Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 451843-2019

26/09/2019    S186

Danmark-København: Lægemidler

2019/S 186-451843

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Amgros udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler indenfor ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæsker. Rammeaftalen forventes også at inkludere udlån af natmaskiner og køb af utensilier til brug ved peritonealdialyse samt transport af de indkøbte lægemidler og udstyr til patienter. På det foreliggende grundlag forventes rammeaftalen at træde i kraft 1.1.2021.

Amgros vil i forbindelse med forberedelse af udbuddet afholde en markedsdialog med relevante leverandører. Markedsdialogen forventes at blive skriftlig og at blive afholdt i løbet af tredje og/eller fjerde kvartal af 2019.

Nærmere oplysninger om markedsdialogen offentliggøres på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal (link: https://levportal.amgros.dk/Sider/Default.aspx). Der vil endvidere løbende på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal blive offentliggjort meddelelser om udbuddet og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende orienteret på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsdialogen, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet, herunder at udbuddet på nuværende tidspunkt ikke forventes opdelt i delaftaler. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort primo 2020.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/09/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Denne forhåndsmeddelelse er en generel orientering om Amgros' kommende udbud på levering af lægemidler inden for ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæske samt natmaskiner og utensilier til udførelse af peritonealdialysebehandling.

I relation til pkt. II.3 bemærkes, at udbudsbekendtgørelsen for udbud på ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæske samt natmaskiner og utensilier til udførelse af peritonealdialysebehandling omfattet af Amgros’ udbud vil blive offentliggjort ved publicering af udbuddet, og at datoen under pkt. II.3 alene er vejledende.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2019