Servicios - 451894-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Poddębice: Servicios de transporte por carretera

2020/S 187-451894

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 183-442329)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Poddębice
Número de identificación fiscal: 8281355100
Dirección postal: ul. Łódzka 17/21
Localidad: Poddębice
Código NUTS: PL71 Łódzkie
Código postal: 99-200
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Andrzejczak, Elżbieta Pośpieszyńska
Correo electrónico: gmina@poddebice.pl
Teléfono: +43 6782580
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://poddebice.ezamawiajacy.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poddębice i położonych na jej terenie.

Número de referencia: IIGKM.271.10.2020
II.1.2)Código CPV principal
60100000 Servicios de transporte por carretera
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Poddębice i położonych na jej terenie. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie sprzedaży biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym.

Opis przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 11 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 183-442329

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 20/12/2020
Léase:
Fecha: 25/12/2020
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 22/10/2020
Hora local: 10:30
Léase:
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: