Servicios - 451882-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Constanța: Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado

2020/S 187-451882

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 178-430115)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanța
Número de identificación fiscal: 7453157
Dirección postal: Str. Bravilor nr. 1
Localidad: Constanța
Código NUTS: RO223 Constanţa
Código postal: 900270
País: Rumania
Persona de contacto: Nicoleta Gula
Correo electrónico: achizitii@ambulance-ct.ro
Teléfono: +40 241625055
Fax: +40 241623913
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ambulance-ct.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru autosanitare

Número de referencia: 10901
II.1.2)Código CPV principal
50110000 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y equipo asociado
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Servicii de reparatii auto pentru ambulantele marcile Mercedes Benz, Volkswagen, Citroen, Fiat, Ford, precum si pentru autoturismele marca Dacia tipul Duster si Suzuki conform caietului de sarcini.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 178-430115

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3)
Localización del texto que se va a modificar: Capacitatea tehnică şi profesională
En lugar de:

2. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Cerinta 1. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Dotarea tehnica, minima, obligatorie, de care sa dispuna ofertantul – se vor prezenta documente care dovedesc ca ofertantul dispune prin orice mijloace (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc.) de aceste dotari: stand testare frana; stand geometrie computerizata a directiei; stand testare incarcare instalatie climatizare; aparat reglaj faruri; SDV-uri specifice reparatiilor mecanice; aparatura de diagnoza (tester) computerizata pentru tipul si modelul de autosanitara din lotul pentru care depune propunerea tehnica. Echipamentele, piesele de schimb şi materialele utilizate pentru întreţinerea şi repararea autosanitarelor trebuie să respecte cerinţele stabilite prin Ordinul nr. 2135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora RNTR 4, Hotărârea Guvernului nr. 1219 din 29 noiembrie 2000 privind unele măsuri de protecţie a intereselor consumatorilor la achiziţionarea de piese de schimb auto, altele decât cele care pot afecta siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, reglare şi/sau desfăşoară activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere stabilite prin Ordinul nr. 1022 din 8 august 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2131/2005, a Ordonanţei Guvernului nr. 82 din 24 august 2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora. Cerinta 2: prestatorul trebuie sa dispuna de un punct de lucru in localitatea Constanta sau pe o raza de cel mult 10 km fata de aceasta. Cerinta 1: completare DUAE, iar documentele justificative se vor depune in conditiile art. 196 din Legea 98/2016. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. Documentele scanate si semnate electronic vor fi depuse in SICAP. Cerinta 2: ofertantul va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele scanate si semnate electronic vor fi depuse in SICAP. Ofertantul va prezenta documente prin care sa faca dovada detinerii unui atelier de reparatii intr-o forma legala (proprietate, inchiriere, prin contract sau angajament sau alte forme de punere la dispozitie) la nivel local, respectiv Constanta sau document echivalent emis în țara de rezidență pentru ofertanții străini.

Léase:

2. Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Cerinta 1: declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Dotarea tehnica, minima, obligatorie, de care sa dispuna ofertantul – se vor prezenta documente care dovedesc ca ofertantul dispune prin orice mijloace (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc.) de aceste dotari: stand testare frana; stand geometrie computerizata a directiei; stand testare incarcare instalatie climatizare; aparat reglaj faruri; SDV-uri specifice reparatiilor mecanice; aparatura de diagnoza (tester) computerizata pentru tipul si modelul de autosanitara din lotul pentru care depune propunerea tehnica Echipamentele, piesele de schimb şi materialele utilizate pentru întreţinerea şi repararea autosanitarelor trebuie să respecte cerinţele stabilite prin Ordinul nr. 2135 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora RNTR 4, Hotărârea Guvernului nr. 1219 din 29 noiembrie 2000 privind unele măsuri de protecţie a intereselor consumatorilor la achiziţionarea de piese de schimb auto, altele decât cele care pot afecta siguranţa circulaţiei şi/sau protecţia mediului precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparaţie, reglare şi/sau desfăşoară activitatea de reconstrucţie a vehiculelor rutiere stabilite prin Ordinul nr. 1022 din 8 august 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz – RNTR 9, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2131/2005, a Ordonanţei Guvernului nr. 82 din 24 august 2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, a Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora. Cerinta 2: prestatorul trebuie sa dispuna de un punct de lucru in localitatea Constanta sau pe o raza de cel mult 10 km fata deaceasta. Cerinta 3: ofertantul trebuie să deţină în aceeaşi locaţie cel puţin 2 elevatoare capabile să ridice ambulanţele ce fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: Cerinta 1: completare DUAE, iar documentele justificative se vor depune in conditiile art. 196 din Legea 98/2016. In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. Documentele scanate si semnate electronic vor fi depuse in SICAP. Pentru ofertanții străini se vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență. Cerinta 2: ofertantul va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele scanate si semnate electronic vor fi depuse in SICAP. Ofertantul va prezenta documente prin care sa faca dovada detinerii unui atelier de reparatii intr-o forma legala (proprietate, inchiriere, prin contract sau angajament, sau alte forme de punere la dispozitie) la nivel local, respectiv Constanta sau document echivalent emis în tara derezidentă pentru ofertantii străini. Cerinta 3: ofertantul va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Documentele scanate si semnate electronic vor fi depuse in SICAP. Ofertantul va prezenta documente prin care sa faca dovada detinerii elevatoarelor (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, angajament de punere la dispozitie etc.) sau document echivalent emis în țara de rezidență pentru ofertanții străini.

VII.2)Otras informaciones adicionales: