Servicios - 451812-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Stupava: Servicios de arquitectura y servicios conexos

2020/S 187-451812

Resultados del concurso de proyectos

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Stupava
Número de identificación fiscal: 00305081
Dirección postal: Hlavná 1/24
Localidad: Stupava
Código NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Código postal: 900 31
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Branislav Šarmír
Correo electrónico: sarmir@obstarame.sk
Teléfono: +421 903299288
Fax: +421 00000000
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.stupava.sk
Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4152
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave

Número de referencia: OL19SPV100
II.1.2)Código CPV principal
71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom súťaže návrhov sú:

Návrh verejného priestoru Troyerovho námestia

Nové priestory Základnej umeleckej školy v Stupave v rekonštruovanom objekte Troyerovej kúrie a/alebo novej stavbe v rámci riešeného územia,

Prípadne kombinácie využitia Troyerovej kúrie a nových objektov.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.2)Tipo de concurso
Abierto
IV.1.9)Criterios aplicables a la evaluación de los proyectos:

V 1. etape kritérium na zníženie počtu návrhov - kvalita architektonicko-urbanistického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

V 2.etape - kvalita architektonického riešenia vo vzťahu k zadaniu.

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 050-119350

Apartado V: Resultados del concurso de proyectos

El concurso se anuló sin adjudicación ni concesión de premios: no
V.3)Adjudicación y premios
V.3.1)Fecha de la decisión del jurado:
07/09/2020
V.3.2)Información sobre los participantes
Número de participantes que se considerarán: 28
Número de PYME participantes: 28
Número de participantes de otros países: 1
V.3.3)Nombre y dirección del ganador o los ganadores del concurso
Nombre oficial: young.s.architekti s.r.o.
Número de identificación fiscal: 52489353
Dirección postal: Béžová 3960/8
Localidad: Bratislava-mestská časť Petržalka
Código NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Código postal: 851 07
País: Eslovaquia
Correo electrónico: office@youngsarchitekti.sk
Teléfono: +421 908959826
Fax: +421 00000000
Dirección de internet: https://www.facebook.com/young.sarchitekti
El ganador es una PYME : sí
V.3.4)Valor de los premios
Valor de los premios concedidos IVA excluido: 23 000.00 EUR

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

V súlade s ustanovením bodu 8.1. súťažných podmienok a v súlade s Článkom 13 ods. (1) Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 v aktuálnom znení k dnešnému dátumu, porota na základe konečného poradia návrhov rozhodla o udelení a prerozdelení cien za súťažné návrhy účastníkov uvedených v nasledujúcom zozname:

1.miesto - cena 10 000 EUR - návrh č. 2

Young.s.architekti s. r. o.

Béžová 3960/8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO

Zdieľané 3. miesto - cena 3 333,33 EUR - návrh č. 3

Totalstudio s.r.o., Povraznícka 5, 811 05 Bratislava, IČO: 46482571

Zdieľané 3. miesto - cena 3 333,33 EUR - návrh č. 4

Plural s.r.o., Klemensova 5, 811 09 Bratislava, IČO: 48265021

Zdieľané 3. miesto - cena 3 333,33 EUR - návrh č. 6

Compass, s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, IČO: 36291986

Konečné poradie návrhov po vyhodnotení v 2. etape:

Poradie návrhov: Číslo návrhu v 2. etape: Identifikácia účastníka Autori návrhu / spolupráca

1. miesto návrh č. 2 young.s.architekti s. r. o.

Béžová 3960/8, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 52489353Ing.arch. Jozef Bátor, PhD., Bc. Dang The Anh, Bc. Lucia Papierniková

Zdieľané 3. miesto návrh č. 3 Totalstudio s.r.o.

Povraznícka 5, 811 05 Bratislava

IČO: 46482571Mgr.art. Tomáš Tokarčík, Mgr.art. Aleš Šedivec, Ing.arch. Michal Kontšek, Ing. arch. Miroslava Kamenská

Zdieľané 3. miesto návrh č. 4 Plural s.r.o.

Klemensova 5, 811 09 Bratislava

IČO: 48265021Martin Jančok, Michal Janák, Zuzana Kovaľová, Maroš Kostelanský

Zdieľané 3. miesto návrh č. 6 Compass, s.r.o.

Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava

IČO: 36291986Ing.arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD., Ing. arch. Marcel Vadík, Ing. Diana Matysová, Bc. Kristína Macharová

5. 6. miesto návrh č. 1 Amára, s.r.o.

Moyzesova 22, 972 01 Bojnice

IČO: 44268360Ing. arch. Amro Khalifa, Ing. arch. Michal Pršo

5. 6.návrh č. 5 studený architekti s. r. o.

Partizánska 33, 811 03 Bratislava

IČO: 44246897akad.arch. Ing. Ján Studený, ing.arch. Maroš Bátora,

Spolupráca: Mag.arch. Júlia Kolláthová., Mag.arch. Peter Stec, ArtD., Katarína Kocková

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020