Servicios - 451897-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servicios de hostelería

2020/S 187-451897

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 169-409499)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Warszawski
Dirección postal: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-927
País: Polonia
Persona de contacto: Aneta Nowakowska
Correo electrónico: zp@cent.uw.edu.pl
Teléfono: +48 225543626
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uw.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: http://dzp.uw.edu.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Usługa pośrednictwa w rezerwacji miejsc noclegowych w kraju i za granicą dla Centrum Nowych Technologii UW

Número de referencia: CeNT-361-10/2020
II.1.2)Código CPV principal
55100000 Servicios de hostelería
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa w rezerwacji noclegów w hotelach na terenie kraju i za granicą oraz placówkach świadczących usługi noclegowe o charakterze innym niż hotele, dla pracowników Zamawiającego oraz gości zapraszanych przez pracowników Centrum Nowych Technologii UW.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 169-409499

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 19/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 05/10/2020
Hora local: 11:30
Léase:
Fecha: 19/10/2020
Hora local: 11:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: