Servicios - 451761-2020

25/09/2020    S187

Slovenija-Kočevje: Storitve odstranjevanja snega

2020/S 187-451761

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5067804000
Poštni naslov: Tesarska ulica 10
Kraj: Kočevje
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Saša Adlešič
E-naslov: sasa.adlesic@komunala-kocevje.si
Telefon: +386 51418464
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.komunala-kocevje.si/
Internetni naslov profila kupca: http://www.komunala-kocevje.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Okolje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvajanje pluženja cest in drugih vzdrževalnih del na cesti

Referenčna številka dokumenta: JN 02/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
90620000 Storitve odstranjevanja snega
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je:

— Pluženje cest,

— Strojno pometanje cestišč,

— Obsekovanje cestišč,

— Košnja obcestnega sveta,

— Urejanje bankin.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 70 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 1 - pluženje

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50230000 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - KS Stara Cerkev

II.2.4)Opis javnega naročila:

Območje 1/1:

1. Stara Cerkev Gorenje (tudi od križišča pri O.Š. do bistroja Kravs)

2. Gorenje Klinja vas - Željne

3. Čez železniško progo do Trata XIV 19, 21 in 23

4. Podgorska ulica - CGP

5. Trata XIV (od križišča do tovarne Nolik križišče z R1 214)

Območje 1/2:

1. Tri zvezde Mahovnik Breg pri Kočevju (Kužnik)

2. Mahovnik komplet

3. Breg pri Kočevju komplet (tudi čez GII 106)

4. Breg do Jazbec

5. Mlaka komplet

Območje 1/3:

1. Slovenska vas - komplet od križišča z magistralno cesto čez vas in vsi odcepi (tudi do ribnikov Škufca makadam)

2. GII-106 - Nove Ložine

3. GII-106 - Gornje Ložine

4. GII-106 - Dolnje Ložine

5. Stara Cerkev - Konca vas - priključek na lokalno cesto Stara Cerkev - Gorenje, z odcepom Hribar

6. Stranske ceste v Stari cerkvi

7. GII-106 - Koblarji krožno z odcepi (Cimprič, Furlan)

8. Koblarji - Mrtvice z odcepom Filipidis

Območje 1/4:

1. Odcepi v vasi Smuka

2. Odcepi v vasi Stari Log

3. Seč Mladica

6. Mala gora Polom (z odcepi) - Seč

7. Mala gora

8. Obrtna cona LIK I in II

Območje 1/5:

1. Mala gora Stari Breg s posipom

2. M. gora Vrbovec

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 2 - pluženje

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90620000 Storitve odstranjevanja snega
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - proti Poljanski dolini

II.2.4)Opis javnega naročila:

Območje 2/1:

1. Mozelj (cesta R344 mimo stanovanjske hiše Kavran - Gozdni obrat - cesta R344,

2. Cesta R344 mimo stanovanjske hiše Senekovič - cesta R344)

3. Mozelj Kočarji

4. Livold (do mostu Pintar, do mostu pri cerkvi)

5. Livold pri KS in Gasilskem domu

6. Livold pri Veselič, do zadnje hiše

7. Livold 67 do farme (rampa)

8. Črni Potok (komplet) GII 106 s posipom

Območje 2/2:

1. Knežja Lipa - Spodnji Log (z posipom)

2. Rimsko

3. Kočarji-Kačji Potok

4. Kočarji-Suhi Potok (do križišča)

5. Rajndol skozi vas do Podlesja

6. Turn

7. Pokopališče Videm

Območje 2/3:

1. Poljanska dolina (od Vidma do Dola ceste v vaseh z odcepi)

2. Nemška Loka

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 3 - pluženje

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90620000 Storitve odstranjevanja snega
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje Občine Kočevje - KS Kočevska Reka

II.2.4)Opis javnega naročila:

Območje 3/1:

1. Morava komplet

2. Štalcerji komplet

3. Rogati Hrib

4. Novi Lazi

5. Iskrba

6. Kočevska Reka stranske

7. Koče

8. Primoži

9. Mlaka

10. Borovec stranske

11. Briga stranske

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 4 - pluženje

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90620000 Storitve odstranjevanja snega
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - relacijske

II.2.4)Opis javnega naročila:

Območje 4/1:

1. Kočevje Koprivnik

2. Kočevska Reka Mlaka

3. Borovec Briga

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 5 - pluženje

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90620000 Storitve odstranjevanja snega
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - okolica Kočevja proti Koprivniku

II.2.4)Opis javnega naročila:

Območje 5/1:

1. Rudnik krožno ter proti jezeru

2. Roška do h.š. 64

3. Roška do h.š. 70

4. Travniška in Rozmanova ulica

5. Rudarsko naselje komplet

6. Cesta - nova kolonija (Roška cesta - odcep pri Recinko)

7. Štajger kolonija

8. Cesta čez staro kolonijo

9. Roška cesta - do separacije (Gramat Grill)

10. Cesta Šalka vas pri cerkvi do Lang

11. L3602 - Babič - Jolič - vezna cesta

12. Jolič - Osvald

13. Jolič - Hrovat

14. Turk - Šlajmer kolonija

15. Hribar - Kobola

16. Križišče Jalovec do Papež Ivan

17. Črnomeljska za lekarno

Območje 5/2:

1. Gorenje stranske

2. Klinja vas stranske

3. Željne - Rauh - krožna - Prijatelj

4. Željne okoli osnovne šole

5. Naselje Rupnik - Stošič z odcepi

6. Željne čez vas do romskega naselja - krožno makadam

7. Željne do bifeja Valerija

8. Željne - naselje Griček

Območje 5/3:

1. Zgornji Cvišlerji

2. Spodnji Cvišlerji (komplet z odcepi pred in za pokopališčem)

3. Onek

4. Mačkovec

5. Rajhenav s posipom

6. Lovski vrh

7. Koprivnik z odcepi

8. Koprivnik Vražji Kamen

9. Staro Brezje

10. Tanči Vrh (do kmetije Stanič)

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 6 - pluženje

Št. sklopa: 6
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90620000 Storitve odstranjevanja snega
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - območje mesta Kočevje

II.2.4)Opis javnega naročila:

Območje 6/1:

1. TZO (KS proti NAMI, trgovina TC Briški - telovadnica; TC Briški - bazen, pešpot)

2. Podgorska ulica (ob blokih Podgorska mimo blokov 11a in 11b in »Titanik« tudi do kegljišča)

3. Podgorska ulica - do Kotar, Žagar Komac (makadam)

4. Grajska pot

Območje 6/2:

1. Turjaško naselje komplet

2. Union komplet razen glavne ceste

3. Od ob mahovniški cesti 41 do Mahovnik 27 in 17

4. Kajuhovo naselje brez ozkih odcepov

5. Šeškova ulica komplet

6. Kidričeva ulica

7. Tesarska ulica - do Fotivec

8. Bračičeva komplet

9. Opekarska ulica

Območje 6/3:

1. Od GII 106 mimo OŠ ob Rinži do križišča

2. Odcep Cilenšek/Gruden

3. Odcep za Mostovno

4. Cesta v Mestni Log Remihova ulica (do GII 106 v D. vasi)

5. Omerzova ulica

6. Prečna ulica

7. Cesta v Log

8. Gozdna pot

9. Pot ob obrežju

10. Ulica slovenskih teritorialcev

11. Ulica veteranov osamosvojitve

12. Ulica brigade Moris

Območje 6/4:

1. Prešernova ulica

2. Mestni Log komplet stranske

3. Nabrežje

4. Strelišče (celo naselje)

5. GII 106 do starega strelišča (makadam)

6. GII 106 do Brunarice ter kmetija

Območje 6/5-OŽJE ULICE:

1. Do Ribiške zveze

2. TZO od NLB do Butala

3. Ceste v območju starega dela mesta

4. Prešernova ulica (cesta krožno pri Šeškovem domu)

5. Cesta do Doma upokojencev in plinarne

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 7 - pluženje

Št. sklopa: 7
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90620000 Storitve odstranjevanja snega
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - parkirišča in pločniki

II.2.4)Opis javnega naročila:

Območje 7/1-Parkirišča:

1. Parkirni prostor za stolpnicami v Kidričevi ulici (ob Rinži)

2. Kidričeva ulica krožno okrog bloka št. 8 14, ter parkirišče pred Železnino in Mavrico

3. Parkirišče pri Avto Kočevje (bivši NAJK)

4. Parkirišče za NLB

5. Parkirni prostor pri KNJIŽNICI

6. Parkirni prostor pri Domu telesne kulture

7. Parkirni prostor pri KINU

8. Parkirni prostor pri mesariji MOVRIN

9. Parkirišče Šeškov dom

10. Parkirišče Občina

11. Parkirišče Turjaško naselje

12. Parkirni prostor pri športni dvorani Kočevje (in intervencijske poti)

13. Parkirni prostor Ulica heroja Marinclja (pri Zdravstvenemu domu - del ki meji na Črnomeljsko cesto)

14. Parkirišče pokopališče Dolga vas

15. CČN

Območje 7/2-Pločniki in peš poti:

1. Štalcerji

2. Kočevska Reka

3. Ljubljanska cesta komplet

4. Kolodvorska ulica komplet

5. Cankarjeva ulica (obojestransko)

6. RUFAC proti Mahovniku (obojestransko)

7. Komplet okoli Name

8. NAMA - most v Gaju, pešpot telovadnica Osnovna šola)

9. Pešpot športna dvorana Kočevje

10. Turjaško naselje komplet

11. TZO komplet

12. NAMA - most v Gaju, pešpot telovadnica Osnovna šola

13. Kidričeva ulica komplet

14. Trata komplet

15. Tomšičeva cesta komplet

16. Pešpot do pokopališča

17. Roška cesta, od trgovine Železnina - most obojestransko, mimo Zdravstvenega doma do Šalke vasi

18. Dimnikarska pot

19. Podgorska ulica do nekdanjega DINOS-a (obojestransko)

20. Reška cesta komplet do križišča v Livoldu

21. Ulica heroja Marinclja (obojestransko)

22. Mestni Log Remihova ulica (do Beljana)

23. Ulica slovenskih teritorialcev

24. Ulica veteranov osamosvojitve

25. Ulica brigade Moris

26. Skozi naselje Stara Cerkev (komplet)

27. Breg (ob cesti GII 106) in v naselju Breg

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 8 - Košnja obcestnega sveta

Št. sklopa: 8
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90610000 Storitve čiščenja in pometanja cest
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Opis javnega naročila:

Košnja obcestnega sveta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 9 - Obsekovanje cestnega sveta

Št. sklopa: 9
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90610000 Storitve čiščenja in pometanja cest
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Opis javnega naročila:

Obsekovanje obcestnega sveta.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 10 - Strojno pometanje cestišč, pločnikov, parkirišč in ostalih površin

Št. sklopa: 10
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90612000 Storitve pometanja cest
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Opis javnega naročila:

Strojno pometanje cestišč, pločnikov, parkirišč in ostalih površin.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Sklop 11 - urejanje bankin

Št. sklopa: 11
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90610000 Storitve čiščenja in pometanja cest
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Območje občine Kočevje - lokalne ceste

II.2.4)Opis javnega naročila:

Urejanje bankin vključno z dovozom materiala, strojnim in ročnim utrjevanjem bankin.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 201-489207
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

Sklop 1 - pluženje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

Sklop 2 - pluženje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
31/03/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Bojan Goršič - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Nacionalna identifikacijska številka: 2484382000
Poštni naslov: Knežja Lipa 1A
Kraj: Kočevje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Kmetijska in gozdarska dela Milan Hliš s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 3092623000
Poštni naslov: Spodnji Log 2
Kraj: Kočevje
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Oštrman Tours prevoz potnikov in stvari Pavel Šterk s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 5168221000
Poštni naslov: Kovača vas 6
Kraj: Stari trg ob Kolpi
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 8342
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 4 041.88 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

Sklop 3 - pluženje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
31/03/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Iztok Bauer - Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Nacionalna identifikacijska številka: 2529157000
Poštni naslov: Morava 30A
Kraj: Kočevska Reka
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1338
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 232.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

Sklop 4 - pluženje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 5
Naslov:

Sklop 5 - pluženje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 6
Naslov:

Sklop 6 - pluženje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 7
Naslov:

Sklop 7 - pluženje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 8
Naslov:

Sklop 8 - Košnja obcestnega sveta

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 9
Naslov:

Sklop 9 - Obsekovanje cestnega sveta

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 10
Naslov:

Sklop 10 - Strojno pometanje cestišč, pločnikov, parkirišč in ostalih površin

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 11
Naslov:

Sklop 11 - urejanje bankin

Naročilo je oddano/sklop je oddan: ne
V.1)Informacije o neoddaji naročila
Naročilo/sklop ni oddano(-)
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o.
Poštni naslov: Tesarska ulica 10
Kraj: Kočevje
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/09/2020