Servicios - 451833-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Servicios sanitarios y de limpieza

2020/S 187-451833

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 164-398934)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
Dirección postal: ul. Kniaziewicza 1/5
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 91-347
País: Polonia
Persona de contacto: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi – Zamówienia Publiczne pok. 31
Correo electrónico: zampubliczne@bieganski.com.pl
Teléfono: +48 422516166
Fax: +48 422516166
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

ZP 33/20 Kompleksowe utrzymanie czystości w szpitalu wraz z usługami wykonywanymi przez sanitariuszy oraz transportem wewnętrznym

Número de referencia: ZP 33/20
II.1.2)Código CPV principal
90900000 Servicios sanitarios y de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. kompleksowe utrzymanie czystości w oddziałach szpitalnych, izbach przyjęć, poradniach, działach pomocniczych szpitala tj. dziale diagnostyki laboratoryjnej, dziale diagnostyki obrazowej, aptece, działach administracyjno-technicznych w tym m.in. biura, magazyny, sale konferencyjne, szatnie dla pacjentów i personelu, i inne (klatki schodowe i ewakuacyjne, windy);

2. transport wewnętrzny;

3. czynności wykonywane przez sanitariuszy, w tym wewnętrzny transport medyczny.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 164-398934

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 06/10/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: