Servicios - 451880-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poznań: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2020/S 187-451880

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 160-390328)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Dirección postal: ul. Fredry 10
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Código postal: 61-701
País: Polonia
Persona de contacto: Pracownik Działu Zamówień Publicznych: Karolina Jendryca
Correo electrónico: dzp@ump.edu.pl
Teléfono: +48 618546000
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ump.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/pn/ump

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz usługi rozwoju i gwarancji zintegrowanego systemu klasy ERP, a także wdrożenie systemu personalizacji ELP i PKI.

Número de referencia: PN-56/20
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, wdrożenie, utrzymanie oraz usługi rozwoju i gwarancji zintegrowanego systemu klasy ERP w zakresie funkcjonalności: finanse i księgowość, kadry i płace, zakupy, majątek trwały, budżetowanie i kontrola kosztów, zarządzanie projektami, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż usług, obszar analiz, portal pracowniczy, hurtownia danych, a także wdrożenie systemu personalizacji elektronicznych legitymacji pracowniczych wraz z PKI oraz dostawą sprzętu; przeszkolenie pracowników Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z zakresu funkcjonowania, obsługi, konfiguracji i integracji systemu ERP oraz elektronicznych kart pracowniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 (wraz z załącznikiem nr 7 do SIWZ – załącznik nr 1 do OPZ i załącznikiem nr 8 do SIWZ – załącznik nr 2 do OPZ) do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 160-390328

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 30/09/2020
Hora local: 09:15
Léase:
Fecha: 08/10/2020
Hora local: 09:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: