Servicios - 451849-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Szczecin: Servicios de limpieza y barrido de calles

2020/S 187-451849

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 178-430227)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
Dirección postal: ul. Klonowica 5
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 71-241
País: Polonia
Persona de contacto: Sławomir Izdebski
Correo electrónico: sizdebski@zditm.szczecin.pl
Teléfono: +48 914800520
Fax: +48 914393003
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zditm.szczecin.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oczyszczanie miasta Szczecin

II.1.2)Código CPV principal
90610000 Servicios de limpieza y barrido de calles
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta Szczecina, w tym:

— część I: oczyszczanie jezdni, chodników, dróg rowerowych i innych miejsc w pasie drogowym,

— część II: oczyszczanie chodników i miejsc parkingowych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest poniżej oraz w załącznikach do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 178-430227

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
Lote nº: b)
En lugar de:

b) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu realizacji zamówienia tj.:

• zamiatarki: minimum 4 sztuki zbudowanymi na podwoziu samochodu ciężarowego. Zamiatarki muszą być wyposażone w sprawne urządzenia do zraszania jezdni przed zamiataniem oraz musza zapewnić oczyszczenie jezdni nawet silnie zabrudzonych (równie z po zimie) z wydajnością minimum 4,5 km jezdni na 1 godzinę. Rok produkcji każdej nich - min. 2010r,;

• polewaczki samochodowe: minimum 1 sztuka, Rok produkcji - min. 2010;

Léase:

b) dysponuje lub będzie dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w celu realizacji zamówienia, tj.:

— zamiatarki: minimum 4 sztuki (zbudowane na podwoziu samochodu ciężarowego lub elewatorowe). Zamiatarki muszą być wyposażone w sprawne urządzenia do zraszania jezdni przed zamiataniem oraz musza zapewnić oczyszczenie jezdni nawet siknie zabrudzonych (równie z po zimie) z wydajnością minimum 4,5 km jezdni na 1 godzinę. Rok produkcji każdej nich – min. 2010 r.,

— polewaczki samochodowe: minimum 1 sztuka. Rok produkcji – min. 2010 r.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 09:30
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 26/11/2020
Léase:
Fecha: 05/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Miejsce:
En lugar de:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5, IV piętro, pok. 402 sala konferencyjna

Léase:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, 71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5, III piętro, pok. nr 318

VII.2)Otras informaciones adicionales: