Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 451710-2019

26/09/2019    S186

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 186-451710

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tatabányai sportcsarnok tervezése és kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000556772019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Lásd II.2.4) pont!

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 18 557 591 320.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya 0948,0952,2100,2075/2,2084,2076/7,0949/1,0951,0953/1,0949/2-0949/123-ig terjedő hrsz ing.-ok, ill. e földrészletekből a telekalak.-i elj.-ok jogerős bef. követően kial. földrészl.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Beruházás célja egy legalább 6000 fő néző befogadóképességű, kézilabda nemzetközi- és világversenyek megtartására és azok televíziós közvetítésére alkalmas multifunkcionális sportcsarnok létesítése Tatabányán. A fejlesztés megvalósítása révén a sportcsarnok hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez, modern körülményeket teremt a kézilabda utánpótlás és felnőtt sportolói számára a mindennapi felkészüléshez, továbbá nemzetközi versenyelőírásoknak megfelelő körülmények megteremtéséhez. A Sportcsarnok küzdőterének tiszta, akadálymentes maximális mérete: 64,4 m x 45,00 m = 2898 m2, belmagassága: nettó 12,50 m. Tervezési feladat: – a közb.-i dok.-ok részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdok. elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével, – az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, – a kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan, tételes költségvetéssel, bútorozással, berendezéssel), az AK utasításának és előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, – a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.

Szállítandó tervek mennyisége: 3 példányban papír alapon, magyar nyelven és .pdf/A; pdf; pla illetve .dwg formátumban 3 példányban CD lemezen. Kivitelezési feladat: – A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdok. alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése. – Az elkészített tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása. – Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése. – Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése. A kivitelezés mennyiségi jellemzői: A küzdőtér maximális alapterülete területe: 2898 m2 Alagsori szint hasznos alapterülete: 8563,02 m2 Mezzanine szint hasznos alapterülete: 564,79 m2 Földszint hasznos alapterülete: 5020,07 m2 Első szint hasznos alapterülete: 3852,21 m2 Technikai szint hasznos alapterülete: 1118,62 m2 Tervezett hasznos alapterület összesen: 19 118,71 m2 Tetőfedés: a homlokzati részfelületekre is leforduló keményhéjalású íves felületű tetőfedés készítendő összesen 16 667 m2 felülettel, teljes rendszerben, hőszigeteléssel együtt. Lelátók befogadóképessége: Teleszkópos mobil letátók: 2500 ülés Fix vasbeton lelátók: 3543 ülés, ebből 454 VIP ülés, és 100 sajtó ülés asztallal kialakítva. Összesen 6043 férőhely.

Egyéb kiszolgáló létesítmények Tereprendezés, füvesítés, növényesítés és térvilágítás kialakítása a telken belül. Szilárd és zúzottkő burkolatú telken belüli út, parkoló és gyalogutak készítése. Információs táblarendszer kialakítása telekhatáron belül. 1800 Lux teljesítményű pályavilágítás építése. Az épület külső díszvilágításának elkészítése. Az építmény tervezett alapfunkciója – egy legalább 6000 fő néző befogadóképességű, kézilabda nemzetközi- és világversenyek megtartására és azok televíziós közvetítésére alkalmas sportcsarnok.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Kézilabda tv. 3. § (1) bekezdése alapján a BMSK Zrt., mint ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tatabányai sportcsarnok tervezése és kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
09/09/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18 557 591 320.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció; hulladékszállítás, elhelyezés; mobil illemhelyek bérlése, szállítása; biztosítások kötése; anyagbeszállítás;

Megvalósulási dokumentumok elkészítése; előkészítő munkák részfeladatai; munkavédelmi koordinációs tevékenység; őrzés védelmi munkák; felvonulási létesítmények munkái; bontási munkák; ideiglenes közmű kialakítások. Folytatás a VI.3) pontban!

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

V.2.5) pont folytatása:

Telken kívüli közlekedési létesítmények és közmű kapcsolatok kialakításainak munkái; zsaluzás és állványozás munkák; irtás, föld- és sziklamunkák; helyszíni beton és vasbeton szerkezetek munkái; előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése; falazás és egyéb kőműves munkák; fém- és könnyű épületszerkezetek elhelyezése; vakolás és rabicolás; szárazépítés munkái; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése; bádogozás munkák; nyílászáró szerkezetek elhelyezése; lakatosszerkezetek elhelyezése; felületképzési munkák; szigetelés feladatai; szerelt szerkezetek, szaniter kiegészítők, akadálymentesítés, felszerelések munkái; felvonók, liftek munkái; akadálymentesítési berendezések feladatai; sporttechnológia, sporteszközök munkái; nézőtér technológia munkái; uszoda és szauna technológiai munkái; víz- és csatorna szerelési munkák; fűtés-hűtés szerelési munkák; gázellátás szerelési munkák; légtechnika szerelési munkák; sprinklerautomata

Oltórendszer kiépítése; épületvillamosság erős-, és gyengeáram munkái; külső közmű munkák; telken belüli közlekedési létesítmények és közúti kapcsolatok munkái; kertépítészeti munkák; tervezési feladatok.

Ajánlattevők:

— Horváth Építőmester Építőipari Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.; adószám: 23037108-2-03)

— Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipar Körút 13.; adószám: 11121426-2-08)

— FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 217.; adószám: 25308673-2-07) - Építő-és épületkarbantartó Zrt. (1112 Budapest, Németvölgyi út 146.; adószám: 11266101-2-43)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/09/2019