Servicios - 451901-2020

25/09/2020    S187

Finlandia-Sipoo: Servicios de transporte por carretera

2020/S 187-451901

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 185-446665)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Sipoon kunta
Número de identificación fiscal: 0203533-8
Dirección postal: Iso Kylätie 18
Localidad: Sipoo
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Código postal: FI-04130
País: Finlandia
Persona de contacto: Johanna Heikel, Katja Eloranta
Correo electrónico: hankinnat@sipoo.fi
Teléfono: +358 923531
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sipoo.fi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sipoon kunnan koulukuljetusten hankinta, kolme (3) reittiä

Número de referencia: SIVI 312828
II.1.2)Código CPV principal
60100000 Servicios de transporte por carretera
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Tarjouspyynnön kohteena on perusopetuslain 32 §:n mukaiset oppilaiden koulukuljetukset. Koulukuljetusten periaatteena on, että kunta ensisijaisesti hyödyntää julkista liikennettä silloin kun sen käyttö on mahdollista. Kun sen käyttö ei ole mahdollista, käytetään kunnan ostamaa koulukuljetusta, jota tarjouspyyntöasiakirjoissa kuvataan tarkemmin. Sipoon kunnan oppilaiden koulukuljetukset on kilpailutettu vuonna 2019. Hankinnan kohteena on nyt neljä (4) aikaisemmin kilpailutettua kohdetta, joista on tällä hetkellä tilapäiset sopimukset. Edellä mainitut kolme (3) kohdetta kilpailutettiin keväällä 2020 ja hankintamenettely keskeytettiin 17.6.2020. Kaksi (2) vuonna 2019 kilpailutuksessa ollutta kohdetta on tässä kilpailutuksessa yhdistetty yhdeksi (1), joten tarjottavia kohteita=osia on kolme (3). Sopimusaika on 1.1.2021–30.6.2022. Hankinta sisältää mahdollisuuden vuoden pituiseen optiokauteen (yksi (1) vuosi). Option käyttöönotosta päättää tilaaja. Jokaiselle reitille valitaan yksi (1) palveluntuottaja (katso tarkemmin kohta Muut tiedot, Päätöksenteon perusteet).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 185-446665

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Tarjouspyynnön liitteessä 2 Sopimusluonnos, sivulla 4 kohta 10, alaotsikko Ajamatta jäänyt kuljetus virheellinen ja ristiriidassa ollut teksti: "tai asiakkaan 60 minuutin maksimiaika matka-ajalle ylittyy" on korjattu ja muutettu muita tarjouspyyntöasiakirjoja vastaavaksi. Uuden korjatun liitteen nimi on liite 2 KORJATTU Sopimusluonnos 22092020.