Servicios - 451729-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Zgorzelec: Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales

2020/S 187-451729

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
Dirección postal: Słowackiego 9e
Localidad: Zgorzelec
Código NUTS: PL515 Jeleniogórski
Código postal: 59-900
País: Polonia
Persona de contacto: Anna Rosa
Correo electrónico: anna.rosa@wroclaw.rzgw.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://kzgw.gov.pl/index.php/pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zarząd Zlewni Zgorzelec – konserwacja wałów przeciwpowodziowych z podziałem na części: 1. wały przeciwpowodziowe rzeki Nysy Łużyckiej od Żytowania do Przewozu na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku – bieżą...

Número de referencia: WR.ROZ.2810.49.2020
II.1.2)Código CPV principal
90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu:

— zamówieniu będzie podlegało jednokrotne koszenie i wygrabienie porostów na wałach przeciwpowodziowych, w okresie czerwiec–wrzesień,

— punktowe usuwanie młodego samosiewu drzew i krzaków porastających korpus wału i międzywale,

— konserwacja mechanizmów klap przepustów wałowych,

— oczyszczenie wlotów i wylotów do przepustów z namułu i roślinności,

— konserwacja wałów odpływowych,

— montaż zamknięć uniemożliwiających wjazd na koronę wału,

— uzupełnienie zniszczonego oznakowania.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 433 432.21 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nysy Łużyckiej od Żytowania do Przewozu na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku – bieżące utrzymanie

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL43 Lubuskie
II.2.4)Descripción del contrato:

— zamówieniu będzie podlegało jednokrotne koszenie i wygrabienie porostów na wałach przeciwpowodziowych, w okresie czerwiec–wrzesień,

— punktowe usuwanie młodego samosiewu drzew i krzaków porastających korpus wału i międzywale,

— konserwacja mechanizmów klap przepustów wałowych,

— oczyszczenie wlotów i wylotów do przepustów z namułu i roślinności,

— konserwacja wałów odpływowych,

— montaż zamknięć uniemożliwiających wjazd na koronę wału,

— uzupełnienie zniszczonego oznakowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Zał. nr 2 do SIWZ Przedmiary ...

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Wały przeciwpowodziowe – koszenie wałów (+ konserwacja przepustów wałowych i utrzymanie międzywale) Nysy Łużyckiej na terenie Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
90721800 Servicios de protección contra los riesgos o peligros naturales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zgorzelcu:

— zamówieniu będzie podlegało jednokrotne koszenie i wygrabienie porostów na wałach przeciwpowodziowych, w okresie czerwiec–wrzesień,

— punktowe usuwanie młodego samosiewu drzew i krzaków porastających korpus wału i międzywale,

— konserwacja mechanizmów klap przepustów wałowych,

— oczyszczenie wlotów i wylotów do przepustów z namułu i roślinności,

— konserwacja wałów odpływowych,

— montaż zamknięć uniemożliwiających wjazd na koronę wału,

— uzupełnienie zniszczonego oznakowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Zał. nr 3 do SIWZ – Przedmiary dla części II.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 122-299457
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Wały przeciwpowodziowe rzeki Nysy Łużyckiej od Żytowania do Przewozu na terenie Nadzoru Wodnego w Lubsku – bieżące utrzymanie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Usługi Transportowo-Załadowcze Spółka jawna Eugeniusz Kołoszyc, Regina Kołoszyc, Dąbrowskiego 1, 69-108 Cybinka
Localidad: Cybinka
Código NUTS: PL432 Zielonogórski
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 274 814.59 PLN
Valor total del contrato/lote: 110 726.79 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Wały przeciwpowodziowe – koszenie wałów (+ konserwacja przepustów wałowych i utrzymanie międzywale) Nysy Łużyckiej na terenie Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
18/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Zakład Usług „Woddan” Danowski Czesław, Konopnickiej 6, 68-120 Iłowa
Localidad: Iłowa
Código NUTS: PL515 Jeleniogórski
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 126 511.58 PLN
Valor total del contrato/lote: 110 297.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587840
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020