Servicios - 451857-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bełchatów: Servicios de eliminación de desperdicios domésticos

2020/S 187-451857

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 162-393674)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: ul. Kościuszki 1
Localidad: Bełchatów
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Código postal: 97-400
País: Polonia
Persona de contacto: Mariola Robaszek-Zając, Agnieszka Kopka, Urząd Miasta Bełchatowa – Zespół ds. Zamówień Publicznych, bud. A, p. 308, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Correo electrónico: bzp@um.belchatow.pl
Teléfono: +48 447335158
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.belchatow.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.platformazakupowa.pl/pn/belchatow

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta Bełchatowa”

Número de referencia: ZP.271.10.2020
II.1.2)Código CPV principal
90513100 Servicios de eliminación de desperdicios domésticos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ, zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 162-393674

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 26/11/2020
Léase:
Fecha: 06/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: