Servicios - 451826-2020

25/09/2020    S187

Danmark-Rønne: Indsamling af affald

2020/S 187-451826

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 175-422867)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Affaldsbehandling
CVR-nummer: 26696348
Postadresse: Almegårdsvej 8
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Larsen
E-mail: hl@bofa.dk
Telefon: +45 56925513
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bofa.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Affaldsindsamling på Bornholm

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90511000 Indsamling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bornholms Regionskommune, Bornholms Affaldsbehandling ("Bofa") udbyder kontrakt om indsamling af affald fra husstande og tilmeldte virksomheder i Bornholms Regionskommune.

Kontrakten omfatter:

— Design af den fremadrettede affaldsindsamlingsordning på Bornholm, herunder levering af materiel til opsamling af affald ved husstandene efter Bofas nærmere bestilling

— Udførelse af affaldsindsamlingen i en periode på 9 år og 3 måneder med start 1. januar 2022 og med mulighed for forlængelse i op til 2 år yderligere

— Innovativt samarbejde med Bofa om udvikling af affaldsordningen henover aftaleperioden.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 175-422867

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3)
I stedet for:

Ansøgers referencer skal omfatte mindst 2 aftaler med kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande med en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. aftale. Indsamlingsopgaven skal helt eller delvis være udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristen) og omfatte restaffald og minimum 2 yderligere fraktioner.

Læses:

Ansøgers referencer skal omfatte mindst 2 indsamlingsopgaver for kommuner eller andre offentlige myndigheder om indsamling af affald fra husstande med en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 10 mio. DKK pr. reference. Indsamlingsopgaven skal helt eller delvis være udført inden for de seneste 3 år (regnet fra ansøgningsfristen) og omfatte restaffald og minimum 2 yderligere fraktioner. En indsamlingsopgave udført for en ordregiver kan være opdelt på flere kontrakter eller delkontrakter, forudsat disse tidsmæssigt overlapper.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: