Servicios - 451879-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Szczecin: Servicios de introducción de datos

2020/S 187-451879

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 175-423082)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Zachodniopomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dirección postal: ul. Korsarzy 34
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-540
País: Polonia
Persona de contacto: Patrycja Bułat
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@wzp.pl
Teléfono: +48 914419203
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.przetargi.wzp.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Wałecki – Starostwo Powiatowe w Wałczu
Dirección postal: ul. Dąbrowskiego 17
Localidad: Wałcz
Código NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Código postal: 78-600
País: Polonia
Correo electrónico: poi@powiatwalecki.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiatwalecki.com.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Stargardzki – Starostwo Powiatowe w Stargardzie
Dirección postal: ul. Skarbowa 1
Localidad: Stargard
Código NUTS: PL428 Szczeciński
Código postal: 73-110
País: Polonia
Correo electrónico: starostwo@powiatstargardzki.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiatstargardzki.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Policki – Starostwo Powiatowe w Policach
Dirección postal: ul. Tanowska 8
Localidad: Police
Código NUTS: PL428 Szczeciński
Código postal: 72-010
País: Polonia
Correo electrónico: powiat@policki.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.policki.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Łobeski – Starostwo Powiatowe w Łobzie
Dirección postal: ul. Konopnickiej 41
Localidad: Łobez
Código NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki
Código postal: 73-150
País: Polonia
Correo electrónico: sekretariat@powiatlobeski.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiatlobeski.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Koszaliński – Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Dirección postal: ul. Racławicka 13
Localidad: Koszalin
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Código postal: 75-620
País: Polonia
Correo electrónico: poczta@powiat.koszalin.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat.koszalin.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Kamieński – Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim
Dirección postal: ul. Wolińska 7B
Localidad: Kamień Pomorski
Código NUTS: PL428 Szczeciński
Código postal: 72-400
País: Polonia
Correo electrónico: sekretariat@powiatkamienski.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiatkamienski.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Gryfiński – Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Dirección postal: ul. Sprzymierzonych 4
Localidad: Gryfino
Código NUTS: PL428 Szczeciński
Código postal: 74-100
País: Polonia
Correo electrónico: starostwo@gryfino.powiat.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.gryfino.powiat.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Białogardzki – Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Dirección postal: pl. Wolności 16–17
Localidad: Białogard
Código NUTS: PL426 Koszaliński
Código postal: 78-200
País: Polonia
Correo electrónico: starosta@powiat-bialogard.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat-bialogard.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin
Dirección postal: pl. Armii Krajowej 1
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-456
País: Polonia
Correo electrónico: boi@um.szczecin.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.szczecin.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane

Número de referencia: WOiRZL.II.272.37.2020.PB
II.1.2)Código CPV principal
72312000 Servicios de introducción de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji oraz opracowanie metadanych w ramach realizacji projektu „Budowa regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej województwa zachodniopomorskiego”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części. Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 4 części zamówienia. Niezastosowanie się do powyższej regulacji spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich ofert częściowych Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 36aa ust. 2 ustawy Pzp.

3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 175-423082

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 24/09/2020
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 28/09/2020
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: