Servicios - 451848-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Servicios de diseño técnico

2020/S 187-451848

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 149-365512)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 000168372
Dirección postal: ul. Żaglowa 11
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-560
País: Polonia
Persona de contacto: Krzysztof Małkowski
Correo electrónico: drmg@gdansk.gda.pl
Teléfono: +48 583205100
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.drmg.gdansk.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej

Número de referencia: 94/BZP-U.500.43/2020/MD
II.1.2)Código CPV principal
71320000 Servicios de diseño técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Pełna nazwa zamówienia, która ze względów na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1 ogłoszenia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej w ramach projektu Rewitalizacja Dolnego Miasta i placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku” na podstawie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, stanowiącej wybraną pracę konkursową wraz z zaleceniami pokonkursowymi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 149-365512

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/09/2020
Hora local: 10:10
Léase:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 12:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: