de identificación fiscal: 15049248
Dirección postal: Čechovo nábřeží 1790
Localidad: Pardubice
Código NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Código postal: 530 03
País: Chequia
Correo electrónico: info@geovap.cz
Teléfono: +420 46602411
Dirección de internet: https://www.geovap.com/
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 4 349 180.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 3 033 400.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167811
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.uohs.cz
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020